Технічне обслуговування систем протипожежного захисту згідно ДБН В.2.5-56:2014

Додаток Ж.(обов'язковий) 

Ж.1 Галузь застосування СПЗ

Підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (далі – ТО) встановлює загальні вимоги до технічного обслуговування діючих СПЗ на об'єктах та СПЗ, які були перевірені на відповідність і готовність експлуатування згідно з розділом 3 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 та додатком И цих будівельних норм, за винятком підземних споруд, транспортних засобів, об'єктів спеціального призначення, об'єктів Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України та об'єктів із виготовлення і зберігання вибухових речовин, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних актах, що затверджуються наказами відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і які не повинні суперечити цим будівельним нормам.

Під час експлуатування СПЗ слід також керуватися правилами пожежної безпеки НАПБ А.01.001 та іншими чинними нормативними документами.

Ж.2 Загальні положення

Ж.2.1 Дотримання вимог по підтриманню експлуатаційної придатності сприяє забезпеченню працездатного стану СПЗ та їх надійного і безпечного експлуатування.

Ж.2.2 Надійне технічне утримування СПЗ повинне забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, що спрямовані на попередження пошкоджень та несправностей СПЗ, підтримування їх у постійній експлуатаційній придатності.

Ж.2.3 Керівники (власники) підприємств та уповноважені ними особи, а також орендарі згідно з вимогами НАПБ А.01.001 для забезпечення утримування СПЗ в справному стані зобов'язані:

а) розробляти комплексні заходи щодо забезпечення утримування СПЗ відповідно до вимог ТО, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід у цій галузі;

б) відповідно до вимог НД із питань утримування СПЗ розробляти і затверджувати положення, інструкції та інші документи, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням;

в) забезпечувати дотримання вимог технічних регламентів та чинних нормативних документів;

г) організовувати вивчення працівниками, які здійснюють контроль за експлуатуванням СПЗ, цих будівельних норм;

д) своєчасно надсилати повідомлення про спрацювання системи СПЗ або її вимкнення (форма Ж.1.), а також про вжиті у зв'язку з цим заходи із забезпечення пожежної безпеки об'єкта, який захищається.

Ж.2.4 Роботи з підтримання експлуатаційної придатності СПЗ проводяться організаціями, які мають відповідну ліцензію згідно з НАПБ Б.07.016.

Ж.6 Загальні вимоги систем  протипожежного захисту

Ж.6.1 СПЗ повинні відповідати проектній документації та вимогам чинних нормативних документів та стандартів.

Ж.6.2 Якщо протягом п'яти років із моменту експертизи (експертної оцінки) проектної документації СПЗ не була змонтована та прийнята до експлуатування, то проектна документація повинна пройти повторну експертизу.

Ж.6.3 Усі СПЗ мають бути справними і утримуватися у постійній готовності до виконання роботи. Несправності, які впливають на їх працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності усуваються у передбачені регламентом терміни, при цьому необхідно робити записи у відповідних журналах (форми Ж.2; Ж.3).

Ж.6.4 Компоненти СПЗ перевіряються на їх відповідність технічним умовам виробників, ГОСТ та ДСТУ. За результатами вказаного технічного обстеження складається акт технічного обстеження СПЗ (форма Ж.5). Устаткування та обладнання, параметри яких не відповідають заявленим у паспортах виробників, ГОСТ та ДСТУ, повинні замінюватись. У разі відсутності резервних виробів СПЗ підлягає демонтуванню і заміні.

Ж.6.5 Регламентні роботи з підтримання експлуатаційної придатності та планово-попереджувального ремонту повинні визначатися на кожний вид систем і виконуватися відповідно до планів-графіків технічного обслуговування СПЗ (форма Ж.4), які розробляються на підставі вимог пункту Ж.6.4 цих будівельних норм.

Ж.6.6 У приміщенні пожежного поста та в інших місцях розміщення приладів систем пожежної сигналізації та вузлів керування СПЗ має бути вивішено інструкцію про порядок дій чергового (оперативного) персоналу на випадок появи сигналів про пожежу або про несправність в СПЗ.

Ж.6.7 На пультах керування пожежних постів, на блоках СПЗ, біля кожного вузла керування мають бути вивішені (установлені) таблички із зазначенням приміщень, що підлягають захисту, або технологічного устаткування, типу та кількості сповіщувачів.

Ж.6.8 Переведення систем з автоматичного режиму на ручний не допускається, за винятком випадків, обумовлених у чинних нормативних документах.

Ж.6.9 Пристрої ручного пуску СПЗ мають бути опломбовані, захищені від несанкціонованого приведення у дію та захищені від механічних пошкоджень і встановлюватися поза можливою зоною негативного впливу на людину небезпечних факторів пожежі та вогнегасної речовини, у доступному місці. Їх місце розташування повинно обладнуватись робочим і аварійним освітленням безпеки, а також позначатись вказівними знаками, що розміщають як усередині, так і поза приміщенням згідно з вимогами ДСТУ ISO 6309 та ГОСТ 12.4.026.

Ж.6.10 На період дії гарантії заводів-виробників на компоненти СПЗ споживачам та організаціям, що займаються технічним обслуговуванням цієї СПЗ, не дозволяється знімати пломби.

У разі виходу компонентів системи з ладу у період дії гарантії на них може викликатися представник заводу-виробника, якщо питання щодо заміни компонентів СПЗ не узгоджене між обслуговуючою організацією і заводом- виробником устаткування СПЗ.

Ж.6.11 У вибухопожежонебезпечних зонах електротехнічні засоби СПЗ повинні мати рівень вибухозахисту або ступінь захисту оболонок, що відповідають класу вибухонебезпечної або пожежонебезпечної зони, а також категорії і групі вибухонебезпечної суміші згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21.

Ж.6.12 Виконання приладів, обладнання та електропроводок, що входять до складу СПЗ, повинні відповідати категоріям приміщень згідно з НАПБ Б.03.002, класам  зон – НПАОП 40.1-1.21, а також вимогам  ГОСТ

12.3.046 та умовам навколишнього середовища.

Ж.6.13 ППКП мають бути опломбовані.

Ж.6.14 Умови зберігання запасних контрольно-пускових приладів та пристроїв, а також вогнегасних речовин повинні відповідати вимогам заводів-виробників.

Ж.7 Системи пожежної сигналізації

Ж.7.1 Пожежні сповіщувачі

Ж.7.1.1 Сповіщувачі повинні утримуватися в чистоті. На період проведення у контрольованих приміщеннях ремонтних робіт сповіщувачі мають бути захищені від попадання на них штукатурки, побілки, будівельного пилу тощо. Після закінчення ремонту пристрої, що захищають сповіщувачі, необхідно зняти.

Ж.7.1.2 Забороняється встановлювати замість непрацездатних сповіщувачів сповіщувачі іншого типу або принципу дії, а також замикати шлейф у місці встановлення непрацездатного сповіщувача.

Ж.7.1.3 До сповіщувачів має бути забезпечений вільний доступ. Відстань від матеріалів, що зберігаються у приміщенні, та обладнання, що у ньому розташовано, до сповіщувача має бути не менше 0,5 м, сповіщувачі не повинні захаращуватись обладнанням, матеріалами, які можуть перешкоджати вільному поширенню від місць можливого загорання факторів, що супроводжують пожежу та на які реагує сповіщувач.

Ж.7.1.4 Забороняється встановлювати поблизу теплових пожежних сповіщувачів джерела тепла, що здатні негативно впливати на їх роботу (викликати помилкові спрацьовування).

Ж.7.1.5 У приміщеннях, де встановлені димові пожежні сповіщувачі, з метою запобігання хибним спрацьовуванням забороняється використовувати обладнання, яке може утворювати пари кислот, лугів, пил у завислому стані.

Ж.7.1.6 Пожежні сповіщувачі, які встановлені на об'єкті, повинні технічно обслуговуватися не рідше одного разу на місяць згідно встановленого графіку.

Ж.7.1.7 У приміщеннях, де встановлені пожежні сповіщувачі полум'я, з метою запобігання хибним спрацьовуванням, не рекомендується використовувати обладнання, яке може утворювати інфрачервоне випромінювання.

Ж.7.1.8 Утилізація пожежних сповіщувачів, термін служби яких закінчився, проводиться згідно з інструкцією заводів-виробників.

Ж.7.2 Прилади приймально-контрольні пожежні (ППКП)

Ж.7.2.1 ППКП має бути надійно заземлений згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21.

Ж.7.2.2 Один раз на три роки обслуговуючий персонал повинен вимірювати значення електричного опору ізоляції між електрично не з'єднаними струмопровідними частинами ППКП, а також між ними і його корпусом на відповідність вимогам технічних умов на цей прилад.

Ж.7.2.3 Клемні колодки ППКП, що не мають захисних пристроїв, повинні бути закриті захисними кришками та опломбовані.

Ж.7.3 Лінійна частина (електропроводки)

Ж.7.3.1 Прокладені кабелі і дроти не повинні мати вм'ятин, перекручень, пошкоджень або оголених ділянок ізоляції.

Ж.8 Автоматичні системи пожежогасіння Ж.8.1 Системи водяного і пінного пожежогасіння

Ж.8.1.1 Зрошувачі

Ж.8.1.1.1 Температура плавлення легкоплавкого замка (колби) зрошувачів повинна відповідати значенню, що вказане в проектній документації, та не суперечити чинним НД, що встановлюють вимоги до проектування СПЗ.

Забороняється заміна колб (замків) зрошувачів на колби (замки) з іншими параметрами (температура, інерційність).

Ж.8.1.1.2 У місцях, де є небезпека механічного пошкодження, зрошувачі мають бути захищені надійною огорожею, яка не повинна впливати на їх працездатність та порушувати карту зрошення.

Ж.8.1.1.3 Зрошувачі повинні утримуватися в чистоті. На період проведення ремонтних робіт у приміщеннях, які захищаються, зрошувачі мають бути захищені від попадання на них штукатурки, фарби і побілки. Після закінчення ремонтних робіт захисні пристрої необхідно зняти.

Ж.8.1.1.4 Щодня оперативний (черговий) персонал повинен проводити зовнішній огляд зрошувачів для перевірки на відсутність бруду, пилу, фарби, механічних пошкоджень та дотримання мінімальних відстаней від зрошувачів до матеріалів, що складуються, які мають становити не менше 0,5 м.

Ж.8.1.1.5 Один раз на три місяці оперативний (черговий) персонал повинен:

 • очищати поверхні зрошувачів від бруду, пилу, корозії. При цьому необхідно, у першу чергу, звертати увагу на чистоту отворів;
 • перевіряти надійність закріплення дифузора пінного зрошувача та відсутність підтікань у місці з'єднання штуцера з трубопроводом.

Ж.8.1.1.6 Забороняється:

 • установлювати замість зрошувачів, що спрацювали, пробки або несправні зрошувачі;
 • установлювати в одному приміщенні зрошувачі з різною температурою (інерційністю) спрацювання замків (колб);
 • складувати матеріали на відстані менше 0,5 м від зрошувачів.

Ж.8.1.2 Трубопроводи

Ж.8.1.2.1 За наявності агресивного середовища у приміщеннях, які захищаються, трубопроводи мають бути пофарбовані стійкою кислототривкою фарбою.

Примітка. Фарбування трубопроводів систем пожежогасіння у клубах, театрах, музеях та інших об'єктах може відповідати кольору інтер'єру приміщень.

Ж.8.1.2.2 Щодня оперативний (черговий) персонал повинен проводити зовнішній огляд трубопроводів. При цьому необхідно, у першу чергу, звертати увагу на відсутність підтікань.

Ж.8.1.2.3 Один раз на три роки обслуговуючий персонал повинен промивати трубопроводи та проводити їх гідравлічні і пневматичні випробування.

Ж.8.1.2.4 Забороняється:

 • використання трубопроводів систем пожежогасіння для підвішування або закріплення будь-якого обладнання, яке не входить до конструкції АСПГ;
 • підключення виробничого обладнання і санітарних приладів до живильних трубопроводів;
 • використання внутрішніх пожежних кран-комплектів, що встановлені на спринклерній мережі, для іншої мети, крім гасіння пожеж.

Ж.8.1.3 Вузли керування

Ж.8.1.3.1 На кожному вузлі керування має бути вивішена табличка із зазначенням найменувань приміщень, які захищаються, типу і кількості зрошувачів у секції системи пожежогасіння та її функціональна схема.

Ширина проходів до вузлів керування має бути не менше 0,8 м.

Ж.8.1.3.2 Щодня оперативний (черговий) персонал повинен проводити:

 • зовнішній огляд вузлів керування для перевірки на відсутність бруду, пилу та механічних пошкоджень;
 • контроль тиску за манометрами над/під клапанами;
 • контроль наявності пломб на приладах та обладнанні;
 • контроль доступу до вузлів керування і кранів ручного пуску.

Ж.8.1.3.3 Один раз на три місяці обслуговуючий персонал повинен очищати поверхні вузлів керування від бруду, пилу, корозії. За потреби пошкоджені місця слід пофарбувати.

Ж.8.1.3.4 Приміщення, де розміщено вузол керування, повинно мати аварійне освітлення і бути постійно замкненим. Ключі від цього приміщення повинні знаходитися в приміщенні пожежного поста.

Ж.8.1.4 Водоживильники

Ж.8.1.4.1 У резервуарах для зберігання запасу води, що призначена для пожежогасіння, мають бути пристрої, які призначені для запобігання витрачанню води для інших потреб.

Ж.8.1.4.2 На підприємствах для систем пінного пожежогасіння має бути двократний запас піноутворювача.

Ж.8.1.4.3 Щодня оперативний (черговий) персонал повинен:

 • проводити зовнішній огляд баків, у яких зберігається вогнегасна речовина, та насосів для перевірки на відсутність бруду, пилу, корозії та механічних пошкоджень;
 • перевіряти за допомогою контрольно-вимірювальних приладів рівень вогнегасної речовини в баках і відсутність підтікань у місці з'єднання трубопроводів із баками та насосами.

 Ж.8.1.4.4 Один раз на три місяці обслуговуючий персонал повинен перевіряти:

 • поверхні баків і насосів та очищати їх, за потреби пошкоджені місця слід фарбувати;
 • працездатність насосів у місцевому та дистанційному режимах, а також автоматичне вмикання резервного насоса за несправності робочого (несправність робочого насоса імітується шляхом вимкнення електричного живлення або за допомогою приладу, що вимірює тиск на вихідному трубопроводі насоса);
 • працездатність датчиків рівня;
 • якість піноутворювача;
 • заповнення насосів та всмоктувальних трубопроводів водою;
 • надійність заземлення насосів;
 • сальники насосів та здійснювати змазування підшипників насосів;
 • проводити перемішування піноутворювача.

Ж.8.1.4.5 Один раз на рік обслуговуючий персонал повинен змінювати воду в системі та промивати баки і трубопроводи.

Ж.8.1.4.6 Приміщення, де розміщені автоматичні водоживильники та насосні станції, мають бути ізольованими і замкненими на замок. Ключі від цих приміщень повинні бути в приміщенні пожежного поста.

Ж.8.1.4.7 У приміщенні насосної станції мають бути схеми обв'язки насосної станції і принципова схема системи пожежогасіння.

Ж.8.2 Системи газового пожежогасіння

Ж.8.2.1 Насадки та зрошувачі спонукальних систем

Насадки та зрошувачі спонукальних систем мають відповідати вимогам, що викладені у пунктах Ж.8.1.2.1 – Ж.8.1.2.4 цих будівельних норм.

Ж.8.2.2 Трубопроводи

Вимоги до технічного утримування трубопроводів аналогічні вимогам, що викладені у пунктах Ж.8.1.2.1 – Ж.8.1.2.4 цих будівельних норм.

Ж.8.2.3 Модулі

Ж.8.2.3.1 Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен проводити зовнішній огляд балонів модулів, у яких зберігається вогнегасна речовина, та пускових (запірно-пускових) пристроїв для перевірки на відсутність бруду, пилу та механічних пошкоджень, а також перевіряти:

 • відсутність витоку вогнегасної речовини з модулів;
 • за допомогою штатних манометрів тиск у пускових модулях та модулях з вогнегасною речовиною, що зберігається в газоподібному стані або рідкому під тиском газа-витискувача. Модулі, в яких тиск знизився відповідно до значень за ДСТУ 4095, підлягають дозарядженню (перезарядженню). Пускові балони, в яких тиск знизився на 10 % відносно значень, установлених експлуатувальною документацією, підлягають дозарядженню (перезарядженню);
 • цілісність пломб на пускових (запірно-пускових) пристроях;
 • надійність з'єднання пускових (запірно-пускових) пристроїв з трубопроводами.

Ж.8.2.3.2 Один раз на місяць персонал що проводить технічне обслуговування повинен виконати роботи в обсязі Ж.8.2.3.1, а також перевіряти:

поверхні всіх вузлів системи та очищати їх від бруду, пилу, корозії, за необхідності пошкоджені місця слід фарбувати;

 • дату огляду балонів органами державного нагляду за охороною праці;
 • кількість вогнегасної речовини в модулях за допомогою зважувальних механічних пристроїв або пристрою, що вимірює рівень (за відсутності таких пристроїв кількість (маса) вогнегасної речовини визначається шляхом зважування модулів). Модулі, у яких маса вогнегасної речовини, яка зберігається у газовій або рідкій фазі під тиском власної насиченої пари, знизилась відносно значень, установлених експлуатувальною документацією на 5% (для модулів ізотермічних – 2%) і більше, підлягають дозарядженню (перезарядженню). Модулі систем пожежогасіння, у яких тиск газу- витискувача знизився відносно значень, установлених експлуатувальною документацією на 10% і більше, підлягають дозарядженню (перезарядженню).

Ж.8.2.3.3 Один раз на шість місяців персонал що проводить технічне обслуговування повинен виконати роботи в обсязі  Ж.8.2.3.2, а також перевіряти:

 • систему трубопроводів для визначення їх стану. Замінити або випробувати під тиском і, за необхідності, виконати ремонт трубопроводу з ознаками корозії або механічних пошкоджень;
 • правильність роботи усіх контрольних клапанів в умовах ручного запуску, а автоматичних клапанів також в умовах автоматичного запуску. При цьому, пристрої, що забезпечують випускання вогнегасної речовини мають бути вимкненими або видаленими;
 • наявність пошкоджень або недозволених змін у модулях та гнучких з'єднаннях системи.

Ж.8.2.3.4 Один раз на рік персонал що проводить технічне обслуговування повинен виконати роботи в обсязі Ж.8.2.3.3, а також перевіряти щільність приміщення, використовуючи метод, наведений у ДСТУ 4466-1. Якщо визначена загальна площа нещільностей збільшилася у порівнянні з виміряною під проектування і монтування системи і це може негативно вплинути на функціонування системи, необхідно виконати роботи з ущільнення приміщення до проектних показників.

Ж.8.2.3.5 Модулі та пускові балони демонтують і виконують періодичне (позачергове) посвідчення балонів у терміни відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.59 або за необхідності

Ж.8.2.4 Станції газового пожежогасіння

Ж.8.2.4.1 У приміщенні станції пожежогасіння мають бути у спеціально обладнаних шафах комплекти засобів першої медичної допомоги, а також засобів захисту органів дихання.

Ж.8.2.4.2 Двері приміщення станції мають бути замкнені на замок, ключі від якого повинні бути в оперативного (чергового) персоналу. Зазначені ключі повинні зберігатися в тубі, опечатаній печаткою обслуговуючої організації.

Ж.8.2.4.3 У приміщенні станції мають бути вивішені схеми обв'язки станції і принципова схема системи пожежогасіння.

Ж.8.2.4.4 Демонтовані, запасні модулі та пускові балони повинні зберігатися на відстані не менше ніж 1 м від теплогенеруючих джерел.

Ж.8.2.4.5 За наявності розподільчого пристрою біля нього має бути встановлена табличка із зазначенням найменування і місцезнаходження захищуваних приміщень.

Ж.8.3 Системи порошкового пожежогасіння

Ж.8.3.1 Розпилювачі та зрошувачі спонукальних систем

Розпилювачі та зрошувачі спонукальних систем мають відповідати вимогам, що викладені у пунктах Ж.8.1.1.2 – Ж.8.1.1.6 цих будівельних норм.

Ж.8.3.2 Трубопроводи

Вимоги до технічного утримування трубопроводів аналогічні вимогам, що викладені у пунктах Ж.8.1.2.1 -Ж.8.1.2.4 цих будівельних норм.

Ж.8.3.3 Станції

Ж.8.3.3.1 Щодня оперативний (черговий) персонал повинен проводити зовнішній огляд резервуарів, у яких зберігається вогнегасний порошок, та запірних клапанів для перевірки на відсутність бруду та механічних пошкоджень, а також перевіряти:

 • тиск у балонах із робочим газом;
 • цілісність пломб на обладнанні;
 • надійність з'єднання резервуарів із трубопроводами.

Ж.8.3.3.2 Один раз на три місяці персонал, що проводить технічне обслуговування повинен перевіряти:

 • поверхні всіх вузлів системи та очищати їх від бруду, корозії та, за необхідності, пошкоджені місця слід фарбувати;
 • дату огляду балонів органами державного нагляду за охороною праці;
 • працездатність пристроїв електричного запуску систем. При цьому, пристрої, що забезпечують випускання вогнегасного порошку мають бути вимкненими або видаленими

Ж.8.3.3.3 Балони для робочого газу, маса або тиск газу в яких знизились на 10 % і більше відносно значень, установлених експлуатувальною документацією, підлягають дозарядженню (перезарядженню).

Ж.8.3.3.4 Усі типи систем порошкового пожежогасіння допускаються до експлуатування тільки у тому разі, якщо вони забезпечені зарядом робочого газу у кількості, не менше ніж передбачено паспортом на конкретну установку.

Ж.8.3.3.5 Джерела тепла повинні встановлюватися на відстані не менше 1 м від резервуарів із вогнегасним порошком та балонами для робочого газу.

Ж.8.3.3.6 За наявності розподільного пристрою біля нього має бути табличка із зазначенням найменування і місцезнаходження приміщень, які захищаються.

Ж.8.3.3.7 У приміщенні, де розміщується станційне обладнання, мають бути в спеціально обладнаних шафах комплекти засобів першої медичної допомоги, а також засобів захисту органів дихання.

Ж.8.3.3.8 Приміщення, де розміщується станційне обладнання, має бути замкнено на замок, ключі від якого повинні бути в обслуговуючого і оперативного (чергового) персоналу.

Ж.8.3.3.9 У приміщенні, де розміщується станційне обладнання, мають бути схеми обв'язки станції і принципова схема системи пожежогасіння.

Ж.8.3.3.10 Забороняється:

 • здійснювати заряджання системи вогнегасним порошком, термін придатності якого закінчився, без відповідної перевірки його на відповідність технічним умовам;
 • здійснювати одночасно заряджання системи різними марками вогнегасних порошків;
 • проводити всі види профілактичних та ремонтних робіт із технічного обслуговування системи за увімкнутої системи автоматичного пуску;
 • експлуатувати балон для робочого газу та резервуар для вогнегасного порошку, термін повторного огляду яких закінчився;
 • допускати до експлуатування системи з несправними вузлами та елементами.

Ж.8.3.3.11 Приміщення, в яких виконується заряджання резервуарів вогнегасним порошком, мають бути обладнані припливно-витяжною місцевою вентиляцією.

Ж.8.4 Системи аерозольного пожежогасіння

Ж.8.4.1 Щотижневе технічне   обслуговування   систем   аерозольного пожежогасіння включає перевірку:

 • зовнішнім оглядом цілості приладів та обладнання (наявність пломб на щитах електроживлення тощо);
 • працездатності технічних засобів, що входять до складу систем: сповіщувачів, приймально-контрольних приладів тощо;

- цілості електричних мереж запуску генераторів вогнегасного аерозолю.

Ж.8.4.2 Щомісячне технічне обслуговування систем аерозольного пожежогасіння включає перевірку:

 • величини напруги живлення;
 • працездатності пристрою автоматичного увімкнення резервного живлення;
 • мереж блокування, сигналізації, захисту;
 • надходження сигналів тривоги на приймально-контрольний прилад під час імітації пошкодження вказаних мереж;
 • працездатності приладів пожежної сигналізації та пристроїв запуску генераторів вогнегасного аерозолю відповідно до вимог технічної документації на вказані засоби (при цьому слід ужити заходів щодо унеможливлення хибного їх спрацьовування).

Ж.8.4.3 Після закінчення роботи генераторів вогнегасного аерозолю відчиняти двері для провітрювання приміщення персоналу об'єкта дозволяється не раніше ніж через 10 хв, а допуск його у приміщення, яке захищається, дозволяється після провітрювання та зниження концентрації аерозолю та видимості не менше 5-6 м. Допускається для провітрювання використовувати пересувні вентиляційні системи.

Ж.8.4.4 Після осідання аерозолю в приміщенні необхідно провести вологе прибирання (бажано підкисленою водою з рівнем рН = 4-5). Працівники повинні застосовувати гумові рукавиці, захисні окуляри та респіратори.

Ж.8.4.5 Утилізація генераторів вогнегасного аерозолю, що відслужили свій термін експлуатування, проводиться згідно з технічною документацією підприємства-виробника.

Ж.9 Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей

Ж.9.1 Порядок використання систем оповіщення необхідно визначати в інструкціях з їх експлуатування та в планах евакуювання, де потрібно також зазначати осіб, які мають право вводити систему у дію та відповідають за працездатний стан систем оповіщення.

Ж.9.2 Персонал, який відповідає за евакуювання, оповіщується в першу чергу.

Ж.9.3 У готелях, лікарнях, санаторіях та інших будинках у разі виникнення пожежі уночі слід передбачати попереднє ввімкнення звукової сигналізації з метою розбудити людей. Після цього подається сигнал "Увага" (по радіо або ввімкненням світлового табло) і передається мовленнєве оповіщення.

Ж.9.4 Щодня перед початком роботи оперативний (черговий) персонал повинен контролювати положення вимикачів, перемикачів, тумблерів, а також справність світлових індикаторів, присутність пломб на приладах, що входять до складу системи оповіщення (джерело повідомлень, підсилювач, блок комутації тощо).

Ж.9.5 Щотижня оперативний (черговий) персонал повинен протирати від пилу пристрої, що входять до складу системи оповіщення.

Ж.9.6 Один раз на три місяці персонал, що проводить технічне обслуговування повинен перевіряти:

-справність плавких запобіжників, номінальні значення напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, а також у електричних мережах, що з'єднують джерело повідомлення з оповіщувачами;

 • автоматичне ввімкнення резервного живлення систем оповіщення у разі зникнення основного.

Ж.9.7 Не менше одного-двох разів на рік необхідно перевіряти працездатність систем оповіщення в режимах "Пожежа" та "Несправність" шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушень електричних мереж, що з'єднують джерело повідомлення з оповіщувачами. При цьому необхідно контролювати:

 • спрацьовування світлових індикаторів "Пожежа" або "Несправність" на приладі джерела повідомлення;
 • спрацьовування світлових, звукових та мовних сповіщувачів у приміщеннях об'єкта, який захищається;
 • якість повідомлень, що передаються (написи на світлових табло повинні легко читатися, а мовні повідомлення бути достатньої гучності та виразні);
 • можливість зупинки передавання оповіщення та переходу в режим передавання повідомлення через мікрофон;
 • відповідність номера оповіщення про евакуювання номеру зони об'єкта захисту, від якої надійшов сигнал про пожежу.

Ж.9.8 Щорічно персонал, що проводить технічне обслуговування має перевіряти надійність з'єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих неструмопровідних частин приладів, що входять до складу системи оповіщення, з їх зажимом "заземлення", а також вимірювати значення опору між зазначеними частинами та зажимом "заземлення" на відповідність вимогам технічних умов на даний прилад.

Ж.9.9 Один раз на три роки персонал, що проводить технічне обслуговування повинен вимірювати значення електричного опору ізоляції між електрично не з'єднаними струмопровідними частинами приладів, що входять до складу системи оповіщення, а також між ними та їх корпусами на відповідність вимогам технічних умов на даний прилад.

Ж.9.10 Під час технічного обслуговування систем аварійного (евакуаційного) освітлення (заміна ламп розжарювання або люмінесцентних) забороняється встановлювати нові лампи, які мають меншу потужність наслідком чого може стати зменшення освітленості шляхів евакуації.

Ж.9.11 Щотижня оперативний (черговий) персонал повинен перевіряти працездатність системи аварійного (евакуаційного) освітлення та проводити заміну непрацездатних ламп, а також перевіряти пристрої автоматичного включення аварійного (евакуаційного) освітлення у разі призупинення живлення нормального освітлення.

Ж.10 Системи протидимного захисту

Ж.10.1 Для підтримування систем протидимного захисту в працездатному стані необхідно:

 • щомісяця перевіряти стан електровентиляторів, виконавчих механізмів, положення клапанів, засувок; наявність замків та пломб на щитах електроживлення автоматичних пристроїв, захисного засклення на кнопках ручного пуску;
 • періодично очищати від бруду та пилу (у зимовий час – від обмерзання) вентиляційні решітки, клапани, виконавчі механізми, плавкі замки, кінцеві вимикачі; регулювати натяг пасів трансмісії вентиляційних систем, контролювати цілість повітроводів та їх з'єднань.

Ж.10.2 Щит (пульт) ручного керування пристроями системи протидимного захисту має бути забезпечений інструкцією про порядок їх увімкнення до роботи.

Ж.10.3 У черговому режимі димові клапани та заслінки системи протидимного захисту на всіх поверхах мають бути закриті.

Ж.10.4 Приміщення, де розміщуються електровентилятори систем протидимного захисту, має бути замкнено на замок, ключі від якого повинні бути в обслуговуючого і оперативного (чергового) персоналу.

Ж.10.5 Не рідше одного разу на рік відповідно до НАПБ Б.05.022 слід проводити випробування систем протидимного захисту з увімкненням електровентиляторів (ручним способом або від пожежних сповіщувачів), про що складається акт або робиться запис у журналі з технічного обслуговування.

Ж.11 Системи передавання тривожних сповіщень

Ж.11.1 Упродовж експлуатування СПТС замовник робіт повинен забезпечити підтримання її у відповідному технічному стані, для чогошляхом укладення договорів із пультовою організацією здійснюється технічне обслуговування.

Ж.11.2 Технічне обслуговування СПТС здійснюється суб'єктами господарювання на підставі ліцензій на провадження господарської діяльності протипожежного призначення із спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів. Якщо устаткування передавання СПТС інтегроване у ППКП, його технічне обслуговування здійснює обслуговуюча організація, яка обслуговує СПЗ цього об'єкта. У цьому випадку обслуговуюча організація зобов'язана забезпечити відновлення працездатності даного устаткування передавання протягом 12 год з моменту отримання інформації від ЦПТС.

Ж.11.3 Технічне обслуговування СПЗ та СПТС розпочинається з моменту прийняття їх до експлуатування, про що в акті прийняття виконаних робіт вказуються номери та дати договорів із технічного обслуговування. Роботи з технічного обслуговування повинні здійснюватись відповідно до затверджених регламентів робіт із технічного обслуговування та технічної документації підприємств-виробників на обладнання, що використовується.

Ж.11.4 Для забезпечення допуску до об'єктів спостерігання для проведення робіт із технічного обслуговування та оперативного усунення несправностей СПЗ та СПТС замовник робіт спільно з пультовою та обслуговуючою організаціями визначають порядок допуску до приміщень об'єкта спостерігання.

Ж.11.5 Організація, що проводить технічне обслуговування перед початком проведення на об'єкті спостереження робіт зобов'язана сповістити пультову організацію.Пультова організація, у разі потреби (за ініціативи обслуговуючої організації), на час технічного обслуговування тимчасово знімає об'єкт із пожежного спостерігання, про що повідомляється замовник робіт.

Після закінчення робіт обслуговуюча організація інформує пультову, яка, у свою чергу, становить об'єкт на пожежне спостерігання та повідомляє замовника робіт.

Ж.11.6 Обслуговуюча організація у разі виникнення підстав для припинення технічного обслуговування СПЗ на об'єкті спостерігання (розірвання договору тощо) зобов'язана не пізніше ніж за 5 робочих днів до його припинення письмово повідомити про це пультову організацію.

Пультова організація у разі надходження повідомлення про припинення технічного обслуговування СПЗ не пізніше ніж за 5 робочих днів письмово інформує замовника про можливість відключення об'єкта від системи пожежного спостерігання.

Якщо протягом 30 календарних днів із моменту повідомлення не поновлено технічне обслуговування СПЗ, пультова організація тимчасово знімає об'єкт із пожежного спостерігання, про що повідомляє замовника робіт та територіальний орган державного пожежного нагляду.

Ж.11.7 У разі розірвання або не продовження договору між замовником робіт та пультовою організацією на проведення робіт із спостерігання за пожежною автоматикою об'єкта пультова організація знімає об'єкт із пожежного спостерігання, про що письмово повідомляє обслуговуючу організацію, територіальний орган державного пожежного нагляду, а також направляє у заданому вигляді повідомлення до ЄБД.

Ж.11.8 На кожному підприємстві для забезпечення надійного експлуатування пожежного спостерігання наказом або розпорядженням адміністрації призначається відповідальна особа з числа інженерно- технічного персоналу, яка несе відповідальність за:

 • проведення щоденного огляду СПЗ та передавального устаткування СПТС;
 • зберігання проектної документації на монтування СПЗ, журналів реєстрації технічного обслуговування СПЗ, СПТС та актів прийняття їх до експлуатування;
 • у разі візуального виявлення несправності СПЗ інформувати про це ЦПТС.

 

Форма Ж.1

Зразок повідомлення про спрацювання СПЗ або її вимкнення

 (назва організації до якої правляється повідомлення)

 1. Найменування підприємства та його місцезнаходження   
 1. Відомча належність   
 1. Дата спрацьовування або вимкнення   
 1. Характеристика захищуваного приміщення   
 1. Причина спрацьовування або вимкнення   
 1. Тип системи СПЗ (для систем сигналізації також зазначити тип сповіщувача, а для системи пожежогасіння -

тип пуску) 

 1. Кількість сповіщувачів та зрошувачів, що спрацювали                         
 1. Результати виявлення і гасіння пожежі               площа пожежі                 
 1. Орієнтовний збиток від пожежі (грн.)                        
 1. Урятування матеріальних цінностей (грн.)                 
 1. Причина відмови системи СПЗ  

(посада, підпис, ініціали, прізвище) " " 20 р.

 

 

Форма Ж.2

Зразок журналу N   обліку робіт підтриманню експлуатаційної придатності і ремонту (планового та позапланового) системи СПЗ

 

Тип системи  

Дата монтування системи  

Захищуваний об'єкт   

Розпочато "  "  20  р. Закінчено " " 20 р.

 

 1. Найменування об'єкта та його місцезнаходження (адреса, телефон)
 1. Перелік систем СПЗ і технічних засобів
 1. Номер договору, дата його укладення
 1. Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, відповідальної за експлуатування систем СПЗ, та зразок її підпису 
 1. Дата і номер наказу, яким призначена відповідальна особа Замовника за експлуатування систем СПЗ  
 1. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб Виконавця, які здійснюють технічне обслуговування систем СПЗ  Примітка. У журналі пронумеровано та прошнуровано аркушів.

 

 

Дата виконання робіт

Тип систем, технічних засобів, вузлів

Опис виконаних робіт, висновки про технічний стан систем

Найменування та кількість комплектуючих виробів, що були замінені

Посада, прізвище і підпис особи, яка проводила технічне обслуговування та ремонт

Висновк и про виконану роботу особи, яка відповідає

за експлуатування систем, її підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма Ж.3

Зразок журналу N    обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань (відмов, несправностей) СПЗ

 Розпочато "  "  20  р. Закінчено " " 20 р. 

 

N

з/п

 

Дата і час

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка

зробила

 

Найменування об'єкта, його адреса

 

Тип системи

 

Причина виклику

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Причина спрацьо-

 

Дата і час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма Ж.4

Зразок плану-графіку З підтримання експлуатаційної придатності СПЗ на рік

 (найменування об'єкта)

м.  " " 20 р.

 

 

Тип систем, технічних

 

Вид робіт (зовнішній огляд, перевірка

 

I квартал

 

II квартал

 

III квартал

 

IV квартал

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопа

грудень

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада)

(підпис, ініціали, прізвище)

" " 20 р. М. П.

 

 

 

Форма Ж.5

Акт технічного обстеження системи протипожежного захисту

 м.  “ ”     р. 

Ми, які нижче підписалися, члени комісії:   

(посада, підприємство, прізвище, ім’я, по батькові)

склали цей акт про те, що під час технічного огляду системи   

(тип системи)

що змонтована   

(найменування монтувальної організації)

(дата здавання до експлуатування)

за проектом, виконаним   

(найменування проектної організації)

(номер і дата випуску проекту)

встановлено

(характеристика технічного стану установки, окремих технічних засобів) 

Комісія рекомендує:   

(наводиться   один    з    таких    висновків:    списати    систему; провести    ремонт системи; продовжити експлуатування системи зі встановленням терміну її наступного огляду).

 

Члени комісії:   

(підпис, ініціали, прізвище)


< попередній розділ | наступний розділ > 

Інформація у цьому розділі є витягом з ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"*


Зміст ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"

 1. Сфера застосування 
 2. Нормативні документи щодо пожежної безпеки та систем протипожежного захисту
 3. Терміни та визначення для СПЗ
 4. Познаки та скорочення
 5. Загальні положення по Системам протипожежного захисту
 6. Склад систем протипожежного захисту
 7. Системи пожежної сигналізації
 8. Автоматичні системи пожежогасіння
 9. Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
 10. Системи протидимного захисту
 11. Диспетчеризація (центральний пункт управління) та автоматизація СПЗ
 12. Системи централізованого пожежного спостерігання
 13. Електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ на об'єктах
 14. Додаток А. Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння
 15. Додаток Б. Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей       
 16. Додаток В. Форма завдання на проектування системи протипожежного захисту
 17. Додаток Г. Проектування систем порошкового пожежогасіння
 18. Додаток Д. Зразки карток, журналів, актів щодо пожежної безпеки
 19. Додаток Е Опис додаткової функції устаткування індикації для систем пожежного спостерігання
 20. Додаток Ж. Технічне обслуговування систем протипожежного захисту
 21. Додаток И. Перевірка відповідності систем протипожежного захисту

*Ця публікація, незважаючи на її схожість з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційнодовідковий характер і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії). Ви можете ознайомитись з повним документом ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту у форматі pdf