Форма завдання на проектування системи протипожежного захисту згідно ДБН В.2.5-56:2014

 

Форма В.1

(довідковий)

 Системи протипожежного захисту     

Об'єкт:     

Проектна організація:      

Підстава для проектування: договір № від 20 р.                                                               

Стадія проектування – проект (робочий проект) ("П","РП")      

(назва об'єкта )

 

Договір №   

 1. Джерела електропостачання систем пожежної сигналізації:
 • а) два незалежних джерела змінного струму напругою В, Гц, потужністю кВт;
 • б) мережеве джерело змінного струму напругою В, Гц, потужністю кВт, акумуляторна батарея.
 1. Приміщення, в яких електромагнітні поля і наводки перевищують рівень, встановлений ГОСТ 23511-79  
 2. Для формування командного імпульсу на відключення вентиляції і технологічного обладнання передбачити виходи з ППКП СПС: а) загальний; б) по шлейфах

 

Назва (призначення) 

Характеристика контрольованого приміщення

Площа, м2

Висота, м

Наявність і розміри підвісних стель, фальш-підлог, виступних частин будівельних конструкцій

Місця розміщення шахт слабо-струмних систем

Категорія вибухо-пожежної і пожежної небезпеки згідно з НАПБ Б.03.002

Клас зони вибухо-пожежної і небезпеки за НПАОП

Швидкість повітряних потоків, м/с

Відносна вологість, %, при град. К (С)

Межа температур, град. С

Клас вогнестійкості будівельних конструкцій

Тип вентиляції

Тип кондицію-вання

Наявність вібрації

Запиленість, наявність диму, агресивних середовищ

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика пожежонебезпечних матеріалів

Первинні ознаки пожежі

Вимоги до системи

Назва пожежонебезпечних матеріалів. Вид зберігання (на підлозі, у штабелях, у тарі, на стелажах, навалом, висота зберігання, м). Вид пакування (горюче, негорюче). Можливість розтікання ЛЗР на площі, м2. Пожежне навантаження, МДж/м2

Т – тепло; Д – дим;

П – полум'я

Додаткові відомості та вимоги щодо відключення обладнання, встановлення ручних пожежних сповіщувачів екранування тощо

1

2

3

 

Представник замовника   

М.П. (підпис, П.І.Б)

 

Представник підрядника   

М.П. (підпис, П.І.Б)

 

 

 

(назва об'єкта )

 


Договір №

 1. Станцію пожежогасіння (балони локального пожежогасіння) розмістити на відмітці в осях  , в   
 2. Кнопки ручного (дистанційного) пуску розмістити біля входів у приміщення, яке захищається, -
 1. Приміщення, в яких електромагнітні поля і наводки перевищують рівень, встановлений ГОСТ 23511-79  
 2. Електропостачання систем пожежогасіння виконати від двох незалежних джерел живлення змінного струму напругою В, потужністю не менше Вт кожен.
 3. У системі передбачити виходи на відключення вентиляції і технологічного обладнання при пожежі

 

Назва (призначення)  

Характеристика приміщення, яке захищається

Площа, м2

Висота, м

Об’єм, м3

Наявність і розміри підвісних стель, фальш-підлог, виступних частин будівельних конструкцій

Категорія вибухо-пожежної і пожежної небезпеки згідно з НАПБ Б.03.002

Місця розміщення шахт слабо-струмних систем

Клас зони вибухо-пожежної і небезпеки за НПАОП

Швидкість повітряних потоків, м/с

Відносна вологість, %, при град. К (С0)

Межа температур, град. С0

Клас вогнестійкості будівельних конструкцій

Тип вентиляції

Тип кондицію-вання

Наявність вібрації

Запиленість, наявність диму, агресивних середовищ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика пожежонебезпечних матеріалів

 

Вимоги до системи пожежогасіння

Назва пожежонебезпечних матеріалів. 

Первинні

Тип

Метод гасіння:

Вогнегасний

Додаткові

 

ознаки

сповіщувача:

О – об'ємний;

засіб:

відомості та

Видзберігання (на підлозі,

пожежі

Т – тепловий;

П – локальний

В – вода;

вимоги щодо

у штабелях, у тарі, на

Т – тепло;

С – світловий;

по поверхні;

Пр – пінний

відключення

стелажах, навалом,

Д – дим;

Д – димовий

Л – локальний

розчин;

електрооб-

висота зберігання, м).

П – полум'я

 

по об'єму

П – порошок;

ладнання до

Вид пакування

 

 

 

Г – газ;

пуску АСПГ.

(горюче, негорюче).

 

 

 

X – хімічний

Спосіб

Можливість

 

 

 

розчин;

запуску:

розтікання ЛЗР на

 

 

 

А – аерозоль

автоматич-

площі, м2. Пожежне

 

 

 

 

ний, ручний

навантаження,

 

 

 

 

(місцевий,

МДж/м2

 

 

 

 

дистанцій-

 

 

 

 

 

ний)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Представник замовника   

М.П. (підпис, П.І.Б)

 

Представник підрядника   

М.П. (підпис, П.І.Б)

 

Примітка. Повнота та достовірність викладення вимог до систем проти пожежного захисту у завданні на проектування визначається замовником з урахуванням стадії проектування та етапу життєвого циклу об’єкту і погоджується з проектувальником


< попередній розділ | наступний розділ > 

Інформація у цьому розділі є витягом з ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"*


Зміст ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"

 1. Сфера застосування 
 2. Нормативні документи щодо пожежної безпеки та систем протипожежного захисту
 3. Терміни та визначення для СПЗ
 4. Познаки та скорочення
 5. Загальні положення по Системам протипожежного захисту
 6. Склад систем протипожежного захисту
 7. Системи пожежної сигналізації
 8. Автоматичні системи пожежогасіння
 9. Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
 10. Системи протидимного захисту
 11. Диспетчеризація (центральний пункт управління) та автоматизація СПЗ
 12. Системи централізованого пожежного спостерігання
 13. Електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ на об'єктах
 14. Додаток А. Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння
 15. Додаток Б. Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей       
 16. Додаток В. Форма завдання на проектування системи протипожежного захисту
 17. Додаток Г. Проектування систем порошкового пожежогасіння
 18. Додаток Д. Зразки карток, журналів, актів щодо пожежної безпеки
 19. Додаток Е Опис додаткової функції устаткування індикації для систем пожежного спостерігання
 20. Додаток Ж. Технічне обслуговування систем протипожежного захисту
 21. Додаток И. Перевірка відповідності систем протипожежного захисту

*Ця публікація, незважаючи на її схожість з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційнодовідковий характер і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії). Ви можете ознайомитись з повним документом ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту у форматі pdf