Антіфаєр
Save lives and dreams!
зв'язатися
Замовити зворотній зв'язок
...Зачекайте, йде відправка

Корисна інформація з питань протипожежного захисту

«Антіфаєр» - на сторожі пожежної безпеки Ваших об'єктів!

Протипожежний режим підприємства

Організація та сфери відповідальності

Для забезпечення протипожежної безпеки на підприємстві, потребується низка організаційних рішень від керівництва установи/організації та заходів, що мають бути виконані для протидії виникненню пожежонебезпечних ситуацій та боротьби з вогнем у разі загоряння в приміщеннях, спорудах та на об’єктах підприємства.

Основні загальні положення

Поняття “Протипожежний режим” слід тлумачити як комплекс заходів та дій, що мають бути реалізовані з метою забезпечення протипожежного стану підприємства / установи / організації.

Основною нормативно-правовою базою, що стосується протипожежного режиму містить Кодексу цивільного захисту України (глава 13) та Правила пожежної безпеки України (наказ МВС від 31.12.2014 №1417).

Відповідно до вимог діючого законодавства, керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб, безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт, проходять навчання з пожежної безпеки в рамках навчання з охорони праці та зобов'язані встановлювати протипожежний режим. Згідно з ДСТУ 2272:2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять», протипожежний режим - це комплекс установлених норм поведінки людей, правил виконання робіт та експлуатації об’єкту, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки.

Заходи з встановлення протипожежного режиму включають визначення:

 • порядку утримання шляхів евакуації,
 • спеціалізованих місць для куріння,
 • правил проїзду та стоянки авто,
 • особливостей застосування відкритого вогню,
 • порядку огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи,
 • організації експлуатації та обслуговування засобів протипожежного захисту,
 • проведення планово-попереджувальних ремонтів і оглядів електроустановок,
 • визначення порядку дій у разі виникнення пожежі.

Забезпечення пожежної безпеки на підприємстві

Згідно з п. 3 ст. 55 Кодексу цивільного захисту України, повна відповідальність за пожежну безпеку на підприємстві покладено на його власника та керівників.
Правила пожежної безпеки в Україні визначають, що керівник підприємства повинен призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту. Таким чином, за кожен із зазначених об’єктів підприємства призначається окремий відповідальний та одна особа, відповідальна за все підприємство.

Повний спектр обов’язків щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту передбачаються у посадових інструкціях, а також обов’язках та положеннях про підрозділ.

Згідно з діючим законодавством, відповідальний з пожежної безпеки повинен проходити обов’язкове навчання у навчальному центрі не рідше ніж один раз на три роки.

Місця для куріння

Керівник підприємства, в формі розпорядчого документу, повинен визначити спеціальні місця для куріння, які необхідно позначити відповідним знаком або написами, та місця, де встановлюють урны та/або попільниці з негорючих матеріалів.
У таких місцях розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту наступного змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!".

Сумарна площа місць для курінні повинна складати не більше 10% загальної площі відповідної споруди чи приміщення, мають бути обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму. Куріння за межами спеціально цих місць забороняється. У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: "Куріння заборонено!".

План евакуації, в разі виникнення пожежі

План евакуації є документом, що розробляється на кожному великому підприємстві. На основі плану, складаються інструкції, що описують порядок дій, при здійсненні евакуації для відповідальних осіб та працівників, що безпосередньо здійснюють евакуацію людей, у разі виникнення пожежі.

Схема приміщення та план евакуації повинен бути розміщений на стінах приміщень на видимих місцях на основних шляхах евакуації на об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб, у будинках та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають 2 поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових — більше 50 осіб.

Вогнегасники

Починаючи з 2018 року, порядок експлуатації, повірки та заправки вогнегасників регулюється Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими Наказом МВС від 15.01.2018 № 25. Будинки і приміщення різного призначення мають бути оснащені переносними або пересувними вогнегасниками відповідно до цих Правил. Будинки адміністративного та побутового призначення і громадські будинки на кожному поверсі повинні мати не менше 2 переносних вогнегасників (з масою заряду - 5 кг і більше). Приміщення, у яких розміщено оргтехніку, слід оснащувати переносними газовими вогнегасниками не менше ніж 1 вогнегасник на приміщення.

Види вогнегасників:

 • водяний (ВВ),
 • водопінний (ВВП),
 • газовий, вуглекислотний (ВВК),
 • порошковий (ВП),
 • водопінний аерозольний (ВВПА).

Цифра, що пишеться після позначення типу вогнегасника означає масу вогнегасної речовини в кілограмах (для ВВПА — в грамах), що міститься в його корпусі.
Разом з вогнегасником на підприємстві має зберігатись пакет документів, що до нього додається, а саме:

 • сертифікат відповідності,
 • інструкція з експлуатації,
 • паспорт на кожний вогнегасник.

Перед розміщенням вогнегасників на об’єкті, відповідальна особа має обов’язково провести огляд вогнегасників, зокрема перевірити цілісність пломб на запірних пристроях, наявність чи відсутність зовнішніх пошкоджень на корпусах вогнегасників, положення стрілок індикаторів тиску закачних вогнегасників та наявність у маркуванні та в експлуатаційній документації відомостей про виробника, дату виготовлення (продажу) і технічного обслуговування.

Разом з вогнегасником на підприємстві має зберігатись пакет документів, що до нього додається, а саме: сертифікат відповідності, інструкція з експлуатації та паспорт на кожний вогнегасник