Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння згідно ДБН В.2.5-56:2014

Додаток А. (обов'язковий)

Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними системами  пожежної сигналізації та пожежогасіння, і тип системи передавання тривожних сповіщень

Таблиця А.1 – Будинки різного призначення 

1.        Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння  для  об'єктів  Житлові будинки

 

  Призначенн я будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаван ня тривожних сповіщень

1.1

Умовною висотою від 26,5 м до 47 м

У передпокоях квартир, встановлюються пожежні сповіщувачі спонукальної системи СПДЗ. Вбудовані приміщення різного призначення обладнуються СПС незалежно від площі.

-

[Тип 2]

1.2

Умовною висотою від 47 м до 73,5 м

У передпокоях квартир, поза квартирних коридорах та ліфтових холах встановлюються пожежні сповіщувачі спонукальної системи СПДЗ з використанням адресних компонентів. Вбудовані приміщення різного призначення обладнуються СПС незалежно від площі.

-

[Тип 2]

1.3

Умовною висотою від 73,5 м до 100 м

У передпокоях квартир, поза квартирних коридорах та ліфтових холах встановлюються пожежні сповіщувачі спонукальної системи СПДЗ з використанням адресних компонентів. Вбудовані приміщення різного призначення обладнуються СПС незалежно від площі.

З урахуванням ДБН В.2.2-24.

[Тип 1]

1.4

Умовною висотою більше 100 м

Обладнання будинку СПС визначається індивідуальними технічними вимогами

Обладнання будинку АСПГ визначається індивідуальними технічними вимогами

[Тип 1]

1.5

Багатоквар тирні будинки для людей похилого віку та сімей з інвалідами

Усі приміщення

[Тип 2]

2 Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння  для  об'єктів  Гуртожитки

 

  Призначенн я будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаван ня тривожних сповіщень

2.1

Умовною висотою до 26,5 м включно

Усі приміщення

[Тип 2]

2.2

Умовною висотою від 26,5 м до 73,5 м

Усі приміщення. СПС з використанням адресних компонентів

[Тип 1]

3 Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння  для  об'єктів  Будинки готелів

 

  Призначенн я будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаван ня тривожних сповіщень

3.1

До семи номерів

Усі приміщення при загальній площі більше 300 м2

[Тип 2]

3.2

Від семи до 50 номерів

Усі приміщення

[Тип 2]

3.3

Від 50 та більше номерів

Усі приміщення. СПС з використанням адресних компонентів

[Тип 1]

3.4

Умовною висотою від 26,5 м до 73,5 м

Те саме

Усі приміщення

[Тип 1]

3.5

Умовною висотою від 73,5 м до 100 м

Те саме

Те саме

[Тип 1]

3.6

Умовною висотою більше 100 м

Обладнання СПС визначається індивідуальними технічними вимогами

Обладнання АУПГ визначається індивідуальними технічними вимогами

[Тип 1]

4 Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння  для  об'єктів  Будинки адміністративно-офісного призначення

 

  Призначенн я будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаван ня тривожних сповіщень

4.1

Умовною висотою до 26,5 м

Одноповерхові загальною площею понад 300 м2 , а висотою два поверхи та вище усі приміщення

[Тип 2]

4.2

Умовною висотою від 26,5 м до 47 м

Усі приміщення. СПС з використанням адресних компонентів

[Тип 2]

4.3

Умовною висотою від 47 м до 73,5 м

Те саме

Усі приміщення

[Тип 1]

4.4

Умовною висотою від 73,5 мдо 100м

Те саме

Те саме

[Тип 1]

4.5

Умовною висотою більш ніж 100 м

Вимоги до СПЗ встановлюються індивідуальними технічними вимогами

Вимоги до СПЗ встановлюються індивідуальними технічними вимогами

[Тип 1]

4.6

Будинки Державни х органів влади, виконкомів Рад народних депутатів областей, міст, районів та відділів управління, незалежно від поверховості.

Усі приміщення

Приміщення зберігання цінних документів, архівів, центрів обробки даних (ЦОД).

[Тип 1]

4.7

Пожежна сигналізація та пожежогасіння  Банків

 

4.7.1

Банки та і фінансові установи

Усі приміщення

3 урахуванням 4.2; 4.3; 4.4

[Тип 1] [Тип 2 для філій]

 

4.7.2

Сховища . цінностей та їх відсіки

Те саме

Незалежно від умовної висоти будинку

[Тип 1]

4.8

Пожежна сигналізація та пожежогасіння  ТРЦ та закладів громадського харчування (ресторанів, кафе)

4.8.1

Торговельні центри, Криті речові ринки, магазини, зали для ярмарок в тому числі в будинках іншого призначення

 

 

 

4.8.1.1

Підземні та підвальні

Усі приміщення. При загальній площі більше 1000 м2 СПС з використанням адресних компонентів

Усі приміщення при площі торговельної зали більше 150 м2 або загальній площі більше 400 м2

[Тип 1]

4.8.1.2

Одноповерхові

Усі приміщення. При загальній площі більше 3500 м2 СПС з використанням адресних компонентів

Усі приміщення при загальній площі більше допустимої площі протипожежного відсіку в залежності від ступеня вогнестійкості будинку

[Тип 2] [Тип 1]

4.8.1 .3

Двоповерхові

Усі приміщення. При загальній площі торговельних залів більше 3500 м2 СПС з використанням адресних компонентів

Усі приміщення при загальній площі торговельних залів більше 3500 м2

[Тип 2] до 3500 м2 [Тип 1] більше 3500

4.8.1.4

Триповерхо ві та вище

Незалежно від площі. При загальній площі поверху більше 1000 м2. СПС з використанням адресних компонентів

Усі приміщення. При загальній площі торговельних залів більше 3500 м2 з розміщенням торговельних залів на одному або двох поверхах. При розміщені торгівельних залів на трьох і більше поверхах незалежновід площі

[Тип 1]

4.8.2

З продажу сільськогос подарських продуктів, промислови х товарів.

Незалежно від площі магазини, павільйони, групи кіосків та приміщення адміністративного призначення. Приміщення ринків, які повинні обладнуватись СПС, в обґрунтованих випадках замість СПС можуть обладнуватись автономними системами пожежогасіння.

Камери схову, у яких зберігаються матеріальні цінності (крім приміщень категорій Д за вибухопожежною та пожежною небезпекою), незалежно від площі.

[Тип 2]

4.8.3

Підприємства громадського харчування в будинках іншого призначення

 

 

 

4.8.3 .1

Умовною висотою до 26,5 м включно

Усі приміщення

 

[Тип 2]

4.8.3.2

Умовною висотою від 26,5 м до 47 м

Усі приміщення.

-

[Тип 1]

4.8.3.3

Умовною висотою від 47 м до 73,5 м

Усі приміщення. СПС з використанням адресних компонентів.

Усі приміщення за винятком 1.2 табл. В.1

[Тип 1]

4.8.3.4

Умовною висотою понад 73,5 м

Усі приміщення. СПС з використанням адресних компонентів.

Усі приміщення за винятком 1.3 табл. В.1

[Тип 1]

4.8.3.5

Окремо розташовані заклади харчування

 

 

 

4.8.3.5.1

Одноповерхові

Площею обідньої зали понад 50 м2

Площею обідньої зали понад 3500 м2

[Тип 1]

4.8.3.5.2

Двоповерхо ві

Усі приміщення

Площею обідньої зали на поверсі понад 2500 м2

[Тип 1]

4.8.3.5.3

Триповерхо ві і вище

Усі приміщення СПС з використанням адресних компонентів.

Усі приміщення незалежно від площі

[Тип 1]

4.8.4

Будинки виставкового та виставково- торговельног о призначення

 

 

 

4.8.4 .1

Підземні

Усі приміщення

Усі приміщення при площі виставкової зали більше 150 м2 або загальній площі більше 400 м2

[Тип 1]

4.8.4 .2

одноповерхо ві у будинках І та II ступеня вогнестійкос ті

Усі приміщення. При загальній площі більше 3500 м2 СПС з використанням адресних компонентів

Усі приміщення при загальній площі більше 3500 м2

[Тип 2] [Тип 1] більше 3500 м2

4.8.4 .2

одноповерхо ві у будинках І та II ступеня вогнестійкості

Усі приміщення. При загальній площі більше 3500 м2 СПС з використанням адресних компонентів

Усі приміщення при загальній площі більше 3500 м2

[Тип 2] [Тип 1] більше 3500 м2

4.8.4.3

одноповерхові у будинках III ступеня вогнестійкості

Усі приміщення. При загальній площі більше 2000 м2 СПС з використанням адресних компонентів

Усі приміщення при загальній площі більше 2000 м2

[Тип 2] [Тип 1] Більше 2000 м2

4.8.4 .4

Одноповерхо ві у будинках ІІІа, ІІІб ступеня вогнестійкос ті

Усі приміщення. При загальній площі більше 1000 м2 СПС з використанням адресних компонентів

Усі приміщення при загальній площі більше 1000 м2

[Тип 2] [Тип 1] Більше 1000 м2

4.8.4.5

одноповерхо ві у будинках IV, IVa та V ступеня вогнестійкос ті

Усі приміщення. При загальній площі більше 500 м2 СПС з використанням адресних компонентів

Усі приміщення при загальній площі більше 500 м2

Тип 2] [Тип 1] більше 500 м2

4.8.4.6

двоповерхові та вище І та II ступеня вогнестійкос ті

Усі приміщення. При загальній площі більше 3000 м2 СПС з використанням адресних компонентів

Усі приміщення при загальній площі більше 3000 м2

[Тип 2] [Тип 1] більше 3000 м2

4.8.4.7

двоповерхові III ступеня вогнестійкос ті

Усі приміщення. При загальній площі більше 1000 м2 СПС з використанням адресних компонентів

Усі приміщення при загальній площі більше 1000 м2

[Тип 2] [Тип 1] більше 1000 м2

5 Системи пожежної сигналізації та пожежогасіння  для  театрів

 

  Призначенн я будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаван ня тривожних сповіщень

5.1

Театри, концертні та кіноконцертн і зали (видовищні заклади)

Усі приміщення.

а) простір під колосниками сцени та ар'єрсцени; під нижнім ярусом робочих галерей і нижніми перехідними містками, що їх з'єднують; приміщення сейфу згорнутих декорацій та всі прорізи сцени, включаючи прорізи порталу, карманів сцени, ар'єрсцени, а також частини трюму, що зайнята конструкціями вбудованого обладнання сцени та підйомно-опускних пристроїв повинні бути обладнані дренчерними системами пожежогасіння. Зрошення протипожежної завіси слід передбачати з боку сцени ; б) покриття сцени та ар'єрсцени, усі робочі галереї та перехідні містки, крім нижніх, трюм (крім вбудованого обладнання сцени), кармани сцени, а також приміщення у будинках зі сценою, що має колосники і трюм; складські приміщення, комори та майстерні, приміщення для монтажу станкових та об'ємних декорацій, камери пиловидалення повинні бути обладнані спринклерними системами пожежогасіння; в) у виробничих приміщеннях і резервних складах, розташованих у будинку театру слід передбачати спринклерні установки; г) демонстраційні комплекси театрів місткістю 600 місць і більше повинні бути обладнані спринклерними системами пожежогасіння

[Тип 1]

5.2

Цирки

Усі приміщення.

Склади декорацій, бутафорії та реквізиту, столярна майстерня, фуражна, інвентарні та господарські комори, приміщення зберігання та виготовлення реклами, приміщення виробничого призначення та обслуговування арени, приміщення для тварин, горищний підкупольний простір над залою для глядачів, естакадою і над гімнастичним майданчиком, кармани арени й портали виходів на арену та естраду обладнуються системами пожежогасіння.

[Тип 1]

5.3

Кінотеатри, заклади дозвілля (клуби, центри культури та інші)

Усі приміщення.

а) у кінотеатрах, клубах, центрах дозвілля, зі сценами естрадами місткістю зали для глядачів більше 700 місць за наявності колосників, а також у клубах і центрах культури та дозвілля зі сценами розміром 12,5·7,5м; 15·7.5м; 18·9м; 21·12м, слід передбачати системи пожежогасіння у місцях передбачених пунктом 5.1.а цієї таблиці; б) у клубах, центрах дозвілля з місткістю зали для глядачів понад 700 місць зі сценами розміром 18·9м; 21·12м, а, також зі сценами 18·12м; 21·15м незалежно від місткості зали, слід передбачати системи пожежогасіння у місцях передбачених пунктами 5.1.а; 5.1.б цієї таблиці;

[Тип 1]

5.4

Казино та ігрові заклади

Усі приміщення. При загальній площі більше 1000 м2 СПС з використанням адресних компонентів

Усі приміщення при загальній площі більше 500 м2. У підвальних приміщеннях незалежно від площі

[Тип 1]

6 Системи пожежної сигналізації та пожежогасіння  для   Музеїв, бібліотек та архівів

 

  Призначенн я будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаван ня тривожних сповіщень

6.1.

Музеї, картинні галереї

Усі приміщення. СПС з використанням адресних

Обладнуються лише приміщення зберігання музейного фонду (запасники).

[Тип 1]

6.2.

Бібліотеки з фондом зберігання до 500 тис. умовних одиниць

 Усі приміщення.

 Приміщення сховищ бібліотек, архівів, комор, ремонтних майстерень, палітурно- брошурувальних, збирання та оброблення макулатури, розташовані в будинках з умовною висотою 26,5 м і більше, а також у будинках Державних органів влади, виконкомів Рад народних депутатів областей міст, районів

[Тип 1]

6.3

Бібліотеки з фондом зберігання більше 500 тис. умовних одиниць

Усі приміщення. СПС з використанням адресних компонентів з застосуванням димових або комбінованих сповіщувачів.

Те саме

[Тип 2]

6.4

Бібліотеки з фондом зберігання більше 2 млн. умовних одиниць

Усі приміщення. СПС з використанням адресних компонентів із застосуванням димових або комбінованих оповіщувачів

Усі приміщення

[Тип 1]

6.5

Архіви площею менше 400 м2

Усі приміщення з застосуванням димових та комбінованих оповіщувачів

-

[Тип 2]

6.6

Архіви площею більше 400 м2 та більше та архіви унікальних видань, звітів, рукописів та іншої документац ії особливої цінності  

Усі приміщення. СПС з використанням адресних компонентів із застосуванням димових або комбінованих оповіщувачів

Усі приміщення

[Тип 1]

Системи пожежної сигналізації та пожежогасіння  для  НДІ, проектних та конструкторських організацій, центрів, органів управління, навчальних закладів

 

  Призначенн я будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаван ня тривожних сповіщень

7.1

Будинки науково- дослідних інститутів, проектних та конструкто рських організацій, інформацій них центрів, установ органів управління, установ громадськи х організацій :

 

 

 

7.1.1

Умовною висотою до 26,5 м

Одноповерхові загальною площею 300 м2 та більше , а висотою від двох поверхів та вище усі приміщення.

Приміщення зберігання цінних документів, архівів у будинках Державних органів влади, виконкомів Рад народних депутатів областей, міст, районів, а також приміщення згідно п. 13.3 табл. А.2

[Тип 2]

7.1.2

Умовною висотою від 26,5 м до 47

Усі приміщення. СПС з використанням адресних компонентів

Те саме

[Тип 1]

 

м включно

та приведенням у дію системи протидимного захисту

 

 

7.1.3

Умовною висотою від 47 м до 73,5 м включно

Те саме

Усі приміщення

[Тип 1]

7.1.4

Умовною висотою більше 73,5 м

З урахуванням ДБН В.2.2-24

З урахуванням ДБН В.2.2-24

[Тип 1]

7.2

Дитячі дошкільні заклади

Усі приміщення з застосуванням димових або комбінованих сповіщувачів (крім приміщень для приготування їжі)

-

[Тип 2] [Тип 1] з цілодобови м перебуванн ям людей

 

  Призначення будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаванн я тривожних сповіщень

7.3

Загальноосві тні школи місткістю

Усі приміщення

-

[Тип 2]

7.4

Спеціальні та санаторні школи та школи- інтернати з приміщення ми для сну

Усі приміщення СПС з використанням адресних компонентів з застосуванням димових або комбінованих сповіщувачів в приміщеннях для сну

-

[Тип 1]

7.5

Навчально- виробничі комбінати, позашкільні заклади

Усі приміщення

-

[Тип 2]

8 Пожежна сигналізація та пожежогасіння для Будинків охорони здоров'я ( аптечні заклади, санаторії та профілакторії, заклади відпочинку та туризму)

 

  Призначенн я будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаван ня тривожних сповіщень

8.1

Умовною висотою до 26,5 м включно

Усі приміщення. Із застосуванням димових або комбінованих сповіщувачів у приміщеннях для сну

- Див. п. 13.3 табл. А.2

[Тип 2]

8.2

Умовною висотою від 26,5 м та вище

Усі приміщення. СПС з використанням адресних компонентів та приведенням у дію системи димовидалення з застосуванням димових або комбінованих оповіщувачів у приміщеннях для сну

- Див. п. 13.3 табл. А.2

[Тип 1]

9

Пожежна сигналізація та пожежогасіння для Будинків  і споруди фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення

 

  Призначенн я будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаван ня тривожних сповіщень

9.1

Будинки і споруди, що використову- ються в спортивних цілях, що мають стаціонарно встановлені трибуни для глядачів

Усі приміщення.

елінги; усі приміщення критих спортивних споруд місткістю 800 і більше глядачів. склади та інші приміщення площею 100 м2 і більше, призначені для зберігання горючих або негорючих матеріалів у горючій упаковці, в разі їх розташування: а) під трибунами місткістю 3000 і більше глядачів при відкритих спортивних спорудах; б) під трибунами критих

[Тип 2]

 

 

 

спортивних споруд будь- якої місткості;

 

9.2

Будинки, що використовуют ься в спортивних цілях, що можуть переобладнуват ись із обладнанням глядацьких трибун, тераси для видовищ та демонстраційн их цілей

Те саме

[Тип 2]

9.3

Будинки і споруди, які не мають глядацьких трибун, та в яких передбачено проектом трансформацію залу

Усі приміщення

-

[Тип 2]

10

Окремо розташовані будинки для культової і релігійної діяльності

 

  Призначенн я будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаван ня тривожних сповіщень

10.1

Культові будинки і споруди, їх комплекси, будинки релігійних організацій

3 загальною площею 300 м2 та більше, або з площею молитовної зали понад 100 м2 усі приміщення

Згідно з індивідуальними технічними вимогами (концепція)

[Тип 1]

11 Пожежна сигналізація та пожежогасіння для Будинків  транспорту

 

  Призначенн я будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаван ня тривожних сповіщень

11.1

Вокзали всіх видів транспорту

Усі приміщення

Усі приміщення. При загальній площі понад 3500 м2

[Тип 1]

11.2

Ангар для технічного обслуговування , змиття та

Те саме

Усі приміщення

[Тип 1]

 

фарбування літаків, вертольотів

 

 

 

11.3

Будівлі залів автоматизовани х систем керування повітряним рухом

Те саме

[Тип 1]

11.4

Ангари локомотивні

Усі приміщення. При загальній площі більше 7000 м2 СПС з використанням адресних компонентів

Усі приміщення. При загальній площі понад 7000 м2

[Тип 1]

11.5

Будівлі для технічного обслуговування аварійно- рятувальних засобів та авіаційних коліс і гальм

Усі приміщення

Усі приміщення

[Тип 1]

11.6

Будівлі вагонних депо

Усі приміщення. При загальній площі більше 7000 м2 СПС з використанням адресних компонентів

Усі приміщення. При загальній площі понад 7000 м2

[Тип 2] [Тип 1] при площі понад 7000 м2

11.7

Будівлі трамвайних та тролейбусних депо

Усі приміщення. При загальній площі понад 7000 м2 СПС з використанням адресних компонентів

Те саме

Те саме

12 Пожежна сигналізація та пожежогасіння для Будинків  та споруд для зберігання (обслуговування) автомобільного транспорту

 

  Призначенн я будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаван ня тривожних сповіщень

12.1

Окремо розташовані підземні гаражі незалежно від

Усі приміщення

Усі приміщення. Крім одноповерхових, розрахованих не більше ніж на 25 автомобілів

[Тип 1]

 

поверховості

 

 

 

12.1.1

Одноповерхові наземні гаражі

-    Усі приміщення. І та II ступенів вогнестійкості при загальній площі менше7000 м2; ІІІа ступеня вогнестійкості при загальній площі менше 3600 м2; III та ІV ступенів вогнестійкості загальній площі менше 2000 м2.

-    Усі приміщення. І та II ступенів вогнестійкості при загальній площі більше ніж 7000 м2; ІІІа ступеня вогнестійкості при загальній площі більше 3600 м2; III та ІV ступенів вогнестійкості при загальній площі більше 2000 м2.

[Тип 2]

12.1. 2

Два поверхи та вище гаражів

Усі приміщення

Усі приміщення

[Тип 1]

12.3

Механізовані гаражі (автоматизован і)

Те саме

Те саме

[Тип 1]

 

  Призначення будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаванн я тривожних сповіщень

12.4

Криті стоянки автотранспорту на території аеропортів

Усі приміщення

Усі приміщення

[Тип 1]

12.5

Місця стоянки автотранспорту , що розташовані під спорудами будівлі аеровокзалу

Те саме

Те саме

[Тип 1]

12.6

Будинки та приміщення комплексів автозаправних станцій

Те саме

Усі приміщення. Приміщення категорії В площею понад 20 м2, складські приміщення з наявністю ЛЗР та ГР, незалежно від площі,

[Тип 1]

 

 

 

приміщення постів технічного обслуговування площею понад 100 м2, а також приміщення БП АЗС, АГЗС об'ємом 500 м3 та більше, в яких розміщується обладнання перекачування скрапленого вуглеводневого газу, що входить до складу технологічної системи АЗС

 

12.7

Автосалони, виставкові зали для тимчасового або постійного зберігання автомобілів

Те саме

Усі приміщення. При загальній площі більше 500 м2

[Тип 2] до 500 м2 включно [Тип 1] вбудовані [Тип 1] бі- льше 500 м2

12.8

Станції технічного обслуговування автомобілів

Усі приміщення

Усі приміщення. При загальній площі більше 500 м2

[Тип 2] [Тип 1] більше 500 м2

13 Пожежна сигналізація та пожежогасіння для Будинків  виробничих

 

  Призначенн я будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаван ня тривожних сповіщень

  13.1

Виробничі будинки категорії В

 

 

 

13.1. 1

Одноповерхові

Усі приміщення

Усі приміщення. За наявності приміщення площею більше 1000 м2

[Тип 2] [Тип 1] при площі більше 1000 м2

13.1. 2

Двоповерхові та вище

Усі приміщення

Усі приміщення. За наявності приміщення площею 500 м2 та більше

[Тип 2] [Тип 1] при площі 500 м2 та більше

13.2

Виробничі категорії А та Б

 

 

 

13.2. 1

Одноповерхові

Усі приміщення

При наявності приміщення площею понад 300 м2

[Тип 1]

13.2. 2

Двоповерхові та вище

Усі приміщення

Незалежно від площі

[Тип 1]

14 Пожежна сигналізація та пожежогасіння для  складів

 

  Призначенн я будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаван ня тривожних сповіщень

14.1

Складські будинки категорії А та Б

Усі приміщення. Незалежно від площі.

Усі приміщення. За наявності приміщення площею більше 500 м2

[Тип 1]

14.2

Складські будинки категорії В

Усі приміщення. Незалежно від площі.

Усі приміщення. За наявності приміщення площею більше 1000 м2

[Тип 2] [Тип 1] при площі більше 1000 м2

14.2. 1

Складські будинки категорії В та вище за пожеж- ною небезпекою зі зберіганням на стелажах висотою 5,5 м та більше

Усі приміщення. Незалежно від площі

Усі приміщення. Незалежно від площі, у тому числі внутрішньо- стелажний простір

[Тип 1]

14.3

Склади для зберігання гуми, каучуку та виробів із них, целулоїду та виробів із нього, зберігання лужних та лужноземельни х металів (Na, K, Mg, Са тощо), а також

 

 

 

 

пожежови- бухонебезпечн их металевих порошків (Ті, АІ, Fe тощо)

 

 

 

14.3. 1

Одноповерхові

Усі приміщення

Усі приміщення. При загальній площі більше 750 м2

[Тип 2]; [Тип 1] при площі більше 750 м2

14.3. 2

Двоповерхові

Усі приміщення

Усі приміщення

[Тип 1]

14.4

Резервуарні парки зберігання спирту

При об'ємі менше 1000 м3

При об'ємі більше 1000 м3

[Тип 1]

14.5

Для зберігання негорючих матеріалів у горючій упаковці

Усі приміщення. За наявності приміщення площею менше 1500 м2

Усі приміщення. За наявності приміщення площею більше 1500 м2

[Тип 2]

14.6

Для зберігання аміачної селітри і горючих пестицидів

Усі приміщення

Усі приміщення. За наявності приміщення площею більше 700 м2

[Тип 2]

 

  Призначення будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаванн я тривожних сповіщень

14.7

Для зберігання фото-, кіно-, аудіоплівки на основі ацетату целюлози

Незалежно від площі

При зберіганні 200 кг та більше

[Тип 2]

14.8

Для зберігання запасу двигунів та агрегатів машин із наявністю в них палива та масел

Усі приміщення.

Усі приміщення. За наявності приміщення площею більше 500 м2

[Тип 2]

14.9

Наземні резервуари для зберігання нафти і нафтопродуктів

-

При об'ємі 5000 м3 і більше

[Тип 1]

14.1 0

Для зберігання нафтопродуктів 3 температурою спалаху нижче 120 °С у тарі

Усі приміщення.

Усі приміщення. За наявності приміщення площею більше 500 м2

[Тип 2] [Тип 1] при площі більше 500 м2

14.1 1

Для зберігання нафтопродуктів 3 температурою спалаху вище 120 °С у тарі

Усі приміщення.

Усі приміщення.За наявності приміщення площею більше 750 м2

[Тип 2] [Тип 1] при площі більше 750 м2

14.12

Закриті склади ЛЗР, ГР і приміщення з установками регенерації масел

Усі приміщення.

Усі приміщення. За наявності приміщення площею більше 500 м2

[Тип 1]

15 Системи пожежної сигналізації та пожежогасіння  для  Будинків сільськогосподарського призначення

 

  Призначенн я будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаван ня тривожних сповіщень

15.1

Склади зберігання хлібопродук- тів, насіння кукурудзи, комбікормів, сировини для виробництва комбікормів, вітамінів, антибіотиків, ферментних препаратів, отрутохімікатів, механізовані і немеханізовані склади зерна; бункери, надбункерні приміщення для зберігання порошкових органічних матеріалів

За наявності приміщення площею 200 м2 і більше

 

[Тип 2]

15.2

Склади для тарного і безтарного зберігання борошна

За наявності приміщення площею від 100 м2 до 1000 м2

За наявності приміщення площею 1000 м2 і більше

[Тип 2]

15.3

Окремо розташовані будівлі складів для зберігання вітамінів, антибіотиків, ферментних препаратів і отрутохімікатів

Усі приміщення. При загальній площі більше 200 м2

Те саме

[Тип 2]

15.4

Матеріальні склади

Усі приміщення

Те саме

[Тип 2]

15.5

Адміністративн о-побутові будинки

Дивись 4.1 цієї таблиці

[Тип 2]

15.6

Будинки сільськогоспода рського призначення з категорією В (у яких періодично знаходяться горючі матеріали)

Усі приміщення. При загальній площі менше 1000 м2

Усі приміщення. При загальній площі 1000 м2 та більше

[Тип 1]

15.7

Будинки птахофабрик

Усі приміщення. Допускається використання технологічних датчиків автоматичного контролю температури

-

[Тип 2]

15.8

Будинки для використання в сільськогоспода

Усі приміщення. При загальній площі 1500 м2 та

-

[Тип 2]

 

рській діяльності (корівники, конюш-ні, свинарники, вівчарні, кінні заводи тощо)

більше

 

 

15.9

Склади мінеральних горючих добрив, негорючих добрив, в упаковці з горючих матеріалів, аміачної селітри

Усі приміщення. При загальній площі 200 м2 і більше

-

[Тип 2]

15.1 0

Приміщення складів пестици- дів із температу- рою спалаху нижче 120 °С

Усі приміщення. При загальній площі від 100 м2 до 500 м2

Усі приміщення. При загальній площі 500 м2 і більше

[Тип 2] [Тип 1] при площі більше 500 м2

16 Транспортні та евакуювальні тунелі

 

  Призначенн я будинку

  Обладнання будинку СПС

  Обладнання будинку АСПГ

Тип системи передаван ня тривожних сповіщень

16.1

Транспортні тунелі для проїзду залізничного транспорту

   Усі допоміжні приміщення транспортного тунелю

Необхідність оснащення тунелів довжиною більше ніж 2000 м визначається згідно з індивідуальними технічними вимогами (концепціями) в кожному конкретному випадку

 

16.2

Транспортні тунелі для проїзду автомобільного транспорту

  У разі довжини більше ніж 500 м – тунель та усі приміщення

згідно з індивідуальними технічними вимогами (концепціями) в кожному конкретному випадку

[Тип 1]

17

Магістральні нафтопроводи та газопроводи

17.1

Будівлі (укриття)

а) ГПА цехового та

Нагнітачі, приводи

[Тип 1]

 

азоперекачуваль на агрегатів (ГПА)

блочного виконання б) Машинні зали газомотокомпресорі в

ГПА цехового та блочного виконання (при ємності одиничних маслоблоків більше 60 кг)

 

17.2

Насосні станції на магістральних нафто- і газопроводах

Те саме

Те саме

[Тип 1]

17.3

Споруди . зв’язку та управління на магістральних нафто- і газопроводах

Те саме

Те саме

[Тип 1]

18

Магістральні водопроводи

18.1

Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах

Усі приміщення

-

[Тип 2]

19

Споруди нафтохімічних і нафтопереробних підприємств

19.1

Вогняні підігрівачі нафти незалежно від розмірів

 

Усі приміщення. Незалежно від площі

[Тип 1]

19.2

Портові термінали для нафтопродуктів об'ємом 5000 м3 і більше

 

Те саме

[Тип 1]

20

Склади полімерних (високомолекулярних) сполук – пінополіуретан, пінополістирол (поролон, пінопласт)

20.1

Склади з групою горючості: Г3 та Г4

Усі приміщення. За наявності приміщення площею до 100 м2 включно

Усі приміщення. За наявності приміщення площею більше 100 м2

[Тип 2]

20.2

Г1 та Г2

До 1000 м2 включно

Більше 1000 м2

[Тип 2]

Примітка. 1. В житлових будинках з умовною вистою від 26,5 м до 100 м включно в приміщеннях квартир за виключенням санітарно-гігієнічних приміщень додатково встановлюються автономні пожежні сповіщувачі, які відповідають вимогам ДСТУ EN-14604. Примітка. 2 . Необхідність обладнання АСПГ окремих приміщень визначається згідно з таблицею А2.

  

Автоматичні системи  пожежної сигналізації та пожежогасіння для приміщень у будинках та спорудах різного призначення

Таблиця А.2

 

 

 

Призначення приміщення

Умови обладнання приміщення СПС

Умови обладнання приміщення АСПГ

1

Споруди, приміщення та технологічне обладнання об’єктів енергозабезпечення

1.1

Внутрішньо-цехові, міжцехові кабельні підвали,напівпідвали, тунелі, поверхи, напівповерхи, шахти, закриті галереї, приміщення вводу кабелів, що розміщені всередині та поза будинками енергетичних об'єктів (ТЕЦ, ГЕС,ГАЕС, ГРЕС, ТЕС) незалежно від об'єму та кількості кабелів

Незалежно від площі

Незалежно від площі. Не обладнуються в разі застосування кабельної продукції стійкої до поширення полум’я, або її захисту вогнезахисним покриттям

1.2

Кабельні споруди (кабельні тунелі, закриті галереї, поверхи і прохідні кабельні шахти):

-    очисних споруд, розміщених на промисловій площадці теплової електростанції гідроелектростанцій потужністю від 20 до 100 МВт;

-    підстанцій напругою від 220 до 500 кВ;

-    районних котелень пускових і пікових котелень на площадці електростанції

окремих гідротехнічних споруд (бетонні і земляні греблі, рибопідйомники, водоприймальники, віддалені від будівель ГЕС)

з кількістю кабелів більше 20 шт.;

- міських електричних мереж об’ємом більше 50 м3 ;

- внутрішньоцехових комбінованих тунелей

Незалежно від площі Об’ємом від 20 до 100 м3

- Об’ємом понад 100 м3

1.3

Кабельні споруди (кабельні тунелі, закриті галереї, поверхи, прохідні кабельні шахти) теплових електростанцій незалежно від потужності, гідроелектростанцій потужністю 100 МВт і вище, підстанцій напругою 500 кВ і вище, а також закритих підстанцій глибокого введення напругою 110 кВ і вище

Незалежно від площі

Незалежно від площі.

Не обладнуються в разі застосування негорючої кабельної продукції, або її захисту вогнезахисним покриттям

1.4

Закриті розподільні пристрої і приміщення для встановлення трансформаторів на електростанціях і підстанціях І та ІІ групи. (Групи підстанцій визначається за пунктом

3.3.1 НАПБ 05.032)

Незалежно від площі

Не обладнуються за умови відсутності у приміщенні мослонаповнен ного обладнання.

У випадках встановлення у приміщеннях маслонаповнен их трансформатор ів обладнуються АСПГ

незалежно від площі

1.5

Машзали електростанцій

Незалежно від площі.

Улаштовується СПС

пожежонебезпечн

Незалежно від площі Улаштовуютьс я АСПГ

локального

 

 

их ділянок та обладнання

застосування пожежонебезпе

чних ділянок та обладнання

1.6

Приміщення вбудованих, прибудованих та дахових котельних установок на рідкому, твердому та комбінованому паливі (Вимога не поширюється на котельні та котельні відділення енергетичних підприємств, що проектуються за ДБН В.2.5-77)

Незалежно від площі

Незалежно від площі

1.6.1

Приміщення вбудованих, прибудованих та дахових котельних установок на газовому паливі

Незалежно від площі

При цьому компоненти СПС повинні бути у вибухобезпечном

у виконанні.

 

 

-

1.7

Приміщення електрогенераторних з двигунами внутрішнього згоряння

Незалежно від площі.

При цьому компоненти СПС повинні бути у вибухобезпечном у виконанні.

Незалежно від площі.

При цьому компоненти спонукальної системи повинні бути у вибухобезпечн ому виконанні.

1.8

Приміщення вводу кабелів, кабельні шахти, кабельні підвали, тунелі, поверхи що розміщені всередині та

поза будинками різного призначення

При пожежному навантаженні менше180 МДж/ м2

При пожежному навантаженні більше 180 МДж/ м2

1.9

Трансформатори і реактор напругою 500 кВ і вище незалежно від потужності, трансформатори напругою

від 220 кВ до 330 кВ з одиничною потужністю200 МВа і більше (масло наповнені

Трансформатори не обладнуються СПС.

Незалежно від площі.

Автоматичний пуск АСПГ слід передбачати від технологічних датчиків трансформаторі в згідно з

галузевими вимогами

1.10

Трансформатори напругою 110 кВ і вище потужністю 63 МВа і більше, встановлені в камерах закритих підстанцій глибокого введення і в закритих розподільчих установках (ЗРУ) електростанцій і підстанцій

Незалежно від площі.

Незалежно від площі.

Автоматичний пуск АСПГ слід передбачати від технологічних датчиків трансформаторі в згідно з галузевими вимогами

1.11

Трансформатори напругою 110 кВ і вище з одиничною потужністю 63 МВа і більше, встановлені біля будівлі гідроелектростанції

Трансформатори не обладнуються СПС.

Незалежно від площі.

Автоматичний пуск АСПГ слід передбачати від технологічних датчиків трансформаторі в згідно з галузевими вимогами

1.12

Закриті склади ЛЗР, ГР категорії А, Б, В та приміщення із установками регенерації масел об’єктів

При площі приміщення менше 500м2

При площі 500 м2 і більше

1.13

Приміщення мазутних та масляних насосів,насосів дизельного пального, маслоапаратних на теплових електростанціях і районних котельнях

Незалежно від площі

Незалежно від площі

1.14

Закриті трансформаторні майстерні

Незалежно від площі

-

1.15

Приміщення лабораторій, ремонтних майстерень, закритих складів і комор, а також інших приміщень, пов'язаних зі зберіганням та ремонтом горючого обладнання і матеріалів

Незалежно від площі

-

1.16

Приміщення тракту паливоподачі і закритих складів твердого палива

Незалежно від площі

Незалежно від площі

1.17

Приміщення електрощитових та КРУ

Незалежно від площі

-

2

Приміщення у вокзалах та будівлях транспорту

2.1

Приміщення прийому, транспортування та видачі багажу в аеровокзалах

Незалежно від площі

Незалежно від площі

2.2

Камери схову багажу та ручної поклажі, приміщення для зберігання незатребуваного багажу у будинках вокзалів залізничних, річкових, морських, автовокзалів та аеровокзалів

При площі менше 1000 м2

При площі більше 1000 м2

2.2.1

У підвальних приміщеннях

При площі менше 700 м2

При площі більше 700 м2

2.3

Автоматичні камери схову

При площі менше 1500 м2

При площі

більше 1500 м2

2.3.1

У підвальних приміщеннях

При площі менше 1000 м2

При площі більше 1000 м2

3

Приміщення сільськогосподарського призначення

3.1

Приміщення очищення зерна, сушіння і оброблення солоду і зерна

При площі від 100 м2 до 1000 м2

При площі понад 1000 м2

3.2

Приміщення для оброблення, сушіння і очищення зерна в кукурудзяно-крохмалепатоковому виробництві

Незалежно від площі

3.3

Розмельно-сортувальне відділення у виробництві вівсяних дієтпродуктів

Те саме

3.4

Приміщення кормоцехів, цехів із виробництва комбікормів, концентрованих кормів, трав'яного борошна, преміксів, сухого крохмалю, білково- вітамінних добавок, гранулювання готової продукції

При площі від 200 м2 до 1500 м2

При площі 1500 м2 і більше

3.5

Приміщення для оброблення насіння зерна, зерноочисні, насінняочисні, сушильні

Те саме

Те саме

3.6

Приміщення розмельні, лущильні, (шеретувальні), очищення борошняної сировини

Незалежно від площі

3.7

Приміщення вибійних і фасувальних відділень борошна, крупи, комбікормів

Те саме

3.8

Транспортерні галереї для переміщення комбікормів і зерна розсипом

При площі 200 м2 і більше

3.9

Приміщення для протравлювання насіння (оброблення емульсією)

Те саме

3.10

Приміщення для приготування емульсії, фасування і засипки отрутохімікатів і інших хімічних речовин, що призначені для протравлювання зерна і насіння

Незалежно від площі

3.11

Корпуси, відділення виробництва розсипних і гранульованих комбікормів, білково- вітамінних добавок, преміксів, карбамідного

Те саме

 

концентрату, очищення борошнистого зерна

 

 

3.12

Приміщення розмельні, лущильні (шеретувальні) і зерноочисні млинозаводів і крупозаводів

Те саме

3.13

Приміщення вибійних відділень борошна, крупи і комбікормів

Те саме

3.14

Приміщення фасування борошна і крупи

Те саме

3.15

Приміщення складів для зберігання вітамінів, антибіотиків, ферментних препаратів і отрутохімікатів

При площі 200 м2 і більше

3.16

Приміщення для оброблення насіння

Незалежно від площі

 

3.17

Матеріальні склади

Те саме

_

4

Приміщення телекомунікаційних об'єктів

4.1

Приміщення апаратних вузлів, комутаторних залів, електронних комутаційних станцій, зали міжміських, центрів документаль-ного електрозв'язку, міських та сільських автоматичних телефон-них станцій, інші технологічні приміщення об'єктів електрозв'яз-ку

При площі менше 24 м2 і потужності менше 12 кВт

При потужності більше 12 кВт

4.2

Приміщення апаратних радіорелейних споруд, радіотрансляційних вузлів та регенераційних пунктів радіозв'язку

Незалежно від площі

Незалежно від площі

4.3

Приміщення введення кабелів електрозв'язку

Те саме

Те саме

4.4

Приміщення базових станцій та ретрансляторів мобільного зв'язку, які

 

 

4.4.1

у діючих будинках об’єктів електрозв’язку

Незалежно від площі

-

4.4.2

у будинках іншого призначення

Те саме

Незалежно від площі

4.4.3

В окремо розташованих спеціальних будинках та спорудах

Незалежно від площі.

Обладнуються автономними системами пожежогасіння локального застосування

5

Приміщення в спорудах та будівлях авіаційного транспорту

5.1

Приміщення апаратних технічних будівель дальніх та ближніх приводних радіостанцій із маркерними радіомаяками, окремих приводних радіостанцій (автоматизованих) та радіомаяків азимутальних, далекомірних, автоматичних радіопеленгаторів, курсових і глисадних радіомаяків

Незалежно від площі

Незалежно від площі

5.2

Приміщення залів автоматизованих систем керування повітряним

Те саме

Те саме

5.3

Приміщення центрів комутації повідомлень та передавальних і приймальних радіоцентрів

Незалежно від площі

Незалежно від площі

6

Приміщення у будинках Укрпошти

6.1

Приміщення обробки, сортування, зберігання і доставки посилок, письмових кореспонденцій, періодичних видань і страхової пошти

При площі менше 500 м2

При площі 500 м2 та більше

7

Виробничі приміщення

7.1

Наземні категорії А і Б за вибухопожежною небезпекою

Незалежно від площі

При площі 300 м2 і більше

7.1.1

Підземні категорії В

При площі менше 500 м2.

При площі 500 м2 і більше

7.1.2

Наземні категорії В

При площі менше 1000 м2.

При площі 1000 м2 і більше

7.2

Регулювальні, контрольно-вимірювальні ділянки, лабораторії

При площі приміщення менше 500 м2

Те саме

7.3

Майстерні: радіотехнічні, ремонту апаратури (телеграфного, факсимільного зв'язку), лектроремонтні, антенно- вежевого господарства

Те саме

Те саме

7.4

Електроремонтні майстерні для перемотування електродвигунів

Те саме

Те саме

7.5

Приміщення агрегатних у цокольних, напівпідвальних і підвальних приміщеннях або тих, що мають видаткові баки пального чи мастила загальною ємністю більше 0,5 м3 (500л)

Незалежно від площі

Незалежно від площі

7.6

Ділянки консервування виробів в установках періодичної дії з використанням горючих рідин (ванни, конвеєрні лінії тощо) та на основі легкозаймистих рідин.

Ділянки промивання виробів у гасі, бензині, уайт-спіриті та інших горючих та легкозаймистих рідинах

При площі менше 500 м2

При площі 500 м2 і більше

7.7

Приміщення деревообробки та столярні майстерні

Те саме

Те саме

7.8

Ділянки полірування та шліфування виробів із деревини та лакових покриттів:

 

 

7.8.1

категорії А і Б за вибухопожежною небезпекою

Незалежно від площі

Незалежно від площі

7.8.2

категорії В за вибухопожежною небезпекою

При площі менше 500 м2

При площі більше 500 м2

7.9

Приміщення витратних комор лакофарбових матеріалів, горючих миючих засобів, мастил, інших горючих рідин, що розміщені у виробничих будинках

При площі менше 50 м2

При площі більше 50 м2

7.10

Приміщення виробництв деталей із горючих матеріалів

При площі менше 500 м2

При площі 500 м2 і більше

7.11

Майстерні гумотехнічних виробів

Те саме

Те саме

7.12

Приміщення (кабіни, бокси) випробувань із використанням горючих і легкозаймистих рідин

Незалежно від площі

Незалежно від площі

7.13

Приміщення випробувальної апаратури, гідровипробувань гасом, крапельної дефектоскопії легкозаймистими рідинами

При площі менше 300 м2

При площі 300 м2 і більше

7.14

Цехові експрес-лабораторії аналізів

Незалежно від площі

7.15

Екранована кімната

Те саме

Незалежно від площі

7.16

Приміщення ремонту і перевірки кисневого обладнання

Те саме

7.17

Приміщення перевірки, ремонту та випробувань паливних приладів:

Незалежно від площі

-

7.18

Камера для випробування бустерних і гідравлічних агрегатів

При площі менше 500 м2

При площі 500 м2 і більше

7.19

Приміщення промивки хлорованими вуглеводами, магнітної дефектоскопії, люмінесцентної дефектоскопії

Незалежно від площі

7.20

Приміщення обробки металів із використанням устаткування, що містить горючі рідини у силовій гідросистемі та системі охолодження у кількості 60 кг і більше в одиниці обладнання при робочому тиску 0,2 МПа і більше

При площі менше 750 м2

При площі 750 м2 і більше

7.21

Приміщення із застосуванням лужних та лужноземельних металів (Na, K, Mg, Са тощо), а також пожежовибухонебезпечних металевих порошків (Ті, АІ, Fe тощо), зварювання тощо

Незалежно від площі

Незалежно від площі

7.22

Клейоприготувальні на основі легкозаймистих та горючих рідин

Те саме

Те саме

7.23

Приміщення наповнення балонів горючими газами

Те саме

Те саме

7.24

Приміщення хімчистки хлорованими вуглеводами

Незалежно від площі

7.25

Приміщення насосних та компре-сорних станцій із перекачування легкозаймистих та горючих рідин

Те саме

Незалежно від площі

7.26

Підвальні приміщення, технічні поверхи з обладнанням, у яких циркулюють горючі мастильні матеріали та охолоджувальні рідини,

Те саме

Те саме

 

Масло охолоджувальні агрегати тощо

 

 

7.27

Відділення (ділянки) виготовлення і розплавлення модельних форм

При площі менше 500 м2

При площі 500 м2 і більше

7.28

Ділянки фарбувальні та фарбо-приготувальні різними методами (за винятком занурювання, стру-меневого полиття, безкамерного пофарбування)

Те саме

Те саме

7.29

Пофарбування занурюванням, струменевим политтям, безкамерне пофарбування

Незалежно від площі

Незалежно від площі

7.30

Фарбоприготувальні на основі легкозаймистих та горючих рідин, камери для пофарбування

Те саме

Те саме

7.31

Камери сушіння пофарбованих виробів, деревини та виробів із горючих матеріалів за винятком сушіння парою

Те саме

Те саме

7.32

Електроремонтні цехи: ізоляційно-просочувальні, заливання маслом і випробування високовольтної апаратури та трансформаторів

При площі менше 500 м2

При площі більше 500 м2

7.33

Приміщення маслопідживлювальних улаштувань для масло- наповнення кабелів електростанцій і підстанцій

Те саме

Те саме

7.34

Приміщення мазутних насосів, насосів дизельного пального, маслоапаратних на теплових електростанціях і районних котелень

Незалежно від площі

7.35

Приміщення масляних

Те саме

Незалежно від

 

охолоджувачів

 

площі

7.36

Циклони (бункери) для збору горючих відходів

Об'ємом понад 50 м3

7.37

Пневмотранспорт для транспортування горючих матеріалів (за винятком пневмопошти) незалежно від типу

Захищається СПЗ за індивідуальними технічними умовами

Захищається СПЗ за індивідуальним и технічними

умовами

7.38

Приміщення для насосів і вузлів засувок у будівлях, продуктових насосних станціях, на складах нафти та нафтопродуктів (крім резервуарних парків магістраль-них нафтопродуктів), каналізацій-них насосних станцій з перекачу-вання неочищених виробничих стічних вод (з нафтою та нафтопродуктами) і нафти та нафтопродуктів, що уловлені

При площі менше 300 м2

При площі 300 м2 і більше

7.39

Приміщення для насосів і вузлів засувок, у будівлях насосних станцій резервуарних парків магістральних нафтопроводів

Незалежно від площі на станціях продуктивністю менше 1200 м3/год

Незалежно від площі на станціях продуктивніст ю понад 1200

м3/год

7.40

Приміщення масляних вимикачів, трансформаторних камер, розподільних пристроїв до 1000 В, які розташовуються у виробничих, адміністративних та інших будівлях

За масою масла менше 60 кг

За масою масла більше 60 кг

7.41

Масляні ємності для загартовування

При площі за гартувальної ванни більше 6 м2

7.42

Приміщення для зберігання, ділянки

При площі менше 500 м2

При площі 500 м2 і більше

 

технічного обслуговування й ремонту (крім мийних), діагостувальних та регулювальних робіт рухомого складу

 

 

8

Приміщення у виробничих спорудах та будинках авіаційного транспорту

8.1

Будинки демонтажу і монтажу авіадвигунів, демонтажу і монтажу повітряних гвинтів, шасі і коліс, фарбувальних робіт, промивки легкозаймистими та горючими рідинами (ЛЗР та ГР), випробування, ремонту та перевірки паливних приладів, консервації і розконсервації авіадвигунів, агрегатів, підшипників

При площі менше 1000 м2

При площі 1000 м2 і більше

8.2

Приміщення жерстяно- мідницьких, термічних, слюсарних робіт, великогабаритних деталей планера і ремонту крісел, механічної, ремонту скла та пластмаси, аварійно- рятувального обладнання, сушіння та укладання гальмових парашутів

Те саме

Те саме

8.3

Приміщення дільниці складання і розбирання, промивання, змивання планера та систем літака (ангар, критий док), випробування агрегатів паливної системи літака, промивання бензином, гасом, герметизації і випробування кесонів і м'яких баків, обклеювальних робіт,

При площі менше 1000 м2

При площі 1000 м2 і більше

 

розконсервації та консервації агрегатів літаків і вертольотів, ремонту шасі та повітряних гвинтів, випробування агрегатів бустерної, гідравлічної системи повітряних гвинтів і трубопроводів, централізованого постачання гідравлікою, випробування систем літака, демонтажу силових установок, фарбування вузлів і деталей

 

 

8.4

Приміщення термічних робіт, дефектації знімних деталей, вузлів і агрегатів, випробування агрегатів висотної системи, вібровипробувань, монтажу силових установок, ремонту трубопроводів, маслобаків, крісел, теплозвукоізоляції, складання, дефектації, ремонту, регулювання і випробування

Те саме

Те саме

8.5

Приміщення ділянки розбирання, розконсервування та консервування

Незалежно від площі

Незалежно від площі

8.6

Приміщення промивання деталей і вузлів гарячим маслом і гасом під тиском, дефектації деталей магнітним, люмінесцентним ЦД ЛЮМ

Те саме

Те саме

8.7

Приміщення ділянки розбирання вузлів і деталей ходової частини двигунів повітряних агрегатів, ремонту і складання, балансування

При площі менше 1000 м2

При площі 1000 м2 і більше

8.8

Складські приміщення для зберігання мастильних матеріалів на об'єктах

При площі менше 500 м2

При площі 500 м2 і більше

9

Складські приміщення

9.1

Складські приміщення для зберігання гуми, каучуку та виробів із них

При площі менше 500 м2

При площі 500 м2 і більше

9.2

Склади зберігання горючих і негорючих вантажів у горючій упаковці з вистою

зберігання вантажів 5,5 м і вище

Незалежно від площі

Незалежно від площі

9.3

Складські приміщення целулоїду та виробів із нього

Те саме

Те саме

9.4

Склади горючих матеріалів або негорючих у горючій упаковці, що розташовані у підвалах

При площі менше 700 м2

При площі 700 м2 і більше

9.5

Склади горючих матеріалів (крім складів деревини, лужних металів, гумотехнічних виробів, нафтопродуктів, аміачної селітри та горючих пестицидів)

При площі менше 1000 м2

При площі 1000 м2 і більше

9.6

Склади негорючих матеріалів у горючій упаковці

При площі менше 1500 м2

При площі більше 1500 м2

9.7

Приміщення архівів

При місткості зберігання менше 150 тисяч умовних одиниць та площею менше 400 м2

При місткості зберігання більше 150 тисяч умовних одиниць, незалеж-но від площі;

-    площею більше 400 м2;

-    незалежно від площі для документації

особливої цінності

9.8

Складські приміщення для

При площі менше

При площі 500

 

збері-гання нафтопродуктів із темпера- турою спалаху нижче 120 °С у тарі

500 м2

м2 і більше

9.9

Складські приміщення для зберігання нафтопродуктів із температурою спалаху 120 °С і вище в тарі

При площі менше 750 м2

При площі 750 м2 і більше

9.10

Елінги

При площі менше 1500 м2

При площі 1500 м2 і більше

9.11

Складські приміщення для зберігання аміачної селітри і горючих пестицидів

При площі менше 200 м2

При площі більше 200 м2

9.12

Складські приміщення для зберігання горючих рідин та горючих хімікатів

При площі менше 500 м2

При площі 500 м2 і більше

9.13

Складські приміщення для збері-гання легкозаймистих рідин, при- міщення (камери) зберігання опе-ративного запасу легкозаймистих рідин

Незалежно від площі

Незалежно від площі

9.14

Приміщення складів лужних та лужноземельних металів (Na, K, Мg, Са тощо), а також пожежо- вибухонебезпечних металевих порошків (Ті, АІ, Fe тощо)

Те саме

Те саме

9.15

Склади витратного запасу двигунів та агрегатів машин із наявністю в них

мастил

Те саме

Те саме

9.16

Склади деревини

При площі менше 500 м2

При площі 500 м2 і більше

10

Приміщення на об'єктах із виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв

10.1

Приміщення дробильного відділення, бункери дробленого солоду

При площі від 100 м2 до 1000 м2

При площі 1000 м2 і більше

10.2

Приміщення відділення підробки (дроблення) та очищення зерна,

Те саме

Те саме

 

зберігання недробленого продукту, склади хмелю та несолодженої сировини

 

 

10.3

Надсилосне та під силосне приміщення

Незалежно від площі

10.4

Дробильно-полірувальне відділення (при сухому дробленні)

При площі від 100 м2 до 1000 м2

При площі 1000 м2 і більше

10.5

Відділення сушіння солоду, відді-лення підробітку солодовні, підло-гові склади ячменю та солоду

При площі від 100 м2 до 1000 м2

При площі 1000 м2 і більше

10.6

Закриті складські приміщення пальної сировини, горючої продукції та тари із горючих матеріалів

При площі від 100 м2 до 1000 м2

При площі більше 1000 м2

10.7

Холодильно-компресорне відділення, склади аміаку, масла, пального, допоміжних матеріалів і матеріальні

При площі від 100 м2 до 1500 м2

При площі 1500 м2 і більше

11

Приміщення для автомобільного транспорту

11.1

В одноповерхових будинках I та II ступенів вогнестійкості

При площі менше 7000 м2

При площі 7000 м2 і більше

11.2

В одноповерхових будинках I та II ступенів вогнестійкості для приміщень із зберігання автобусів II та III категорій, а також при сумісному зберіганні більше 50% автобусів від загальної кількості транспортних засобів

При площі менше 3600 м2

При площі 3600 м2 і більше

11.3

У будинках III, IV ступенів вогнестійкості

При площі менше 2000 м2

При площі 2000м2 і більше

11.4

У будинках ІІІа ступеня

При площі менше

При площі 3600

 

вогнестійкості

3600 м2

м2 і більше

11.5

У будинках із двома поверхами і більше

Незалежно від площі

Незалежно від площі

11.6

У підвальних, цокольних

поверхах та під мостами

Те саме

Те саме

11.7

Приміщення гаражів і стоянок з механізованими (автоматизованими) пристроями паркування автомобілів без участі водія

Незалежно від площі та поверховості

Незалежно від площі та поверховості

11.8

Приміщення в будинках різних за призначенням, що пристосовані для розміщення автосалонів (виставок) із продажу транспортних засобів

Незалежно від площі

Незалежно від площі

11.9

Приміщення для зберігання автомототранспорту, які розташовані у підземних, підвальних та цокольних поверхах будинків

Те саме

Незалежно від площі.

Допускається не передбачати автоматичного пожежогасіння в одноповерхови х підземних гараж-ах місткістю до 25

машиномісць, розташованих на незабудованих територіях

11.10

Приміщення для зберігання, технічного обслуговування і технічного ремонту (крім постів миття) автомобілів, які розміщені:

 

 

11.10.

1

в окремо розташованих підземних та цокольних гаражах незалежно від поверховості;

Незалежно від площі

Незалежно від площі

11.10.

2

у підземних та цокольних поверхах будинків іншого призначення;

Те саме

Те саме

11.10.

3

службові приміщення гаражів для обслуговуючого та чергового персоналу, а також технічного призначення;

Те саме

-

11.10.

4

зони, зайняті електрошафами в приміщеннях венткамер, бойлерних, теплопунктів і насосних станцій

Те саме

-

12

Приміщення в спорудах (будинках) метрополітену

12.1

Усі підземні приміщення і споруди метрополітенів, за винятком пасажирських приміщень, акумуляторних, насосних, теплових вузлів, санвузлів, калориферних (водяних), камер тунельної вентиляції і приміщень категорій Г і Д

Незалежно від площі. Перегінні, з'єднуваль-ні тунелі і тупики в тому випадку, якщо питома пожежна нава- нтага від прокладених в них кабелів перевищує 25 МДж/м2 площі поверхні, на якій розміщені кабелі. Вогнестійкі кабелі в розрахунках не

враховуються

-

12.2

На лініях, в електродепо та приміщеннях метрополітену

 

 

12.2.1

Об'єкти торговельного та соціально-побутового призначення, які розміщені на площах метрополітену в підвуличних переходах, суміщених із входами (виходами) на станції метрополітену

Незалежно від площі

Незалежно від площі

12.2.2

У шафах вводів електроживлення і шафах управління ескалаторами, встановлених у машинних приміщеннях

Те саме

Те саме

12.2.3

У підбалюстрадному просторі ескалаторів у похилому тунелі та натяжній

Те саме

При пожежному навантаженні

більше 180 МДж/м2

12.2.4

Кабельні канали, кабельні підвали, кабельні тунелі вздовж станцій, кабельні поверхи. Кабельні колектори наземних об'єктів та електродепо

При пожежному навантаженні менше 180 МДж/м2

Те саме

12.2.5

Підземні та наземні комори мастильних матеріалів

Незалежно від площі

Незалежно від площі

12.2.6

У відстійно-ремонтних корпусах в будинках електродепо при площі пожежного відсіку

При площі менше 7000 м2

При площі 7000 м2 і більше

13

Приміщення в будинках виробничого та громадського призначення

13.1

Приміщення для електроннообчислювальни х машин обробки даних, у тому числі і серверні, для систем централізованого контролю і управління технологічним процесом

Незалежно від площі

Незалежно від площі

13.2

Простори за підвісними стелями та простори під фальшпідлогою

Згідно з пунктом А.5.3.8 ДСТУ-Н СЕN/TS 54-14

За навності пожежного навантаження внутрішнього простору більше 25 МДж/м незалежно від площі та висоти цього простору , або якщо висота підвісної стелі або підпідлогового простору більше ніж 0,8 м,

13.3

Приміщення та групи приміщень в громадських будинках різного призначення

Відповідно з вимогами даної таблиці

1 ) приміщення для зберігання авто-, мототранспорт у; 2) склади горючих, легкозаймистих рідин та горючих хімікатів: а) приміщення (камери) зберігання оперативного запасу легкозаймистих рідин (ЛЗР) та горючих хімікатів (ГХ) площею 300 м2 і більше; б) приміщення (кабіни, бокси) випробувань з використанням ЛЗР та ГХ; 3) приміщення дизельгенерато рної – незалежно від їх площі; 4) приміщення з унікальним обладнанням та матеріалами; 5) приміщення зберігання та видачі унікальних видань, звітів, рукописів та іншої документації особливої цінності 6) серверні та приміщення для комутаційного обладнання (для готелів за п.14 даної таблиці)

14

Приміщення електронних

АТС та серверних у 4-х та 5-ти зіркових готелях

Незалежно від площі

Незалежно від площі

 

 


< попередній розділ | наступний розділ > 

Інформація у цьому розділі є витягом з ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"*


Зміст ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"

 1. Сфера застосування 
 2. Нормативні документи щодо пожежної безпеки та систем протипожежного захисту
 3. Терміни та визначення для СПЗ
 4. Познаки та скорочення
 5. Загальні положення по Системам протипожежного захисту
 6. Склад систем протипожежного захисту
 7. Системи пожежної сигналізації
 8. Автоматичні системи пожежогасіння
 9. Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
 10. Системи протидимного захисту
 11. Диспетчеризація (центральний пункт управління) та автоматизація СПЗ
 12. Системи централізованого пожежного спостерігання
 13. Електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ на об'єктах
 14. Додаток А. Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння
 15. Додаток Б. Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей       
 16. Додаток В. Форма завдання на проектування системи протипожежного захисту
 17. Додаток Г. Проектування систем порошкового пожежогасіння
 18. Додаток Д. Зразки карток, журналів, актів щодо пожежної безпеки
 19. Додаток Е Опис додаткової функції устаткування індикації для систем пожежного спостерігання
 20. Додаток Ж. Технічне обслуговування систем протипожежного захисту
 21. Додаток И. Перевірка відповідності систем протипожежного захисту

*Ця публікація, незважаючи на її схожість з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційнодовідковий характер і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії). Ви можете ознайомитись з повним документом ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту у форматі pdf