Зразки карток, журналів, актів щодо пожежної безпеки

Додаток Д. (довідковий)

Форма Д.1

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Керівник   

(замовник)

 

М.П.

 

КАРТКА ОБ'ЄКТА № \ \ \ \

(код пульта) (порядковий номер об'єкта)

 

 1. Назва

ЦПТС \ \ \

(код пульта)

 1. Назва об'єкта спостерігання:  
 1. Поштова адреса об'єкта спостерігання:  

(поштовий індекс та адреса)

 1. Ступінь ризику об'єкта  

(високий, середній, незначний)

 1. Географічні координати: довгота: \ \ \ \ широта: \ \ \ \

(дані gps: градуси, хвилини, секунди)

 1. ПІБ та номери телефонів керівників та/або відповідальних осіб об'єкта спостерігання та обслуговуючої організації, які згідно з договором потребують оповіщення у випадку пожежі: \ \ \ \ \ \

(П.І.Б) (номер телефону домашній) (номер телефону мобільний)

 1. Назва приймально-контрольного приладу СПЗ об'єкта спостерігання: \ \
 2. Тип підключення до системи пожежного спостерігання  
 3. Найменування та ідентифікаційний код (номер) обслуговуючої організації, яка здійснює технічне обслуговування системи \ \:

(вказується тип системи)

(назва суб'єкта господарювання)\ \

ідентифікаційний код (номер):

 1. Термін дії договору із замовником та виконавцем робіт із спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів: з по
 2. Текстове описання об'єкта спостерігання та характеристики будинку:  

(опис конструктивних елементів будинку, систем електроживлення, газопостачання тощо)

 1. Номер телефону територіального вузла районних електричних мереж для вимикання об'єкта від електричної мережі у разі пожежі:

\  \ \  \ \ \ (назва РЕМ)  (адреса)  (контактний телефон)

Додаток:

План-схема поверхів об'єктів, на яких позначається: \ \

(в електронному вигляді з можливістю відкриття програмного забезпечення "autocad")

 • розміщення приймально-контрольного приладу;
 • розміщення пожежних сповіщувачів;
 • розміщення відеокамер (за наявності);
 • приміщення, які захищені установками пожежогасіння;
 • місця встановлення кнопок ручного пуску систем димовидалення:
 • місця встановлення кнопок ручного пуску установок пожежогасіння;
 • місця розміщення виносних (сухих) патрубків для підключення пересувної пожежно- рятувальної техніки до системи пожежогасіння;

 Виконавець: \ \

(П.І.Б особи, яка склала картку)

М.П.

Примітка: на план-схемах поверхів об’єктів, які додаються до картки об’єкту, допускається не позначати розміри в плані, специфікації (за винятком найменувань приміщень), допоміжні лінії та інші записи і позначення, які не відносяться до забезпечення протипожежного захисту об’єкту. У разі, коли на об’єкті мають місце типові планування поверхів, з однотипним розміщенням устаткування систем протипожежного захисту, допускається до картки об’єкту додавати план-схему одного поверху, при цьому, в Пункт11 картки об’єкта необхідно вписати відповідні пояснення

 

Форма Д.2

Зразок таблички

Об’єкт підключено до системи централізованого пожежного спостерігання

 

Фірмовий знак (логотип) підприємства (за наявності)

(назва та місцезнаходження суб’єкта господарювання)

 (серія, номер та термін дії ліцензії, контактний телефон)

 Примітка. 1. Мінімальні розміри таблички повинні бути 210 MM × 148 мм (формат А 5).

Примітка. 2. Таблички виготовляються з паперу, пластику, металу та інших матеріалів, які мають щільну структуру та є стійкими до впливу вологи. Якщо застосовується папір, то його щільність повинна бути не менше ніж 0,2 кг/м2, а лицьовий бік таблички захищається за допомогою ламінування.

Примітка. 3. Нанесення інформації виконується тільки з одного боку таблички. Спосіб нанесення залежить від матеріалу, з якого виготовлена табличка, і повинен забезпечувати зберігання нанесеної інформації впродовж строку експлуатування установки пожежної автоматики.

Форма Д.3

Зразок Акту про виявлені дефекти 

(вказується тип системи протипожежного захисту)

 м.  “ ”     р.

 Ми, які нижче підписалися, члени комісії:   

 (посада, підприємство, прізвище, ім’я, по батькові)

 склали цей акт про те, що під час технічного огляду системи   

 (тип СПЗ)

що змонтована   

(найменування монтажної організації)

 (дата здавання до експлуатування)

за проектом, виконаним   
(найменування проектної організації)

 (номер і дата випуску проекту, номер експертного висновку)

встановлено   

(детальна характеристика технічного стану системи та/або перелік виявлених недоліків)

 Висновок комісії:   

 

(наводиться один з висновків: а) СПЗ не придатна до використання та потребує заміни; б) провести ремонт СПЗ; в) продовжити експлуатування СПЗ з підключенням її до системи пожежного спостерігання тощо).

Члени комісії:

  

Форма Д.4

Зразок Посвідчення

про реєстрацію ЦПТС пультової організації в єдиній базі даних об'єктів спостерігання

ЦО-ПТБ

від " " 20 року N     

Реєстраційний номер пульта пожежного спостерігання

  /  (код пульта) (код області)

Найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця     Місцезнаходження (місце проживання)    Ідентифікаційний код юридичної особи

за ЄДРПОУ або реєстраційний номер

облікової картки платника податків        Місцезнаходження пульта пожежного спостерігання      Пульт пожежного спостерігання підключено      та

основний) (резервний)

каналами зв'язку до точки доступу центру спостерігання ЦО-ПТБ Керівник центру

спостерігання ЦО-ПТБ      

(підпис) (П.І.Б.)

М.П.

Примітка. 1. Будь-яка копія цього посвідчення є недійсною.

Примітка.   2. До цього посвідчення надаються коди доступу до єдиної бази даних об'єктів спостерігання ЦО-ПТБ

 

 


< попередній розділ | наступний розділ > 

Інформація у цьому розділі є витягом з ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"*


Зміст ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"

 1. Сфера застосування 
 2. Нормативні документи щодо пожежної безпеки та систем протипожежного захисту
 3. Терміни та визначення для СПЗ
 4. Познаки та скорочення
 5. Загальні положення по Системам протипожежного захисту
 6. Склад систем протипожежного захисту
 7. Системи пожежної сигналізації
 8. Автоматичні системи пожежогасіння
 9. Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
 10. Системи протидимного захисту
 11. Диспетчеризація (центральний пункт управління) та автоматизація СПЗ
 12. Системи централізованого пожежного спостерігання
 13. Електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ на об'єктах
 14. Додаток А. Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння
 15. Додаток Б. Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей       
 16. Додаток В. Форма завдання на проектування системи протипожежного захисту
 17. Додаток Г. Проектування систем порошкового пожежогасіння
 18. Додаток Д. Зразки карток, журналів, актів щодо пожежної безпеки
 19. Додаток Е Опис додаткової функції устаткування індикації для систем пожежного спостерігання
 20. Додаток Ж. Технічне обслуговування систем протипожежного захисту
 21. Додаток И. Перевірка відповідності систем протипожежного захисту

*Ця публікація, незважаючи на її схожість з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційнодовідковий характер і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії). Ви можете ознайомитись з повним документом ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту у форматі pdf