Антіфаєр
Save lives and dreams!
Зв'язатися
Замовити зворотній зв`язок
Встановлення та експлуатація систем оповіщення про пожежу
Нормативні акти з пожежної безпеки та систем протипожежного захисту
НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні
Розрахунок вартості встановлення та обслуговування системи протипожежного захисту вашого об'єкту
Крок 1 з 3
Далі »
« Назад
Далі »
« Назад
Зачекайте, йде відправка даних!

Встановлення та експлуатація систем оповіщення про пожежу

Україна Київ 18.05.2009 № 338

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2009 р. за № 505/16521

Про затвердження Правил улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах

Наказ МНС України 18.05.2009 № 338 

Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах

Ця публікація, незважаючи на її схожість з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційно-довідковий характер і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії). Ви можете ознайомитись з документом НАПБ А.01.003-2009 "Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей"  у форматі pdf  або переглянути чи завантажити офіційний документ  на сайті ВРУ

Зміст Правил монтажу та експлуатації систем оповіщення про пожежу

 1. Галузь застосування
 2. Терміни та визначення
 3. Загальні положення
 4. Монтаж систем оповіщення
 5. Прийняття в експлуатацію системи оповіщення    
 6. Експлуатація та технічне утримання системи оповіщення в будинках та спорудах   
 7. Додаток 1. Приклади  текстів  мовленнєвих  повідомлень системи оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах
 8. Додаток 2. АКТ проведення комплексного випробування системи оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей          
 9. Додаток 2. АКТ прийняття в експлуатацію системи оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей

1. Галузь застосування

1.1. Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах (далі - Правила) встановлюють вимоги до улаштування, технічного обслуговування та експлуатації систем оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей (далі - СО) в будинках та спорудах.

1.2. Ці Правила розроблені на підставі Закону України «Про пожежну безпеку» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 № 870 «Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року» і є обов'язковими для виконання юридичними і фізичними особами незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

1.3. Правила поширюються на СО, які мають бути встановлені у житлових, виробничих, громадських будинках, спорудах та приміщеннях (далі - будинки), що будуються.

Будинки, що експлуатуються, підлягають обладнанню СО в разі її відсутності з урахуванням вимог пункту 1.4 цих Правил.

За наявності в будинку працездатної СО вона підлягає приведенню у відповідність з вимогами цих Правил під час реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту або зміни функціонального призначення будинку.

Вимоги Правил не поширюються на будинки, призначені для виробництва, зберігання та утилізації вибухових речовин і засобів підриву, будинки військового призначення, шахти, тунелі, підземні споруди метрополітенів тощо, захисні споруди цивільної оборони.

1.4. Необхідність обладнання будинків певним типом СО визначається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва».

1.5. Під час улаштування та експлуатації системи оповіщення необхідно керуватися вимогами цих Правил, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами, які не повинні знижувати вимог даних Правил.

 

2. Терміни та визначення

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Система оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей (СО)

- комплекс технічних засобів та організаційних заходів, за допомогою якого забезпечується повідомлення людей, які перебувають у будинку, про виникнення пожежі, а також управління їх евакуацією.

Оперативний (черговий) персонал

- працівники, які перебувають на чергуванні і допущені до виконання робіт з контролю за станом СО.

Сигнал привертання уваги

- звуковий сигнал, який подається СО перед транслюванням мовленнєвого повідомлення.

Сигнал оповіщування про пожежу

- акустичний чи візуальний сигнал або їх комбінація, що привертають увагу до можливої загрози чи небезпечної ситуації.

Зона оповіщування

- частина будинку, в якій оповіщування людей про пожежу здійснюється одночасно та незалежно від інших частин будинку.

Черговий режим роботи СО

- режим роботи системи оповіщення до отримання сигналу про виникнення пожежі.

Режим роботи СО «Тривога»

- режим роботи СО після отримання сигналу про виникнення пожежі та включення СО в режим оповіщування та управління евакуацією.

Улаштування системи оповіщення

- комплекс робіт, що пов'язаний з вибором типу, характеристик елементів СО, а також монтажем та введенням в експлуатацію СО.

 

3. Загальні положення

3.1. Суб'єкт господарювання, який займається проектуванням, монтажем та технічним обслуговуванням СО, повинен мати ліцензію на такий вид діяльності.

3.2. Роботи з монтажу систем оповіщення про пожежу повинні здійснюватись відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду, та технічної документації підприємств-виробників. Забороняється виконання монтажних робіт без позитивного експертного висновку. При цьому полімерні матеріали, що входять до складу матеріалів, з яких складаються СО, повинні відповідати вимогам СанПиН 6027 А-91 «Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве», імпортовані полімерні матеріали повинні мати позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України.

Проектування системи оповіщення 1 та 2 типів допускається виконувати у проекті системи пожежної сигналізації.

Монтаж та приймання в експлуатацію системи оповіщення здійснюються в комплексі з системою пожежної сигналізації (крім будинків, у яких система пожежної сигналізації змонтована, прийнята в експлуатацію та знаходиться в працездатному стані).

3.3. За утримання СО в справному стані відповідають власники підприємств (керівники) або уповноважені ними особи.

Як правило, відповідальним за утримання СО необхідно призначати особу, яка відповідає за утримання систем пожежної автоматики.

3.4. Будинки необхідно поділяти на зони оповіщування з урахуванням об'ємно-планувальних рішень будинків, шляхів евакуації, поділення на протипожежні відсіки, а також з урахуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 додатка Е до ДБН В.1.1-7-2002.

Розміри зон оповіщування, черговість оповіщування та час початку оповіщування людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов забезпечення безпечної та своєчасної евакуації людей в разі пожежі.

3.5. Оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей здійснюється одним з таких способів або їх комбінацією:

 • поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі приміщення будинку з постійним або тимчасовим перебуванням людей;
 • трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;
 • трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;
 • розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 6309;
 • ввімкненням евакуаційних знаків «Вихід»;
 • ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напрямку евакуації;
 • дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;
 • зв'язком пожежного поста (диспетчерської) із зонами оповіщування.

3.6. СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. З приміщення пожежного поста слід передбачати можливість запуску СО вручну.

3.7. СО може проектуватися суміщеною з радіотрансляційною мережею будинку. При цьому до радіотрансляційної мережі повинні встановлюватись вимоги як до СО згідно з вимогами цих Правил.

3.8. У разі об'єднання СО 3-5 типів та радіотрансляційної мережі будинку повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів для повідомлень у такій послідовності:

I (найвищий) - повідомлення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста) під час пожежі;

II - повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмикаються автоматично від спрацювання систем пожежної автоматики;

III - службові повідомлення, що не стосуються організації та управління евакуацією людей;

IV - інші повідомлення (музика, рекламні оголошення тощо).

У разі одночасного транслювання декількох повідомлень, що мають різні пріоритети, повідомлення, які мають нижчий пріоритет, повинні автоматично блокуватись.

3.9. СО повинна мати можливість одночасно передавати різні мовленнєві повідомлення в різні зони оповіщування.

3.10. СО типів 3, 4 та 5 згідно з ДБН В.1.1-7-2002 необхідно виконувати з урахуванням можливості прямої трансляції мовленнєвого оповіщування та керівних команд через мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення нормальних умов евакуації.

3.11. У будинках, що мають 5-й тип СО та кількість поверхів два та більше, СО спрацьовує у такій послідовності:

 • оповіщування людей про пожежу на поверсі, де виникла пожежа;
 • оповіщування людей про пожежу на поверхах, що розташовані вище поверху, де виникла пожежа;
 • оповіщування людей про пожежу на поверхах, що розташовані нижче поверху, де виникла пожежа.

Затримку часу оповіщування про пожежу для різних поверхів будинку необхідно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації відповідно до розрахунків по ГОСТ 12.1.004 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

3.12. На об'єктах з масовим перебуванням людей у першу чергу оповіщується обслуговуючий персонал.

3.13. У багатоповерхових та висотних будинках, які поділені на протипожежні відсіки по вертикалі, СО повинна вмикатися одразу для всього протипожежного відсіку, де виникла пожежа. Затримку часу оповіщування про пожежу для інших вертикальних протипожежних відсіків будинку слід передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації відповідно до вимог додатка 2 до ГОСТ 12.1.004.

3.14. У готелях, санаторіях та інших будинках з наявністю спальних місць у разі виникнення пожежі в нічний час передбачається попереднє ввімкнення звукового сигналу з метою пробудження людей. Після цього подається сигнал привертання уваги і передається мовленнєве повідомлення (за його наявності).

При цьому у лікувальних та дитячих дошкільних закладах, а також спальних корпусах шкіл-інтернатів оповіщуються тільки адміністрація та обслуговуючий персонал. Оповіщення адміністрації (обслуговуючого персоналу) здійснюється за допомогою:

 • світлових оповіщувачів - обладнуються всі приміщення будинку;
 • звукових оповіщувачів - обладнуються всі приміщення будинку (крім приміщень з наявністю спальних місць).

3.15. СО повинна розпочати трансляцію першого сигналу привертання уваги або сигналу оповіщування про пожежу не пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про пожежу.

3.16. Сигнал привертання уваги (сигнал оповіщування про пожежу) повинен відрізнятися від сигналів іншого призначення.

3.17. Для трансляції мовленнєвих повідомлень необхідно використовувати повідомлення, яке записано заздалегідь на носії інформації.

3.18. Текст мовленнєвого повідомлення повинен бути записаний українською мовою. Необхідність запису тексту мовленнєвого повідомлення та його транслювання іншими мовами визначається завданням на проектування та призначенням будинку.

Приклади текстів мовленнєвих повідомлень системи оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах наведено в додатку 1 до цих Правил.

3.19. Тривалість трансляції одного мовленнєвого повідомлення не повинна перевищувати 1 хвилини.

3.20. Текст оповіщування людей про пожежу повторюється безперервно протягом всього часу евакуації людей. Перед подачею мовленнєвого повідомлення, а також між трансляціями наступних повідомлень (транслювання на різних мовах) повинен подаватись сигнал привертання уваги.

3.21. Формулювання текстів мовленнєвого оповіщування повинно будуватися залежно від виду будинку, об'ємно-планувальних рішень тощо.

 

4. Монтаж систем оповіщення

4.1. Розміщення елементів системи оповіщення в будинках та спорудах

4.1.1. Пульти управління СО 3-5-го типів необхідно розміщувати у приміщенні пожежного поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів 1.6.13, 1.6.14, 1.6.15 ДБН В.2.5-13 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд».

4.1.2. Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та потужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях постійного або тимчасового перебування людей відповідно до вимог пунктів 4.2.10, 4.2.12 цих Правил. У будинку необхідно встановити, як мінімум, два оповіщувачі, навіть якщо рекомендований рівень звукового сигналу можна забезпечити одним.

У місцях, де є небезпека механічного ушкодження оповіщувачів, повинен бути забезпечений їх захист, що не порушує працездатності оповіщувачів.

4.1.3. Встановлення звукових та мовленнєвих оповіщувачів у приміщеннях повинно виключати можливість концентрації та нерівномірного розподілу звуку.

4.1.4. Настінні звукові та мовленнєві оповіщувачі кріпляться на висоті не менше 2,2 м від підлоги, при цьому відстань від стелі до оповіщувача повинна становити не менше 150 мм.

4.1.5. Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими які працюють у режимі спалахування, у таких випадках:

 • у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;
 • у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ;
 • у приміщеннях, де можуть перебувати інваліди по слуху (установи та виробництва з наявністю постійних робочих місць для інвалідів, спеціалізовані медичні заклади).

4.1.6. Евакуаційні світлові покажчики «Вихід» слід вмикати разом з основними освітлювальними приладами робочого освітлення.

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок оповіщування про пожежу та (або) аварійному припиненні живлення робочого освітлення.

Світлові покажчики «Вихід» у залах кінотеатрів, концертних та виставкових залах, а також інших залах для глядачів повинні вмикатися на час перебування людей. Вимоги до світлових покажчиків «Вихід» приймаються відповідно до ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення».

Крім того, на шляхах евакуації повинні встановлюватись знаки безпеки, які відповідають ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір». Зазначені знаки повинні бути світловими або несвітловими за умови, що знак освітлюється світильниками аварійного освітлення.

4.1.7. Електропостачання, заземлення, занулення, вибір та прокладання мереж оповіщування приймаються згідно з вимогами до систем пожежної сигналізації за ДБН В.2.5-13-98 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд».

Вимоги до евакуаційного освітлення приймаються відповідно до ДБН В.2.5-28-2006 «Природне та штучне освітлення».

 

4.2. Технічні вимоги до систем оповіщення та її елементів

4.2.1. СО в режимі «Тривога» повинна функціонувати протягом часу, необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.

4.2.2. Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення з ладу ланки оповіщувачів, до якої його під'єднано.

4.2.3. Електропостачання СО здійснюється за І категорією надійності згідно з «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) від двох незалежних джерел енергії: основного - від мережі змінного струму, резервного - від акумуляторних батарей тощо.

4.2.4. Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у зворотному напрямку в разі відновлення централізованого електропостачання повинен бути автоматичним.

4.2.5. Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому режимі має бути не менш 24 годин.

4.2.6. Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі «Тривога» має відповідати вимогам пункту 4.2.1 цих Правил.

4.2.7. Ймовірність виникнення відмов СО, що призводять до хибного спрацювання технічних засобів оповіщування за 1000 годин роботи, має бути не більша за 0,01.

4.2.8. Оповіщувачі не повинні мати регуляторів гучності і повинні підключатися до мережі без роз'ємних пристроїв.

4.2.9. Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам      ДСТУ EN 54-3:2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові».

4.2.10. Звукові сигнали СО повинні забезпечувати загальний рівень звуку не менше 75 дБ на відстані 3 м від оповіщувача, але не більше 120 дБ у будь-якій точці приміщення. При цьому для забезпечення чіткої чутності звукові сигнали СО повинні забезпечувати рівень звуку не менше ніж на 15 дБ вище допустимого рівня звуку постійного шуму у захищуваному приміщенні. Вимір проводиться на висоті 1,5 м від підлоги.

У спальних приміщеннях звукові сигнали СО повинні мати рівень звуку не менше ніж на 15 дБ вище рівня звуку постійного шуму у цих приміщеннях, але не менше 75 дБ. Вимір проводиться на рівні голови сплячої людини.

4.2.11. Вимірювання шуму проводиться відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» та ГОСТ 23337-78 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».

4.2.12. Мовленнєві оповіщувачі повинні відтворювати нормально чутні частоти у діапазоні від 200 до 5000 Гц.

4.2.13. Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні бути червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць.

 

5. Прийняття в експлуатацію системи оповіщення 

5.1. Для приймання в експлуатацію СО замовником робіт створюється робоча комісія. Порядок та тривалість роботи комісії визначаються замовником робіт.

5.2. До складу робочої комісії включаються: голова комісії - представник замовника; члени комісії - представники генпідрядника, монтажно-налагоджувальної організації, експлуатаційної організації, органів державного пожежного нагляду. За необхідності можливе залучення інших спеціалістів.

5.3. Робоча комісія створюється не пізніше як у п'ятиденний строк після одержання письмового повідомлення монтажно-налагоджувальної організації щодо готовності системи до прийняття в експлуатацію.

5.4. При прийнятті СО в експлуатацію монтажно-налагоджувальна організація повинна пред'явити робочій комісії:

 • ліцензію на право виконання даних робіт;
 • комплект робочих креслень, за якими здійснювався монтаж СО;
 • позитивний експертний висновок за проектом від органів державного пожежного нагляду;
 • документи, що свідчать про якість елементів СО, матеріалів і виробів, які застосовувались при виконанні будівельно-монтажних робіт;
 • сертифікати відповідності на елементи СО, технічну документацію заводів-виготовлювачів (паспорт, технічні характеристики та принцип дії СО);
 • акт заміру опору ізоляції мереж СО;
 • акти прихованих робіт;
 • журнали виконання робіт та авторського нагляду;
 • договір на технічне обслуговування СО з організацією, яка має ліцензію на даний вид робіт.

5.5. Робоча комісія повинна: перевірити відповідність виконаних монтажно-налагоджувальних робіт проектній документації, технічній документації заводів-виготовлювачів, наявність сертифікатів відповідності на устаткування; перевірити якість виконаних монтажно-налагоджувальних робіт; взяти участь у комплексному випробуванні СО, розглянути результати випробування із складанням акта згідно з додатком 2 до цих Правил; прийняти в експлуатацію СО в триденний строк з дня пред'явлення в разі відсутності дефектів.

При виявленні дефектів складається акт із зазначенням термінів їх усунення і організацій, відповідальних за їх усунення.

Прийняття СО в експлуатацію повинно оформлюватися актом згідно з додатком 2 до цих Правил.

Акт прийняття СО в експлуатацію підписується членами комісії в тому випадку, коли усунуті всі виявлені порушення. Роботи з улаштування СО вважаються прийнятими у тому разі, коли акт прийняття СО в експлуатацію підписаний усіма членами комісії.

5.6. Монтажно-налагоджувальна організація несе відповідальність за порушення затверджених проектних рішень, вимог технічної документації заводів-виготовлювачів обладнання і цих Правил згідно з чинним законодавством.

 

6. Експлуатація та технічне утримання СО в будинках та спорудах

6.1. Порядок дій оперативного (чергового) персоналу в разі необхідності включення СО в ручному режимі повинен відображатися у відповідних інструкціях.

     6.2. Для кожного об'єкта мають бути призначені:

 • особа, яка відповідальна за експлуатацію СО;
 • оперативний (черговий) персонал для контролю за працездатним станом СО (оперативний персонал - для щоденного контролю; черговий персонал - для цілодобового).

6.3. Суб'єкт господарювання, який здійснює технічне обслуговування та ремонт СО, повинен мати ліцензію на виконання цих робіт.

6.4. Контроль за якістю проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту СО силами спеціалізованої організації здійснює особа, яка відповідає за їх експлуатацію на підприємстві.

6.5. Обов'язки особи, що здійснює контроль за експлуатацією, технічним утриманням СО в будинках та спорудах, повинні бути відображені у посадовій інструкції або інших документах, що регламентують її діяльність.

6.6. Особа, відповідальна за експлуатацію СО, повинна пройти спеціальне навчання, а також зобов'язана забезпечити та організувати:

 • виконання вимог цих Правил;
 • утримування СО в працездатному стані шляхом укладання договорів на проведення технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту;
 • навчання оперативного (чергового) персоналу, а також інструктаж осіб, які працюють у захищуваних приміщеннях, про порядок евакуації в разі надходження сигналу «Пожежа»;
 • проведення об'єктових тренувань дій оперативного (чергового) персоналу та осіб, які працюють у захищуваних приміщеннях, при застосуванні системи оповіщування задля евакуації людей при пожежі;
 • розробку необхідної експлуатаційної документації, яка повинна містити технічні характеристики СО і принцип дії, інструкції з експлуатації СО та з охорони праці, порядок здійснення перевірки працездатності СО тощо;
 • контроль за систематичним веденням експлуатаційної документації.

6.7. Оперативний персонал зобов'язаний:

 • знати улаштування та принцип дії СО, що обслуговуються;
 • знати технічну документацію на СО, що обслуговуються;
 • знати вимоги цих Правил та інших нормативних та нормативно-правових документів з питань улаштування та експлуатації СО.

6.8. На об'єкті повинна вестися експлуатаційна документація, яка повинна містити: назву та місцезнаходження приміщень, що підлягають захисту; порядок оповіщування про пожежу та схеми евакуації людей з будинків у разі надходження сигналу при виникненні пожежі відповідно до посадової інструкції (планів, схем евакуації).

6.9. Оперативний (черговий) персонал у разі виявлення несправності СО зобов'язаний негайно повідомити про це обслуговуючу організацію та особу, яка відповідає за експлуатацію СО.

6.10. Перед початком чергової зміни оперативний (черговий) персонал повинен перевірити положення вимикачів, перемикачів, тумблерів, а також справність світлових індикаторів, наявність пломб на приладах, що входять до складу СО.

6.11. У процесі експлуатації, а також під час проведення регламентних робіт з технічного обслуговування забороняється вживати заходів, що можуть перешкоджати нормальній роботі СО або погіршувати ефективність їх дії.

6.12. Протягом виконання робіт з технічного обслуговування або ремонту, проведення яких пов'язано з вимкненням СО, адміністрація підприємства (будинку) зобов'язана вжити необхідних заходів щодо забезпечення безпеки людей, які перебувають у приміщеннях, що захищаються.

 

Додаток 1 до Правил влаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу

Приклади  текстів  мовленнєвих  повідомлень системи оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах

 

1. Евакуація з готелю: «Увага! Шановні громадяни! Адміністрація готелю повідомляє, що в будинку виникла пожежа. Просимо Вас зберігати спокій і спуститися сходовими клітками на перший поверх готелю. Під час руху коридорами користуйтесь світловими покажчиками «Вихід». Виконуйте рекомендації службового персоналу готелю. Допоможіть дітям, жінкам, інвалідам та особам літнього віку. Попередьте сусідів про необхідність термінової евакуації».

2. Оповіщування для поверху готелю в разі неможливості евакуації: «Увага! Шановні громадяни! Адміністрація готелю повідомляє, що в будинку виникла пожежа. Просимо Вас зберігати спокій, щільно закрити двері та не залишати своїх номерів. Пожежні підрозділи успішно працюють над ліквідацією пожежі. Не виконуйте самостійних дій з виходу з будинку до отримання додаткових повідомлень».

3. Загроза пожежі в громадському будинку підвищеної поверховості: «Шановні громадяни! Просимо уваги! Отримано повідомлення про загорання на сьомому поверсі будинку. Оскільки це повідомлення зараз перевіряється, адміністрація просить всіх людей, що перебувають на сьомому та восьмому поверхах, пройти до сходових кліток та спуститися на шостий або п'ятий поверх. Очікуйте наступних повідомлень. Загрози для Вашого життя немає. Зберігайте спокій. Будь ласка, не користуйтесь ліфтами, спускайтеся тільки сходовими клітками».

4. Оповіщування людей у ліфтових холах: «Увага! Шановні громадяни! Отримано повідомлення про виникнення пожежі. Всі ліфти автоматично спускаються на перший поверх та знеструмлюються. Просимо Вас спуститися сходовими клітками на перший поверх будинку. Під час руху до сходових кліток користуйтесь покажчиками «Вихід». Зберігайте спокій».

5. Евакуація з театру: «Шановні глядачі! Отримано повідомлення, що в одному з приміщень театру виникла пожежа. Просимо Вас терміново покинути приміщення залу для глядачів та інші приміщення і, не затримуючись у фойє, залишити будинок театру».

 

 

 

Додаток 2 до Правил монтажу та експлуатації систем оповіщення про пожежу

ДОКУМЕНТАЦІЯ, що оформлюється при прийнятті системи оповіщення в експлуатацію

 

АКТ проведення комплексного випробування системи оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей

м. _______ « __ » _______20__ року

Комісія у складі:

Голови - представника замовника (забудовника) ______________________________________

________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Членів комісії - представників:  монтажно-налагоджувальної організації

_______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

державного пожежного нагляду ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

провела перевірку виконаних робіт та встановила:  монтажною організацією

_______________________________________________________________________________,

(назва організації, адреса)

ліцензія Держпожбезпеки МНС України № ______, термін дії до     «__ » _____ 20__ року, пред'явлена до проведення комплексного  випробування система оповіщування про пожежу та управління  евакуацією людей ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(найменування, тип та кількість обладнання, кількість шлейфів, відомості про сертифікацію продукції)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

змонтована: ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(назва приміщення, цеху, будинку, відомча належність, адреса)

відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації,  розробленої

_________________________________________________________________________________,

(назва проектної організації, її адреса, № ліцензії, термін дії ліцензії, № та шифр проекту)

яка пройшла експертизу в __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,

(найменування підрозділу МНС України)

експертний висновок ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(№ та дата підписання експертного висновку)

Результати випробування: ____________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Інструменти та обладнання, що використовувались під час  випробування:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(найменування приладів, дані про повірку)

Висновок комісії і оцінка виконаних робіт:

Система оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей  яка змонтована:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва приміщення, цеху, будинку, відомча належність, адреса)

Голова комісії-представник  замовника (забудовника) _______________________________

М. П.                                                                                (підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії:

Монтажно-налагоджувальна  організація: _________________________________________

М. П.                                                                    (підпис, прізвище та ініціали)

Уповноважена особа Держпожбезпеки     (територіального, місцевого органу  державного пожежного нагляду) _________________________________________________________

М. П.                                                                                (підпис, прізвище та ініціали)

 

 

АКТ прийняття в експлуатацію системи оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей

м. _______ « __ » _______20__ року

Комісія, яка призначена наказом ________________________________________________

____________________________________________________________________________

(назва організації-замовника (забудовника), яка призначила комісію)

У складі:

Голови - представника замовника (забудовника) __________________________________

____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Членів комісії - представників:  монтажно-налагоджувальної організації

____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

експлуатаційної організації ____________________________________________________

____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

державного пожежного нагляду ________________________________________________

____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

провела перевірку виконаних робіт та встановила:  монтажно-налагоджувальною організацією ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

(назва організації, адреса)

ліцензія Держпожбезпеки МНС України № ______, термін дії до     « __ » _____ 20__ року, пред'явлена до прийняття в експлуатацію  система оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    (найменування, тип та кількість обладнання, кількість шлейфів, відомості про сертифікацію продукції)

змонтована: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    (назва приміщення, цеху, будинку, відомча належність, адреса)

відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації,  розробленої

___________________________________________________________________________,

    (назва проектної організації, її адреса, № ліцензії, термін дії ліцензії, № та шифр проекту)

яка пройшла експертизу в _____________________________________________________

____________________________________________________________________________,

(найменування підрозділу МНС України)

експертний висновок _________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(№ та дата підписання експертного висновку)

Результати перевірки: система оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей  пройшла комплексне випробування, знаходиться в працездатному  стані і готова до експлуатації, про що складено відповідний акт  від « __ » ________20___ року № ____.

 

Висновок комісії і оцінка виконаних робіт:

Систему оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей  яка змонтована

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,

(назва приміщення, цеху, будинку, відомча належність, адреса)

вважати прийнятою в експлуатацію з « __ » _____ 20__ року.

Перелік документації, що додається до акта: 

 1. Акт передачі обладнання, приладів і матеріалів у монтаж.
 2. Акт готовності будинку до виконання монтажних робіт.
 3. Акт про виявлені дефекти обладнання системи оповіщування про  пожежу та управління евакуацією людей.
 4. Акт вимірювання опору ізоляції електропроводок.
 5. Акт огляду прихованих робіт.
 6. Акт про закінчення монтажних робіт.
 7. Відомість змонтованих приладів та обладнання.
 8. Акт про закінчення пусконалагоджувальних робіт.
 9. Акт проведення комплексного випробування системи оповіщування  про пожежу та управління евакуацією людей.
 10. Інша документація ________________________________________________________

(зазначити назву документа)

Голова комісії-представник  замовника (забудовника) _____________________________

М. П.                                                                                             (підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії:

Монтажно-налагоджувальна  організація: ________________________________________

М. П.                                                                                               (підпис, прізвище та ініціали)

Експлуатаційна організація: ____________________________________________________

М. П.                                                       (підпис, прізвище та ініціали)

Уповноважена особа Держпожбезпеки     (територіального, місцевого органу  державного пожежного нагляду) _____________________________

    М. П.                                        (підпис, прізвище та ініціали)

Залиште свої контакти та отримайте унікальну пропозицію співпраці!
Натискаючи кнопку «надіслати», ви погоджуєтесь на обробку ваших персональних даних.
Також ми можемо надати Вам консультацію у чаті за допомогою мессенджера:
Telegram
Перевірка та відправка даних
...Відправляємо ваш запит...

Дякуємо!

Ваш запит відправлено!

Гарного дня! Бережіть себе та Україну!

Упс! Помилка відправлення!

Нажаль, ми не змогли відправити Ваш запит з технічних причин.

Зателефонуйте нам або напишіть електронного листа.