Загальні положення по cистемам протипожежного захисту згідно ДБН В.2.5-56:2014

Необхідність обладнання об’єктів системами протипожежного захисту, або галузь їх застосування визначається відповідно до вимог цих Норм, галузевих норм та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

У випадку неможливості, заходами підтримання експлуатаційної придатності та планово попереджувальними ремонтами на діючих об’єктах, утримання в працездатному стані систем протипожежного захисту в проектних межах, що були чинні на час прийняття СПЗ до експлуатування, необхідно провести технічне переоснащення останніх у відповідності до вимог цих норм.

Системи протипожежного захисту повинні проектуватися відповідно до вимог цих будівельних норм, НД на які є посилання у цих будівельних нормах, інших НД, які містять вимоги щодо цих систем. При цьому вимоги пожежної безпеки викладені у інших ДБН, НАПБ, ДСТУ, галузевих (відомчих) нормах, тощо, повинні бути не нижче рівня вимог цих будівельних норм.

Підставою для проектування СПЗ є завдання на проектування (Додаток В) видане замовником системи відповідно до [2], [18], [33].

Необхідність обладнання СПЗ будинків і приміщень, що не вказані в цих будівельних нормах, або мають відхилення від чинних НД, повинна визначатись на підставі науково-технічного обґрунтування, індивідуальних технічних вимог, концепції протипожежного захисту.

У разі відсутності норм для проектування окремих видів систем протипожежного захисту, а також відхилень від будівельних норм необхідно керуватись порядком визначеним суб’єктом нормування згідно з [18], [33].

Не підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації окремо розташовані застраховані одноповерхові наземні об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, площа яких незалежно від їх ступеня вогнестійкості не перевищує 100 м2.

Побудова системи протипожежного захисту, її технічні характеристики (наприклад, вид вогнегасної речовини, спосіб гасіння, тип і кількість пожежних сповіщувачів, тощо), визначаються проектною організацією, в залежності від функціонального призначення, конструктивних та об'ємно-планувальних рішень будинку (споруди).

Системи протипожежного захисту повинні працювати цілодобово, крім випадків, обумовлених чинними нормативними документами.

Тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних систем протипожежного захисту будинків та споруд виводяться на пульти пожежного спостерігання із урахуванням вимог 5.6 та таблиці А.1 додатку А цих будівельних норм.

Управління системами протипожежного захисту слід передбачати з приміщення пожежного поста (диспетчерської або іншого спеціального приміщення з цілодобовим перебуванням чергового персоналу, далі – пожежний пост). Це приміщення повинно розміщуватись на першому або цокольному поверхах будинків, площею що забезпечує розміщення техобладнання, пристроїв управління та чергового персоналу, а для об’єктів, які підлягають обладнанню системами оповіщення типів 4 (СО4) або 5 (СО5) площа цього приміщення повинна бути не менше 15 м2. Допускається розміщення пожежного посту вище першого поверху, при цьому вихід з такого приміщення повинен бути назовні, на сходову клітку, у вестибюль або коридор, що мають вихід назовні.

У цьому приміщенні повинні бути:

 • температура повітря в межах від 18 до 25 °С;
 • відносна вологість не більше 80 %;
 • природне, штучне робоче і аварійне освітлення безпеки. При робочому освітленні повинна забезпечуватися освітленість приміщення не менше 150 лк для люмінесцентних ламп і не менше 100 лк для ламп розжарювання; при аварійному - не менше 10 % від норм робочого освітлення;
 • автоматичне вмикання аварійного освітлення.За відсутності резервування по змінному струму живлення мережі аварійного освітлення повинно передбачатися від акумуляторних батарей;
 • телефонний зв'язок із пожежною охороною об'єкта або пожежною охороною населеного пункту.

За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймачі систем протипожежного захисту належить відносити до І категорії згідно з ПУЕ, крім випадків, обумовлених НД.

При проектуванні СПЗ необхідно передбачати обладнання протипожежного призначення, яке має сертифікат [1] відповідності Національної системи сертифікації.

Пуск систем протидимного захисту як правило здійснюється від димових пожежних сповіщувачів.

У разі розміщення обладнання СПЗ за підвісною стелею, де немає можливості доступу до пожежних сповіщувачів або зрошувачів, необхідно передбачати технологічні отвори (люки) для їх обслуговування.

У разі необхідності оснащення приміщень для розміщення блоку серверів, шаф з електричним та електронним обладнанням системами пожежогасіння, допускається замість них використовувати системи пожежогасіння локального застосування, а для шаф з електричним та електронним обладнанням – автономні системи пожежогасіння локального застосування.

Кабелі СПЗ необхідно прокладати у місцях захищених відповідним чином при цьому кабелі повинні мати достатню механічну міцність, або повинні бути забезпечені додатковим захистом від механічних ушкоджень, (наприклад: кабельні лотки, короби, шахти, тощо).

Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини в у мовах стандартного температурного режиму (далі – СТР) відповідно до ДСТУ Б.В.1.1-4, повинні зберігати працездатність під дією СТР протягом нормованого проміжку часу, або бути захищені від дії СТР будівельними конструкціями, вогнестійкими матеріалами, тощо, з нормованими показниками вогнестійкості.

 • Кабелі, які необхідні для роботи оповіщувачів системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей 1-го (СО1), 2-го (СО2) типів за межами зони, що ними обслуговуються, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР, не менше 15 хв., або бути захищені згідно з п. 16, за винятком випадків указаних у п. 9.6.9, а СО3, СО4, та СО5, за межами зони, що ними обслуговуються, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР, не менше 30 хв., або бути захищені згідно п. 5.17, за винятком випадків указаних у п. 9.6.9.
 • Кабелі живлення системи пожежної сигналізації та управління іншими протипожежними та інженерними системами згідно п. 6.1 - повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР, не менше 30 хв., або бути захищені згідно п. 16. Примітка: ця вимога стосується електричних кабелів елетроживлення, які прокладені від вводу електроживлення об’єкту до розподільчих електричних пристроїв систем протипожежного захисту
 • Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування системи пожежогасіння, або прокладені транзитом через приміщення з пожежним навантаженням більше 25 МДж/м2 - повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР, не менше 30 хв., або бути захищені згідно п. 5.16, а для спринклерних та дренчерних систем пожежогасіння не менше 60 хв.
 • Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування пожежних ліфтів - повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР, не менше 90 хв., або бути захищені згідно п. 16.
 • Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування системи димо- та тепловидалення - повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР, не менше 30 хв., або бути захищені згідно п. 16.

< попередній розділ | наступний розділ >

Інформація у цьому розділі є витягом з ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"*


Зміст ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"

 1. Сфера застосування
 2. Нормативні документи щодо пожежної безпеки та систем протипожежного захисту
 3. Терміни та визначення для СПЗ
 4. Познаки та скорочення
 5. Загальні положення по Системам протипожежного захисту
 6. Склад систем протипожежного захисту
 7. Системи пожежної сигналізації
 8. Автоматичні системи пожежогасіння
 9. Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
 10. Системи протидимного захисту
 11. Диспетчеризація (центральний пункт управління) та автоматизація СПЗ
 12. Системи централізованого пожежного спостерігання
 13. Електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ на об'єктах
 14. Додаток А. Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння
 15. Додаток Б. Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
 16. Додаток В. Форма завдання на проектування системи протипожежного захисту
 17. Додаток Г. Проектування систем порошкового пожежогасіння
 18. Додаток Д. Зразки карток, журналів, актів щодо пожежної безпеки
 19. Додаток Е Опис додаткової функції устаткування індикації для систем пожежного спостерігання
 20. Додаток Ж. Технічне обслуговування систем протипожежного захисту
 21. Додаток И. Перевірка відповідності систем протипожежного захисту

*Ця публікація, незважаючи на її схожість з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційнодовідковий характер і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії). Ви можете ознайомитись з повним документом ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту у форматі pdf