Терміни та визначення для СПЗ згідно ДБН В.2.5-56:2014

У цих будівельних нормах використано терміни встановлені у ДСТУ 2272, ДСТУ 2273, ДСТУ 3855, ДСТУ 7240-1, ДСТУ ISO8421.

Нижче подано перелік термінів, використаних у цих будівельних нормах та визначення позначених ними понять.

автоматична система пожежогасіння (АСПГ)

Система пожежогасіння, яка виконує функції виявляння ознак горіння, оповіщування про пожежу та подавання вогнегасної речовини без втручання людини (ДСТУ 2273)

автономна система пожежогасіння локального застосування (СПГа)

Система пожежогасіння, яка виконує функції виявлення ознак горіння та подавання вогнегасної речовини без втручання людини незалежно від зовнішніх джерел живлення та систем управління і призначена для подавання і розподіляння вогнегасної речовини по частині простору або поверхні об’єкта протипожежного захисту

прилад приймально-контрольний пожежний (ППКП)

Складова частина системи пожежної сигналізації, призначена для електричного живлення компонентів системи, приймання та оброблення інформації від пожежних сповіщувачів, формування і передавання на інші виконавчі пристрої сигналів про виявлення ознак горіння

Примітка. Пожежний ППКП може також виконувати функції пожежного пристрою керування.

автономний пожежний сповіщувач.

Пожежний сповіщувач, який виконує функції виявлення пожежі та видачу звукового сигналу за місцем встановлення, але не зв'язаний контрольними лініями з ППКП об'єкта. Автономний пожежний сповіщувач має в своїй конструкції джерело електроживлення або під'єднаний до зовнішнього джерела електроживлення

[1] – документ на розгляді.

двоточковий пожежний сповіщувач

Пожежний сповіщувач, що містить у своїй конструкції два чутливих елемента, розташованих на одній вертикальній осі та конструктивно скріплених між собою так, що при встановленні їх у базу один із них буде

знаходитись над базою, а другий, на якому розташовані індикатори стану обох чутливих елементів, – під базою

єдина база даних об'єктів спостерігання (ЄБД)

Програмно-апаратний продукт, за допомогою якого здійснюється реєстрація і зберігання інформації про центри прийняття тривожних сповіщень та об'єкти спостерігання

механізм відкриття

Механічне обладнання, яке внаслідок своєї роботи і дії на рухому частину пристрою для димо- та тепловидалення СПДЗ приводить пристрій для димо- та тепловидалення СПДЗ у функціональне положення

монтувальна організація

Суб'єкт господарювання, який виконує роботи з монтування систем протипожежного захисту

об'єкт спостерігання

Об'єкт, на якому здійснюється спостерігання за системами пожежного захисту

обслуговувальна організація

Суб'єкт господарювання, який здійснює технічне обслуговування СПЗ об'єктів

центр приймання тривожних сповіщень (ЦПТС) оперативно- диспетчерська служба оперативно-координаційного центру (ОДС ОКЦ)

Підрозділ ЦО-ПТБ, який приймає та обробляє сповіщення про пожежу і вживає подальші заходи щодо оперативного реагування на них

проектна організація

Суб'єкт господарювання, який виконує роботи з проектування СПЗ

пультова організація

Суб'єкт господарювання, який здійснює спостерігання за СПЗ об'єктів шляхом організації ЦПТС

пункт приймання пожежної тривоги (пункт пожежного спостерігання)

Пункт, розташований на об'єкті, який захищається, або віддалений від нього, з якого у будь-який момент після одержання сигналу пожежної тривоги можна ініціювати необхідні заходи протипожежного захисту або пожежогасіння

пункт приймання сповіщень про несправність (пункт пожежного спостерігання)

Пункт, з якого після одержання сигналу про несправність можна ініціювати необхідні коригувальні заходи

сигнал про несправність

Сигнал, який вказує на те, що в СПЗ виявлено несправність

сигнал пожежної тривоги.-.ініційована автоматичним пристроєм (ППКП) тривога про пожежу, що подається у звуковому і візуальному вигляді

система протипожежного захисту (СПЗ )

Комплекс технічних засобів, що змонтований на об'єкті, призначений для виявлення, локалізування та ліквідування пожеж без втручання людини, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних чинників пожежі, провадження пожежно-рятувальних робіт

система протидимного захисту (СПДЗ)

Комплекс технічних засобів і пристроїв (димо- та тепловидалення, припливу/підпору повітря, управління та запуску), призначених для створення бездимного прошарку нижче стабільного шару диму, шляхом видалення диму (димових газів, летких продуктів згоряння, нагрітого повітря) з приміщення (будинку, споруди) та шляхів евакуювання у разі пожежі

система передавання тривожних сповіщень (СПТС)

Устаткування і мережа, які використовують для передавання інформації про стан однієї та більше СПЗ одного чи більше центрів прийняття тривожних сповіщень

спостерігання за СПЗ

Сукупність організаційних та технічних заходів, призначених для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за станом СПЗ об'єктів, що здійснюється шляхом прийняття, обробляння і передавання тривожних сповіщень від СПЗ об'єктів та реагування на них

тривожні сповіщення

Сигнали, які містять інформацію про небезпеку пожежі чи несправність від однієї чи більше підключених систем протипожежного захисту

точка доступу

Устаткування передавання сигналів пожежної тривоги, яке розташоване в ОДС ОКЦ і забезпечує з'єднання за допомогою системи передачі тривожних сповіщень ЦПТС пультової організації з ЦПТС ОДС ОКЦ

пульт пожежного спостерігання

Устаткування, розміщене в центрі прийняття тривожних сповіщень, яке оповіщує про стан тривоги СПЗ відповідно До видів тривожних сповіщень, що надійшли

центр спостерігання ЦО-ПТБ (ЦС ЦО-ПТБ)

Визначена ЦО-ПТБ установа (підприємство), що належить до сфери його управління, яка організує та забезпечує роботу СЦПС, здійснює ведення єдиної бази об'єктів спостереження ЦО-ПТБ

пусковий балон

Балон зі стисненим газом для формування командного імпульсу на запуск системи пожежогасіння


< попередній розділ | наступний розділ >

Інформація у цьому розділі є витягом з ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"*


Зміст ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"

 1. Сфера застосування
 2. Нормативні документи щодо пожежної безпеки та систем протипожежного захисту
 3. Терміни та визначення для СПЗ
 4. Познаки та скорочення
 5. Загальні положення по Системам протипожежного захисту
 6. Склад систем протипожежного захисту
 7. Системи пожежної сигналізації
 8. Автоматичні системи пожежогасіння
 9. Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
 10. Системи протидимного захисту
 11. Диспетчеризація (центральний пункт управління) та автоматизація СПЗ
 12. Системи централізованого пожежного спостерігання
 13. Електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ на об'єктах
 14. Додаток А. Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння
 15. Додаток Б. Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
 16. Додаток В. Форма завдання на проектування системи протипожежного захисту
 17. Додаток Г. Проектування систем порошкового пожежогасіння
 18. Додаток Д. Зразки карток, журналів, актів щодо пожежної безпеки
 19. Додаток Е Опис додаткової функції устаткування індикації для систем пожежного спостерігання
 20. Додаток Ж. Технічне обслуговування систем протипожежного захисту
 21. Додаток И. Перевірка відповідності систем протипожежного захисту

*Ця публікація, незважаючи на її схожість з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційнодовідковий характер і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії). Ви можете ознайомитись з повним документом ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту у форматі pdf