Що підлягає обладнанню системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей згідно ДБН В.2.5-56:2014

Додаток Б. (обов'язковий)

Таблиця Б.1

Призначення будинку, приміщення (найменування нормативного показника)

Нормативний показник

Тип CO

1

2

3

4

5

1 Підприємства побутового обслуговування та банки (кількість поверхів)

1

2

*

 

*

3-5

*

6-16

*

1.1 Приміщення побутового обслуговування та банків, що розташовані в будинках іншого призначення (загальна площа

приміщень, м2)

До 300

 

*

Понад 300

*

1.2 Лазні та лазнево-оздоровчі

комплекси (кількість місць, людей)

До 20

Понад 20

*

 

*

2 Підприємства громадського- харчування (кількість місць, людей)

До 50

Не вимагається

50-200

*

Понад 200

*

2.1 Приміщення громадського харчування, що розміщені у

підвальному, цокольному поверхах

Незалежно від кіль-кості місць,

людей

 

*

3 Підприємства торгівлі, у тому числі ринки, що розташовані у будинках (площа поверху, м2)

До 500

*

500-3500

*

Понад 3500

*

3.1 Торговельні зали без природного освітлення

Незалежно від площі

торговельної зали

 

*

4 Дитячі дошкільні заклади (кількість місць, людей)

До 100

*

100-150

*

Понад 150

*

4.1 Дитячі дошкільні заклади спеціального типу

Незалежно від

кіль-кості місць, людей

 

*

5   Навчальні заклади

5.1Загальноосвітні та спеціалізовані школи, навчальні корпуси шкіл- інтернатів (кількість місць, людей)

До 270

*

270-350

*

351-1600

*

Понад 1600

*

5.2 Спеціальні школи та спальні корпуси шкіл-інтернатів (кількість місць, людей)

До 100

*

101-200

*

Понад 200

*

5.3 Навчальні корпуси професійно- технічних і вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації спеціалістів (кількість поверхів)

До 4

*

4-9

*

Понад 9

*

6 Заклади видовищні та дозвілля

До 300

*

6.1 Працюють протягом цілого року (найбільша місткість зали, людей);

300-800

*

Понад 800

*

6.2 Сезонної дії

До 800

*

а) криті;

Понад 800

*

б) відкриті

До 400

*

401-600

*

Понад 600

*

7 Бібліотеки та архіви

*

7.1 За наявності читальних залів з кількістю місць понад 50

*

7.2 Книгосховища, сховища

*

8 Музеї та виставки (кількість відвідувачів)

До 500

*

500-1000

*

Понад 1000

*

9 Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заклади (кількість місць, людей)

До 200

*

200-1000

*

Понад 1000

*

10 Лікувальні заклади зі стаціонаром (кількість ліжко-місць)

До 60

*

Понад 60

*

10.1 Психіатричні лікарні

*

10.2 Амбулаторно-поліклінічні заклади (відвідування в зміну, людей)

До 90

*

Понад 90

*

11 Санаторії закладів відпочинку та туризму (кількість поверхів)

До 9

*

9 та більше

*

11.1 За наявності в спальних корпусах харчоблоків та приміщень культурно- масового призначення

 –

 *

12 Дитячі оздоровчі табори а) працюють лише влітку

 –

 *

б) працюють цілий рік

*

13 Науково-дослідні установи, проектні і громадські організації, органи управління, заклади соціального захисту населення (кількість поверхів)

1-5

*

6-16

*

14 Вокзали (кількість поверхів)

1

Понад 1

*

 

*

15 Будинки готелів, гуртожитків та кемпінгів (кількість місць, людей)

До 50

*

Понад 50

*

15.1 умовною висотою від 26,5 м до 47м

*

15.2. умовною висотою від 47 м до 73,5 м

*

16 Житлові будинки з умовною висотою від 26,5 м до 73,5 м

*

17 Висотні будинки з умовною висотою від 73,5 м до 100 м включно:

17.1 Житлові будинки

*

17.2 Громадського призначення

*

18 Заклади соціального захисту населення (крім психоневрологічних диспансерів)

 

*

19 Виробничі будинки (кількість поверхів) категорій А, Б, В

1

*

Понад 1

*

Категорії Г

2 і більше

*

20 Будинки адміністративні та побутові промислових підприємств, офіси (кількість місць, людей)

До 50

*

50-100

*

Понад 100

*

21 Культові будинки (найбільша місткість зали, людей)

До 300

*

Понад 300

*

22 Виставкові центри (площа поверху, м2)

До 500

*

500-3500

*

Понад 3500

*

Приміткa. 1 Як самостійні зони оповіщення розглядаються приміщення : побутового обслуговування та банків площею понад 200 м2 з постійним перебуванням людей, що не розташовані у будинках підприємств побутового обслуговування та банків; лазень (саун), що не розташовані у будинках лазень та лазнево-оздоровчих комплексів; громадського харчування площею понад 200 м2 з постійним перебуванням людей, що не розташовані у будинках громадського харчування; торговельних залів площею понад 100 м2, що не розташовані в будинках для підприємств торгівлі (у тому числі ринків); аудиторій, актових залів та інші зальні приміщення з кількістю місць понад 300, а також розташовані вище шостого поверху з кількістю місць менше 300; лікувальних, амбулаторно-поліклінічних закладів, не розташовані в будинках охорони здоров'я.

Приміткa. 2 У дошкільних закладах, психіатричних лікарнях та психоневрологічних інтернатах оповіщується тільки службовий персонал

Приміткa. У виробничих будинках перший тип CO дозволяється суміщати із селекторним зв'язком.

Приміткa. У приміщеннях та будинках, де знаходяться (працюють, мешкають, проводять дозвілля) люди з фізичними вадами (сліпі, глухі), CO проектують з урахуванням цих особливостей.

Приміткa. У житлових будинках умовною висотою від 73,5 м до 100м включно, мовленнєві оповіщувачі встановлюються у поза квартирних коридорах.

Приміткa. Знак "*" означає нормований тип CO.

Системи оповіщення про пожежу поділяють на п'ять типів за параметрами

Таблиця Б.2

Характеристика CO та управління евакуюванням людей при пожежі

Наявність зазначених

характеристик у різних типів CO

1

2

3

4

5

1 Способи оповіщення:

- звуковий (дзвінок, тонований сигнал тощо)

+

+

*

*

*

- мовленнєвий (запис і передача спеціальних

текстів)

+

+

+

- світловий:

а) світловий сигнал, який блимає

*

*

б) світлові покажчики "Вихід"

*

+

+

+

+

в) світлові покажчики напрямку руху

*

*

+

+

г) світлові покажчики напрямку руху з

включенням окремо для кожної зони

*

*

*

+

2 Зв'язок зони оповіщення з диспетчерською

*

+

+

3 Черговість оповіщення:

- всіх одночасно;

*

+

- тільки в одному приміщенні (частині будинку);

*

*

*

- спочатку обслуговуючого персоналу, а потім усіх

інших за спеціально розробленою черговістю

*

+

+

+

4 Повна автоматизація управління CO та можливість різних варіантів організації евакуювання з кожної зони оповіщення

+

Примітка. У таблиці Б.2 наведено такі познаки: "+" –- вимагається; "*" – рекомендується; "–" – не вимагається.


< попередній розділ | наступний розділ > 

Інформація у цьому розділі є витягом з ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"*


Зміст ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"

 1. Сфера застосування 
 2. Нормативні документи щодо пожежної безпеки та систем протипожежного захисту
 3. Терміни та визначення для СПЗ
 4. Познаки та скорочення
 5. Загальні положення по Системам протипожежного захисту
 6. Склад систем протипожежного захисту
 7. Системи пожежної сигналізації
 8. Автоматичні системи пожежогасіння
 9. Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
 10. Системи протидимного захисту
 11. Диспетчеризація (центральний пункт управління) та автоматизація СПЗ
 12. Системи централізованого пожежного спостерігання
 13. Електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ на об'єктах
 14. Додаток А. Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння
 15. Додаток Б. Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей       
 16. Додаток В. Форма завдання на проектування системи протипожежного захисту
 17. Додаток Г. Проектування систем порошкового пожежогасіння
 18. Додаток Д. Зразки карток, журналів, актів щодо пожежної безпеки
 19. Додаток Е Опис додаткової функції устаткування індикації для систем пожежного спостерігання
 20. Додаток Ж. Технічне обслуговування систем протипожежного захисту
 21. Додаток И. Перевірка відповідності систем протипожежного захисту

*Ця публікація, незважаючи на її схожість з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційнодовідковий характер і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії). Ви можете ознайомитись з повним документом ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту у форматі pdf