Антіфаєр
Save lives and dreams!
Зв'язатися
Замовити зворотній зв`язок
Системи централізованого пожежного спостерігання згідно ДБН В.2.5-56:2014
Нормативні акти з пожежної безпеки та систем протипожежного захисту
Закони, правила, інструкції, стандарти, ДБН, ДСТУ та інша корисна інформація
Розрахунок вартості встановлення та обслуговування системи протипожежного захисту вашого об'єкту
Крок 1 з 3
Далі »
« Назад
Далі »
« Назад
Зачекайте, йде відправка даних!

Системи централізованого пожежного спостерігання згідно ДБН В.2.5-56:2014

Галузь застосування

Системи централізованого пожежного спостерігання призначені для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за станом протипожежної автоматики об’єктів.

Пожежне спостерігання є невід'ємною функцією систем протипожежного захисту, за допомогою якого забезпечуються:

 • прийом від приймально-контрольних приладів систем пожежної сигналізації об'єктів сигналів про пожежу і несправність та їх передача до центрів приймання тривожних сповіщень;
 • обробляння, архівування, збереження всіх тривожних сповіщень, які надійшли на пульт пожежного спостерігання;
 • передача в автоматичному режимі в єдиному протоколі та форматі передачі даних сигналів пожежної тривоги до відповідної точки доступу - оперативне реагування пожежно-рятувальних підрозділів на сигнали про пожежі, що надходять від центрів приймання тривожних сповіщень.

Організація спостерігання за СПЗ об'єктів

Підключення центру передавання тривожних сповіщень (далі - ЦПТС) до точки доступу

Після отримання ліцензії на провадження діяльності зі спостерігання за СПЗ об’єктів пультова організація здійснює підключення ЦПТС до точок доступу та його реєстрацію в ЄБД Центру спостерігання Центрального органу виконавчої влади який забезпечує реалізацію державної політики у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки (далі ЦС ЦО-ПТБ) і може здійснювати спостерігання за СПЗ об’єктів незалежно від їх територіального місця знаходження, але при цьому ЦПТС повинен бути підключений до точки доступу того регіону, в якому знаходиться об’єкт спостерігання.

Для підключення ЦПТС до точки доступу та реєстрації в ЄБД пультова організація заповнює за допомогою web-доступу картку пульта (форма Д.7додаткаД) та подає її у паперовому вигляді до ЦС ЦО-ПТБ.

ЦС ЦО-ПТБ протягом п'яти календарних днів перевіряє правильність заповнення картки пульта (відповідно до паперових примірників). У разі виявлення помилок заповнення картки до ЦПТС надсилається електронне повідомлення з зазначенням зауважень, після усунення яких картка пульта подається повторно. У разі відсутності помилок ЦС ЦО-ПТБ здійснює реєстрацію ЦПТС пультової організації в ЄБД з присвоєнням номера ЦПТС, який складається з коду регіону (два символи) та номера пульта (три символи). Номером пульта є порядковий номер, який присвоюється ЄБД згідно з внутрішнім обліком.

ЦС ЦО-ПТБ після реєстрації ЦПТС, упродовж п’яти робочих днів, надає пультовій організації технічні параметри підключення пульта пожежного спостерігання до точок доступу. СПТС, за допомогою якої здійснюється підключення ЦПТС пультової організації до точки доступу, повинна мати два незалежних канали зв'язку (основний та резервний), можливість автоматичного виявлення несправності та забезпечити контролювання СПТС за класом Т5 (по основному та резервному каналах зв'язку) згідно з вимогами таблиці 3 ДСТУ pr EN 50136-1-1.

Пультова організація після підключення пульта пожежного спостерігання до точок доступу здійснює тестування передавання сигналів на ділянці ЦПТС пультової організації - ОДС ОКЦ. Час передавання сигналу не повинен перевищувати максимальний час затримування передавання – 20 секунд (М4) згідно з вимогами таблиці 2 ДСТУ pr EN 50136-1-1. Якщо у процесі тестування були виявлені недоліки, пов'язані із затримкою передачі сигналу, тестування може бути завершеним тільки після трьох періодичних успішних тестових сигналів. Після успішного завершення тестування працівник ОДС ОКЦ робить відмітку в ЄБД (із зазначенням дати та часу) Після тестування і реєстрації ЦС ЦО-ПТБ видає посвідчення про реєстрацію ЦПТС пультової організації в ЄБД (додаток 2). Якщо пультова організація має декілька ЦПТС, реєстрація в ЄБД та підключення то точки доступу здійснюється по кожному окремо з видачею посвідчення на кожний ЦПТС.

Після тестування і реєстрації ЦС ЦО-ПТБ видає посвідчення про реєстрацію ЦПТС пультової організації в ЄБД (додаток Д форма Д.4). Якщо пультова організація має декілька ЦПТС, реєстрація в ЄБД та підключення то точки доступу здійснюється по кожному окремо, з видачею посвідчення на кожне ЦПТС.

Вимоги до центру приймання тривожних оповіщень

Для організації функціонування ЦПТС пультова організація повинна мати приміщення для розміщення керівників пульта, інженерно- технічних працівників, операторів та допоміжні приміщення для акумуляторного та комп'ютерного обладнання, побутової кімнати, санвузла.

Приміщення ЦПТС повинні відповідати вимогам чинних норм та правил. Приміщення операторної зали, де розміщені робочі місця диспетчерів, повинно(ні) мати обмежений доступ сторонніх осіб, природне освітлення, відповідати вимогам 10 і бути забезпеченими:

 • основним та резервним джерелами живлення електрообладнання;
 • стаціонарним телефонним зв'язком;
 • засобами аудіозапису, що забезпечують запис телефонних та радіопереговорів із можливістю їх архівації і зберігання протягом одного місяця;
 • первинними засобами пожежогасіння та системою пожежної сигналізації.

Пульт пожежного спостерігання повинен бути забезпечений:

 • для спостерігання об'єктів у кількості до 500 включно – резервним електроживленням, яке забезпечує безперебійну роботу обладнання протягом не менше 24 год;
 • для спостерігання об'єктів у кількості від 501 до 1000 включно – двома джерелами електроживлення та мати "холодний" резерв апаратно- програмних засобів;
 • для спостерігання об'єктів у кількості від 1001 та більше – двома джерелами електроживлення та мати "гарячий" резерв апаратно-програмних засобів.

При підключенні до пульта пожежного спостерігання 300 та більше об'єктів пультова організація повинна використовувати пультове устаткування та програмне забезпечення, яке забезпечує можливість одночасної роботи двох та більше диспетчерів. У разі якщо на ЦПТС спостерігається до 300 об'єктів, допускається чергування одного диспетчера.

Пульт пожежного спостерігання повинен мати зовнішній інтерфейс для підключення та передачі сигналів пожежної тривоги у заданому вигляді.

Технічні заходи організації спостерігання

Після підключення об'єкта до системи централізованого пожежного спостерігання здійснює цілодобове спостерігання за СПЗ об'єкта.

Для організації спостерігання пультова організація повинна забезпечити ряд організаційних та технічних заходів, а саме:

 • а) цілодобове прийняття та обробляння тривожних сповіщень від систем протипожежного захисту об'єктів, що спостерігаються;
 • б) працездатність пультів пожежного спостерігання і систем передавання тривожних сповіщень та своєчасне виконання робіт із їх технічного обслуговування;
 • в) передавання в автоматичному режимі в єдиному протоколі та форматі даних сигналів пожежної тривоги до точки доступу (за територіальністю знаходження об'єкта спостерігання);
 • г) при отриманні сигналів пожежної тривоги – термінове повідомлення замовника робіт;
 • д) при отриманні сигналів про несправність систем протипожежного захисту – термінове повідомлення про це замовника робіт та суб'єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування систем протипожежного захисту;
 • е) при отриманні сигналів про несправність системи передавання тривожних сповіщень – приведення її у працездатний стан протягом 12 год;
 • ж) при виході з ладу основного устаткування оповіщення – приведення його в працездатний стан (відремонтувати або замінити) протягом 24 год;
 • и) ведення довідково-інформаційної бази даних об'єктів, що спостерігаються, а також даних про надходження і передавання усіх тривожних сповіщень.

Максимальний час приведення СПТС у працездатний стан не повинен перевищувати 12 годин з моменту отримання тривожного сповіщення. 

Передавання сигналу пожежної тривоги

При спрацюванні СПЗ об’єкта ППКП формує сигнал пожежної тривоги та направляє його до пристроїв передавання пожежної тривоги та попередження про несправність, які за визначеним каналом зв'язку передають його до устаткування пульта пожежного спостерігання.

При надходженні тривожного сповіщення інформація про пожежу відображається на пульті пожежного спостерігання ЦПТС, а сигнал пожежної тривоги в автоматичному режимі транзитом передається до точок доступу ЦС ЦО-ПТБ та ГУ(У) ЦО-ПТБ за територіальним розташуванням об'єкта спостерігання.

Сигнал пожежної тривоги з пульта пожежного спостерігання до точок доступу ЦС ЦО-ПТБ та ГУ(У) ЦО-ПТБ за територіальним розташуванням об'єкта спостерігання повинен передаватися по двох каналах зв'язку в протоколі TCP/IP та форматі передачі даних прикладного рівня SOS Access V3 (додаток И п. НБ 1 е).

Передавання сигналу попередження про несправність

До ЦПТС пультової організації повинні надходити сигнали про несправність СПЗ об'єкта та про несправність СПТС.

У разі виникнення несправності СПТС система відновлює свою працездатність у строк, який не перевищує 15 хвилин. Якщо СПТС знаходиться у несправному стані більше 15 хвилин, пультова організація тимчасово знімає об'єкт з пожежного спостерігання, інформує про це замовника робіт та забезпечує проведення силами технічного персоналу ремонтно-відновлювальних робіт. У цьому разі працездатність СПТС повинна бути відновлена протягом 12 годин.

На період проведення ремонтних робіт за ініціативою обслуговуючої організації об'єкт тимчасово знімається з пожежного спостерігання (повністю або частково). Якщо протягом 30 днів замовником робіт не вжито заходів щодо поновлення працездатності СПЗ об'єкта, обслуговуюча організація повинна сповістити про це пультову організацію.

Проектування систем передавання тривожних сповіщень

Проектна  документація     повинна     відповідати     вимогам ДБН А.2.2-3.

Проект на систему передавання тривожних сповіщень може розроблятися як окремо у разі виведення сигналу від існуючої СПЗ, так і у складі проекту СПЗ окремим розділом та містити наступні розділи: пояснювальну записку, креслення (плани приміщень, схеми підключення, розміщення обладнання тощо) у разі відсутності проекту на монтування СПЗ.

У проекті необхідно зазначати тип СПТС, по якому СПЗ об'єкта підключається до центру передавання тривожних сповіщень.

До проектної документації додаються такі документи:

 • відомості про проектувальну організацію;
 • копія сертифікатів на обладнання, що застосовується;
 • плани-схеми поверхів об'єкта.

У завданні на проектування вказується тип та найменування устаткування індикації, на яке буде здійснюватись передавання тривожних сповіщень.

Проектна документація повинна відповідати вимогам ДБН А.2.2-3 та бути затверджена (узгоджена) відповідно до чинного законодавства.

У проектній документації необхідно передбачати застосування виробів та устаткування, які мають сертифікат відповідності Національної системи сертифікації або інші сертифікати, визнані в Україні в установленому порядку.

Монтування систем передавання тривожних сповіщень

Роботи з монтування СПТС повинні здійснюватись відповідно до розробленого проекту та технічної документації підприємств-виробників на обладнання, що застосовується. Проведення монтувальних робіт без проектної документації та погодження її згідно чинного законодавства забороняється.

СПЗ об'єкта може бути підключена до будь-якого ЦПТС незалежно від його територіального розташування.

Монтування СПТС виконується, як правило, одночасно з монтуванням СПЗ (крім випадків, коли СПЗ змонтована раніше та експлуатується). При цьому монтування устаткування передавання тривожних сповіщень здійснюється монтажною організацією, а підключення об'єкта до пульта пожежного спостерігання – пультовою організацією.

Примітка. Після закінчення робіт із монтування СПЗ монтажна організація повідомляє пультову про готовність об'єкта для підключення до системи централізованого пожежного спостерігання.

Пультова організація після отримання повідомлення про готовність об'єкта до підключення на пожежне спостерігання складає картку об'єкта (форма Д.1 додатка Д цих будівельних норм.), яка затверджується замовником робіт. Картка складається у трьох паперових примірниках, які засвідчуються печатками ЦПТС і замовника, та в електронному вигляді.

Якщо монтування СПТС здійснюється на об'єкті, де СПЗ вже експлуатується, монтувальна організація разом з пультовою проводять обстеження СПЗ та складають акт про виявлені дефекти (форма Д. 3 додатка Д цих будівельних норм). У разі якщо СПЗ перебуває у неробочому стані, монтаж СПТС виконується після поновлення її працездатності

Примітка. Пультова організація проводить реєстрацію картки об'єкта в електронній базі даних ЦПТС з присвоєнням номера картки об'єкта, який складається з номера ЦПТС та номера об'єкта (чотири символи). Номером об'єкта є порядковий номер, який присвоюється ЦПТС згідно з внутрішнім обліком об'єктів спостерігання.

Після реєстрації картки об'єкта пультова організація здійснює підключення СПЗ об'єкта до ЦПТС.

Протягом двох робочих діб, з моменту підключення об'єкта, монтувальна організація разом із пультовою на ділянці "об'єкт спостерігання – ЦПТС пультової організації" – здійснюють тестування передачі тривожних сповіщень.

Після завершення тестування проходження сигналів пультова організація за допомогою web-доступу вводить картку об'єкта до єдиної бази даних об'єктів спостерігання ЦО-ПТБ та здійснює її реєстрацію, після чого подає три паперові примірники картки до ГУ (У) ЦО-ПТБ регіону (за територіальним розташуванням об'єкта спостерігання).

Пультова організація протягом трьох робочих днів після подання до ГУ (У) ЦО-ПТБ картки об'єкта разом із монтувальною здійснюють тестування передавання сигналу пожежної тривоги від об'єкта спостерігання до ЦПТС ГУ (У) ЦО-ПТБ. Під час тестування відповідальним працівником ГУ (У) ЦО-ПТБ перевіряються повнота та правильність заповнення даних картки об'єкта (відповідно до паперових примірників) та час проходження сигналу. У разі виявлення помилок заповнення картки об'єкта або перевищення нормативного часу проходження сигналу працівник ГУ (У) ЦО- ПТБ надсилає електронне повідомлення до відповідного ЦПТС пультової організації із зазначенням зауважень. Після виправлення помилок тестування продовжується.

Максимальний час затримування передавання сигналу не повинен перевищувати для СПТС типу 1 - 20 секунд, для СПТС типу 2 - 60 секунд.

Тестування вважається завершеним, якщо дані електронної картки об'єкта повністю відповідають паперовим примірникам та час передавання сигналу не перевищує нормативний. Якщо у процесі тестування були виявлені недоліки, пов'язані із затримкою передачі сигналу, тестування може бути завершеним виключно після трьох періодичних успішних надходжень тестових сигналів. Після завершення тестування працівник ГУ (У) ЦО-ПТБ зазначає в ЄБД, що тест успішно завершено (із зазначенням дати та часу постановки об'єкта до ЄБД). За результатами тестування уповноважена особа ГУ (У) ЦО-ПТБ робить відмітку у трьох паперових примірниках карток об'єктів про постановку об'єкта до ЄБД.

Протягом двох робочих днів після завершення тестування ГУ(У) ЦО-ПТБ повертає два примірники картки об'єкта до пультової організації. Один примірник картки об'єкта пультова організація надає замовнику та сповіщає його про готовність робіт до здавання.

Картка об'єкта зберігається у кожної сторони (замовник робіт, пультова організація, ГУ(У) ЦО-ПТБ) протягом усього терміну спостерігання та один рік після зняття об'єкта з пожежного спостерігання.

Пультова організація після прийняття системи до спостерігання відповідно до 12.5 у місці, передбаченому проектом (на об'єкті), встановлює табличку згідно з формою Д.2 додатка Д цих будівельних норм. 

Перевіряння СПТС відповідності

Перевіряння СПТС відповідності здійснюється згідно з вимогами чинних нормативних документів та додатка И цих будівельних норм.

Технічне обслуговування системи централізованого пожежного спостерігання

Підтримання експлуатаційної придатності СПТС здійснюється згідно з вимогами чинних нормативних документів та додатка Ж цих будівель них норм.

Якщо устаткування передавання СПТС інтегроване у ППКП, його технічне обслуговування здійснює організація, яка обслуговує СПЗ цього об'єкта. У цьому випадку обслуговуюча організація зобов'язана забезпечити відновлення працездатності даного устаткування передавання протягом 12 год. з моменту отримання інформації від ЦПТС.

Для забезпечення допуску до об'єктів спостерігання для проведення робіт із технічного обслуговування та оперативного усунення несправностей СПЗ та СПТС замовник робіт спільно з пультовою та обслуговуючою організаціями визначають порядок допуску до приміщень об'єкта спостерігання.

Обслуговуюча організація перед початком проведення на об'єкті спостерігання робіт із технічного обслуговування (ремонту) СПЗ зобов'язана сповістити пультову організацію. Пультова організація, у разі потреби (за ініціативи обслуговуючої організації), на час технічного обслуговування тимчасово знімає об'єкт із пожежного спостерігання, про що повідомляється замовник робіт. Після закінчення робіт обслуговуюча організація інформує пультову, яка, у свою чергу, становить об'єкт на пожежне спостерігання та повідомляє замовника робіт.

Обслуговуюча організація у разі виникнення підстав для припинення технічного обслуговування СПЗ на об'єкті спостерігання (розірвання договору тощо) зобов'язана не пізніше ніж за 5 робочих днів до його припинення письмово повідомити про це пультову організацію.

Пультова організація у разі надходження повідомлення про припинення технічного обслуговування СПЗ об'єкта не пізніше ніж за 5 робочих днів письмово інформує замовника про можливість відключення об'єкта від системи пожежного спостерігання. Якщо протягом 30 календарних днів із . моменту повідомлення не поновлено технічне обслуговування СПЗ, пультова організація тимчасово знімає об'єкт із пожежного спостерігання, про що повідомляє замовника робіт.

У разі розірвання або не продовження договору між замовником робіт та пультовою організацією на проведення робіт із спостерігання за СПЗ об'єкта пультова організація знімає об'єкт із пожежного спостерігання, про що письмово повідомляє обслуговуючу організацію, а також направляє у заданому вигляді повідомлення до ЄБД.


< попередній розділ | наступний розділ > 

Зміст

Інформація у цьому розділі є витягом з ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"*


*Ця публікація, незважаючи на її схожість з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційнодовідковий характер і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії). Ви можете ознайомитись з повним документом ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту у форматі pdf 

Залиште свої контакти та отримайте унікальну пропозицію співпраці!
Натискаючи кнопку «надіслати», ви погоджуєтесь на обробку ваших персональних даних.
Також ми можемо надати Вам консультацію у чаті за допомогою мессенджера:
Telegram
Перевірка та відправка даних
...Відправляємо ваш запит...

Дякуємо!

Ваш запит відправлено!

Гарного дня! Бережіть себе та Україну!

Упс! Помилка відправлення!

Нажаль, ми не змогли відправити Ваш запит з технічних причин.

Зателефонуйте нам або напишіть електронного листа.