Додаткові функції устаткування індикації для систем пожежного спостерігання

 Додаток Е  (обов'язковий)

Для систем пожежного спостерігання додатковою функцією устаткування індикації є необхідність передачі тривожного сповіщення без обробляння його оператором на більш високий рівень реагування на це сповіщення.

НБ 1 Для передачі тривожних сповіщень на вищий рівень реагування устаткування індикації повинно мати (НБ1 ДСТУ-П CLC/TS 50136-4):

 • а) можливість трансляції тривожних сповіщень без обробляння їх оператором центра прийняття тривожних сповіщень;
 • б) проміжок часу між надходженням тривожного сповіщення на вхідний інтерфейс устаткування індикації та появою його на вихідному інтерфейсі регламентується технічними умовами на це устаткування;
 • в) відсутність сповіщення про прийняття підтвердження повинно супроводжуватися попереджувальною візуальною та звуковою сигналізацією, а час надходження цього сповіщення регламентується вимогами до устаткування індикації вищого рівня реагування;
 • г) дублюючий інтерфейс передавання даних згідно з 6.4.1 ДСТУ EN 50136-1-1, переключення на який повинно виконуватися автоматично;
 • д) захист проти замінювання устаткування S0 – згідно з додатком А ДСТУ EN 54-21 та 6.5.1 ДСТУ EN 50136-1-1;
 • ж) інформаційний захист І0 – згідно з додатком А ДСТУ EN 54-21 та 6.5.2 ДСТУ EN 50136-1-1;
 • е) можливість передачі інформації на більш високий рівень реагування у форматі передачі даних прикладного рівня SOS Access згідно з загальним описом, наведеним у НБ 2 ДСТУ-П CLC/TS 50136-4.

< попередній розділ | наступний розділ > 

Інформація у цьому розділі є витягом з ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"*


Зміст ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"

 1. Сфера застосування 
 2. Нормативні документи щодо пожежної безпеки та систем протипожежного захисту
 3. Терміни та визначення для СПЗ
 4. Познаки та скорочення
 5. Загальні положення по Системам протипожежного захисту
 6. Склад систем протипожежного захисту
 7. Системи пожежної сигналізації
 8. Автоматичні системи пожежогасіння
 9. Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
 10. Системи протидимного захисту
 11. Диспетчеризація (центральний пункт управління) та автоматизація СПЗ
 12. Системи централізованого пожежного спостерігання
 13. Електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ на об'єктах
 14. Додаток А. Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння
 15. Додаток Б. Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей       
 16. Додаток В. Форма завдання на проектування системи протипожежного захисту
 17. Додаток Г. Проектування систем порошкового пожежогасіння
 18. Додаток Д. Зразки карток, журналів, актів щодо пожежної безпеки
 19. Додаток Е Опис додаткової функції устаткування індикації для систем пожежного спостерігання
 20. Додаток Ж. Технічне обслуговування систем протипожежного захисту
 21. Додаток И. Перевірка відповідності систем протипожежного захисту

*Ця публікація, незважаючи на її схожість з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційнодовідковий характер і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії). Ви можете ознайомитись з повним документом ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту у форматі pdf