Електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ згідно ДБН В.2.5-56:2014

Обладнання електрокерування, контролю і сигналізації, що використовується згідно з вимогами, які наведені в цих будівельних нормах, повинно мати сертифікат відповідності [1] Національної системи сертифікації та відповідати всім обов'язковим вимогам щодо обладнання протипожежного призначення.

Системи пожежної сигналізації

У приміщенні пожежного поста повинен бути встановлений ППКП, на якому відображається світлова і звукова сигналізація згідно з вимогами ДСТУ EN 54-2.

Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей

У приміщенні пожежного поста повинна бути:

 • світлова і звукова сигналізація:
  • а) несправність у системі оповіщення;
  • б) несправність електроживлення системи оповіщення; в) несправність ланцюгів пуску системи оповіщення; г) відключення автоматичного режиму.
 • світлова сигналізація:
  • а) спрацювання (з розшифруванням зон оповіщення);
 • модулі:
  • а) запуску системи оповіщення (з вибиранням зон оповіщення); б) запуску системи оповіщення (для всього будинку);
  • в) зупинки системи оповіщення (з вибиранням зон оповіщення); г) зупинки системи оповіщення (для всього будинку).

Автоматичні системи водяного, пінного пожежогасіння

Електрокерування повинно забезпечити:

 • а) автоматичний пуск робочих насосів;
 • б) автоматичний пуск резервних насосів у разі відмови пуску або невиходу певного робочого насоса на режим у проміжку встановленого часу;
 • в) автоматичне включення електроприводів запірної арматури; г) автоматичний пуск і відключення дренажного насоса;
 • д) місцеве, а за необхідності, дистанційне управління насосами, електроприводами запірної арматури;
 • е) місцеве управління пристроями, що компенсують витік вогнегасної речовини та стисненого повітря із трубопроводів, імпульсного пристрою або автоматичного водоживильника;
 • ж) автоматичне перемикання ланцюгів керування і сигналізації з робочого вводу електропостачання на резервний та навпаки при відновленні напруги, за виключенням ланцюгів керування місцевим пуском насосів та світлової сигналізації про наявність напруги на вводах електропостачання;
 • и) можливість перемикання автоматичного і дистанційного пуску насосів, електроприводів засувок на місцевий пуск;
 • к) автоматичний контроль цілісності електричних ланцюгів приладів та датчиків, що використовуються для формування командного імпульсу на автоматичне включення насосів;
 • л) автоматичний контроль аварійного рівня в резервуарі у дренажному приямку, в ємності з піноутворювачем;
 • м) контроль працездатності звукової та світлової сигналізації;
 • н) вимикання звукової сигналізації про пожежу, пуск насосів, спрацювання або несправності системи;
 • о) формування командного імпульсу для вмикання технологічного обладнання та інженерних систем об'єкта і вимикання оповіщення про пожежу.

 Формування командного імпульсу автоматичного пуску необхідно здійснювати при спрацюванні:

 • а) пожежних сповіщувачів пожежної сигналізації, або б) сигналізаторів тиску, або
 • в) електроконтактних манометрів, або – г) технологічних датчиків.

Автоматичний пуск системи пожежогасіння повинен відбуватися при спрацюванні двох пожежних сповіщувачів або двох технологічних датчиків (що включені за логічною схемою "І"), одного з двох сигналізаторів тиску або одного з двох електроконтактних манометрів (що увімкнені за логічною схемою "АБО").

Пристрій місцевого пуску та зупинки насосів слід розміщувати в насосній станції. Можливо передбачати пуск та зупинку пожежних насосів із приміщення пожежного поста.

Пристрої відновлення автоматичного стану повинні розміщуватись у приміщенні пожежного поста.

Пристрій перемикання автоматичного та дистанційного пуску насосів на місцевий слід розміщувати в насосній станції.

Пристрої місцевого пуску та зупинки компресора слід розміщувати в насосній станції або в приміщенні, де розміщуються вузли керування в залежності від знаходження компресора.

У системах пінного пожежогасіння для приміщень, які захищаються, де можливе перебування людей, необхідно передбачати пристрої перемикання автоматичного пуску на дистанційний та для всіх приміщень, які захищаються, і перед входом повинна передбачатись звукова і світлова сигналізація – табло "ПІНА – ВИХОДЬ!", "ПІНА – НЕ ВХОДИТИ!" Суміжні приміщення, які мають вихід тільки через приміщення, яке захищається, та приміщення, що мають канали, підпілля, простори за підвісною стелею, які підлягають захисту, повинні мати аналогічну сигналізацію.

У приміщенні насосної станції необхідно передбачати світлову сигналізацію:

 • а) про наявність напруги на робочому та резервному вводах електропостачання пожежних насосів;
 • б) про вимкнення автоматичного пуску пожежних насосів, насосів- дозаторів, дренажного насоса та електроприводів запірної арматури (з розшифруванням за кожним видом обладнання);
 • в) про несправність електричних ланцюгів спрацювання вузлів керування та видачі командного імпульсу на увімкнення (з розшифруванням за напрямками);
 • г) про заклинювання електрозасувок (з розшифруванням за напрямками);
 • д) про аварійний рівень у пожежному резервуарі, в ємкості з піноутворювачем, у дренажному приямку.

У приміщенні пожежного поста повинна бути:

 • світлова і звукова сигналізація:
  • а) про виникнення пожежі (з розшифруванням зони, секції); б) про пуск насосів (з розшифруванням насосів);
  • в) про початок роботи системи (з розшифруванням напрямку, по якому подається вогнегасна речовина);
  • г) про вимкнення автоматичного пуску насосів (з розшифруванням насосів);
  • д) про несправність у системі;
  • е) про зникнення напруги на вводах електропостачання пожежних насосів;
  • ж) про падіння тиску в автоматичному водоживильнику, імпульсному пристрої, трубопроводах повітряних спринклерних або спонукальних повітряних дренчерних систем;
  • и) про порушення цілісності електричних ланцюгів приладів і датчиків, що використовуються для формування команд на пуск установки (загальний сигнал);
  • к) про заклинювання електрозасувок;
  • л) про несправність ланцюгів електроуправління електромагнітних вентилів (загальний сигнал);
  • м) про аварійний рівень у пожежному резервуарі, в ємкості з піноутворювачем, у дренажному приямку (загальний сигнал);
  • н) про падіння тиску нижче розрахункового в міському трубопроводі водопостачання (у разі його використання як джерела водопостачання або для автоматичного поповнення резервуару в разі пожежі);
  • о) про несправність щита керування дизельного приводу насоса;
  • п) про несправність ланцюгів електричного підігріву трубопроводів;
  • р) про зниження температури в приміщенні насосної станції нижче 5 °С.
 • світлова сигналізація:
  • а) про наявність напруги на вводах електропостачання пожежних насосів;
  • б) про вимикання звукової сигналізації; в) про пожежу;
  • г) про несправність;
  • д) про положення електрозасувок (відкриті);
  • е) про вимикання автоматичного пуску (з розшифруванням зон, напрямків).

Автоматичні системи газового, порошкового та аерозольного пожежогасіння

Електрокерування повинно забезпечити:

 • а) автоматичний пуск; б) дистанційний пуск;
 • в) вимикання і відновлення автоматичного пуску;
 • г) автоматичне перемикання електричних ланцюгів управління з робочого на резервний ввід електропостачання при зникненні напруги на основному вводі та навпаки;
 • д) контроль працездатності електричних ланцюгів управління, що формують запуск (визначення обриву);
 • е) контроль падіння тиску в пускових балонах;
 • ж) контроль звукової та світлової сигналізації (за викликом); и) вимикання звукової сигналізації;
 • к) формування командного імпульсу для управління технологічним і електротехнічним обладнанням та інженерними системами об'єкта;
 • л) на затримку подавання вогнегасної речовини в приміщення, яке захищається, протягом часу, необхідного для евакуювання людей згідно з ГОСТ 12.1.004, але не менше 30 с.

Формування командного імпульсу автоматичного пуску необхідно здійснювати від:

 • а) сповіщувачів системи пожежної сигналізації;
 • б) технологічних датчиків.

Автоматичний пуск системи пожежогасіння повинен відбуватися при спрацюванні двох пожежних сповіщувачів або двох технологічних датчиків (що включені за логічною схемою "І").

У приміщеннях і перед входом в приміщення, що захищені системами пожежогасіння, слід передбачати сигналізацію згідно з вимогами п.8.1.8 з табло «ГАЗ (ПОРОШОК, АЕРОЗОЛЬ)-ВИХОДЬ!», «ГАЗ (ПОРОШОК, АЕРОЗОЛЬ)- НЕ ВХОДИТИ!

Пристрої дистанційного пуску необхідно розміщувати біля евакуювальних виходів зовні приміщення, яке захищається. Дозволяється їх розміщення в приміщенні пожежного поста. Пристрої дистанційного пуску повинні бути захищені від несанкціонованого включення.

Пристрої дистанційного пуску кожного напрямку (секції) систем пожежогасіння, як правило, розміщують біля дверей зовні приміщення, що підлягає захисту, або приміщення, до якого відносяться канали, технічні підпілля, простори за підвісною стелею, які підлягають захисту.

Допускається додатково розміщувати пристрої дистанційного пуску в приміщенні чергового персоналу.

Пристрій дистанційного або місцевого пуску систем локального пожежогасіння, як правило, розміщується в приміщенні, що підлягає захисту, за межами можливої зони горіння, на безпечній від неї відстані, при цьому повинна забезпечуватися можливість дистанційного включення системи від пристроїв, розміщених поза приміщенням, що підлягає захисту.

У системах пожежогасіння об'ємним способом, що захищають приміщення або простори з можливим перебуванням людей, необхідно передбачати пристрої відключення режиму автоматичного пуску при збереженні режимів дистанційного і місцевого пусків.

Необхідно додатково розміщувати пристрої переключення автоматичного пуску систем на ручний у приміщенні чергового персоналу.

Автоматичний пуск систем пожежогасіння об'ємним способом або поверхневим способом по усій площі (крім спринклерного водяного) повинен відключатися при відчиненні кожної із вхідних дверей приміщення, що підлягає захисту та відновлюватися примусово з пристрою, який розміщується в приміщенні чергового персоналу, або перед входом в приміщення, що захищається. Пристрої переключення автоматичного пуску на ручний розміщують перед входом в приміщення, що підлягає захисту, а за наявності постійно відкритих прорізів, необхідно розміщувати їх біля кожного прорізу.

Допускається додаткове розміщення пристрою переключення ручного пуску систем на автоматичний у приміщенні пожежного поста.

Пристрої перемикання автоматичного пуску на ручний напрямків (секцій) систем газового пожежогасіння, що захищають простори за підвісними стелями, канали, підпілля, як правило, розміщують у приміщенні чергового персоналу.

Пристрій відновлення автоматичного пуску систем пожежогасіння об'ємним способом, як правило, розміщують у приміщенні чергового персоналу, а за наявності захисту пристроїв від несанкціонованого увімкнення допускається розміщувати їх перед входом у приміщення, що підлягає захисту.

У приміщенні станції пожежогасіння повинна бути передбачена світлова сигналізація:

 • а) про наявність напруги на вводах електропостачання;
 • б) про падіння тиску в пускових балонах та балонах з вогнегасною речовиною згідно з вимогами чинних НД;
 • в) про несправність електричних ланцюгів, що формують запуск (за викликом з розшифруванням за напрямками);
 • г) про спрацювання системи (загальний сигнал).

У приміщенні пожежного поста повинна бути передбачена:

 • світлова та звукова сигналізація:
  • а) про виникнення пожежі (з розшифруванням за напрямками);
  • б) про спрацювання системи та проходження вогнегасної речовини до приміщення, яке захищається (з розшифруванням за напрямками);
  • в) про несправність у системі;
  • г) про відсутність напруги на основному і резервному вводах енергопостачання;
  • д) про обрив ланцюгів управління, що формують запуск;
  • ж) про падіння тиску в пускових балонах (загальний сигнал).
 • світлова сигналізація:
  • а) про наявність напруги на вводах електропостачання;
  • б) про відключення автоматичного пуску (з розшифруванням за напрямками);
  • в) про відключення звукової сигналізації про пожежу;
  • г) про відключення звукової сигналізації про несправність.

Системи димо- та тепловидалення

Електрокерування повинно забезпечити:

 • а) автоматичний пуск вентиляторів димо- та тепловидалення, підпору повітря, обладнання гравітаційного димовидалення (далі – вентиляційні пристрої димовидалення);
 • б) автоматичне відкриття вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення, підпору повітря; вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення;
 • в) місцеве та дистанційне управління вентиляторами і клапанами димо- та тепловидалення, підпору повітря; вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення, димовидалення;
 • г) автоматичне перемикання ланцюгів керування і сигналізації з робочого вводу електропостачання на резервний і навпаки при відновленні напруги (крім ланцюгів керування місцевим пуском вентиляторів та світлової сигналізації про наявність напруги на вводах електропостачання);
 • д) відключення автоматичного пуску вентиляторів;
 • е) автоматичний контроль цілісності ланцюгів пуску вентиляторів, клапанів димо- та тепловидалення, підпору повітря; вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення;
 • ж) контроль працездатності звукової та світлової сигналізації; и) відключення звукової сигналізації.

Формування командного імпульсу автоматичного пуску необхідно здійснювати при спрацюванні не менше двох пожежних сповіщувачів, або технологічних датчиків, які встановлюються в одному контрольованому приміщенні за винятком випадків, указаних у другому абзаці 2.28.

Пристрій місцевого пуску вентиляторів (вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення) слід розміщувати поблизу вентиляторів (вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення). Можливо передбачати пуск та зупинку вентиляторів із приміщення пожежного поста.

Пристрої місцевого відкриття поповерхових клапанів тепло- та димови далення та підпору повітря і пуску систем слід розміщувати на шляхах евакуювання поблизу поповерхових клапанів.

Пристрої місцевого пуску вентиляторів, вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення необхідно забезпечувати такою світловою сигналізацією:

 • а) про наявність напруги на робочому та резервному вводах електропостачання;
 • б) про відключення автоматичного пуску вентиляторів;
 • в) про несправність ланцюгів пуску вентиляторів, вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення;
 • г) про пуск вентиляторів, вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення та вентиляторів димовидалення;
 • д) про активацію (натискання) кнопки місцевого керування вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення.

У приміщенні пожежного поста повинне бути:

 • світлова та звукова сигналізація:
  • а) про спрацювання (з розшифруванням систем);
  • б) про пуск та вихід на робочий режим вентиляторів тепло- та димовидалення, підпору повітря;
  • в) про відкриття клапанів (з розшифруванням систем);
  • г) про відкриття поповерхових клапанів (з розшифруванням місцезнаходження);
  • д) про спрацювання вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення, димовидалення (з розшифруванням місцезнаходження);
  • е) про відключення автоматичного пуску вентиляторів, клапанів (з розшифруванням місцезнаходження);
  • ж) про несправність у системі;
  • и) про зникнення напруги на вводах електропостачання;
  • к) про несправність вентиляторів, приводів клапанів, вентиляційних пристроїв димо- та тепло-видалення;
  • л) про несправність ланцюгів пуску вентиляторів, клапанів, вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення.
 • світлова сигналізація:
  • а) про наявність напруги на вводах електропостачання;
  • б) про відключення звукової сигналізації про спрацювання систем; в) про відключення звукової сигналізації про несправність;
  • г) про положення клапанів систем (відкриті);
  • д) про відключення автоматичного пуску (з розшифруванням систем клапанів).

 


< попередній розділ | наступний розділ > 

Інформація у цьому розділі є витягом з ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"*


Зміст ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"

 1. Сфера застосування 
 2. Нормативні документи щодо пожежної безпеки та систем протипожежного захисту
 3. Терміни та визначення для СПЗ
 4. Познаки та скорочення
 5. Загальні положення по Системам протипожежного захисту
 6. Склад систем протипожежного захисту
 7. Системи пожежної сигналізації
 8. Автоматичні системи пожежогасіння
 9. Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
 10. Системи протидимного захисту
 11. Диспетчеризація (центральний пункт управління) та автоматизація СПЗ
 12. Системи централізованого пожежного спостерігання
 13. Електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ на об'єктах
 14. Додаток А. Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння
 15. Додаток Б. Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей       
 16. Додаток В. Форма завдання на проектування системи протипожежного захисту
 17. Додаток Г. Проектування систем порошкового пожежогасіння
 18. Додаток Д. Зразки карток, журналів, актів щодо пожежної безпеки
 19. Додаток Е Опис додаткової функції устаткування індикації для систем пожежного спостерігання
 20. Додаток Ж. Технічне обслуговування систем протипожежного захисту
 21. Додаток И. Перевірка відповідності систем протипожежного захисту

*Ця публікація, незважаючи на її схожість з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційнодовідковий характер і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії). Ви можете ознайомитись з повним документом ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту у форматі pdf