Диспетчеризація та автоматизація систем протипожежного захисту згідно ДБН В.2.5-56:2014

Галузь застосування

Диспетчеризація (центральний пункт управління) системами протипожежного захисту (далі – ЦПУ СПЗ) та автоматизація систем протипожежного захисту забезпечує контроль, сигналізацію і електрокерування роботою систем згідно з вимогами розділу 5 цих будівельних норм.

ЦПУ СПЗ встановлюється на об'єктах, де передбачені системи оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням 4-го та 5-го типу (СО4 та СО5), у будинках громадського призначення умовною висотою понад 47 м, якщо їх клас наслідків (відповідальності) відповідає СС3 згідно з ДБН В.1.2.-14, а також у будинках, які будуються за ДБН В.2.2-24.

На інших об'єктах електрокерування контроль і сигналізація СПЗ і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі та інших надзвичайних ситуацій, повинні відповідати вимогам підрозділу 10.3 та розділу 12.

Центральний пункт управління СПЗ

ЦПУ СПЗ повинен розміщуватись у приміщенні пожежного поста.

ЦПУ СПЗ повинен забезпечувати:

 • а) інтеграцію автоматичних систем протипожежного захисту і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі;
 • б) графічне та текстове відображення інформації стану та зміни режимів роботи систем СПЗ і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі, згідно з переліком обов'язкових вимог, що викладені в підрозділі 3;
 • в) дистанційне управління та моніторинг щодо всіх необхідних функцій СПЗ і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі, що викладені в підрозділі 10.3 тільки через застосовані на об'єкті приймально- контрольні пожежні прилади та обладнання СПЗ;
 • г) документування і реєстрування усіх подій та ситуацій, які виникають в СПЗ; 
 • д) розмежування доступу до програмних комплексів як мінімум на три рівні:
  • оперативно-черговий персонал;
  • обслуговуючий персонал;
  • адміністратор системи.
 • Розмежування може бути виконано програмним: паролі, рівні доступу та/або апаратним шляхом: зчитувачі, ключі, їх комбінації тощо;
 • е) ЦПУ СПЗ не повинен включати в себе програмно-апаратні засоби, що надають можливість віддаленого (дистанційного) доступу до системи/систем із метою зміни запрограмованих пара метрів.

До складу ЦПУ СПЗ, як правило, повинні входити:

 • а) автоматизоване робоче місце/місця (далі – АРМ) оперативно- чергового персоналу з пожежної безпеки об'єкта та станція візуалізації;
 • б) сервер (сервери) вводу-виводу інформаційних потоків;
 • в) програмні комплекси забезпечення функціонування (спеціалізоване програмне забезпечення);
 • г) мережа та устаткування збору та передачі інформації від ППКП СПЗ і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі.

За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймальники ЦПУ СПЗ належить відносити до І категорії згідно з ПУЕ.

Для забезпечення стабільності роботи обладнання ЦПУ СПЗ під час перемикання вводів електропостачання підключення обладнання слід виконувати через пристрій, який унеможливлює хибну тривогу.

При проектуванні Диспетчеризації (центральний пункт управління) системами протипожежного захисту об'єкта слід передбачати його інтеграцію з автоматизованою системою моніторингу та управління (далі – АСМУ) ДСТУ-Н В.2.5-37. За цієї інтеграції для здійснення моніторингу та передачі інформації щодо систем протипожежного захисту необхідно використовувати спеціалізоване програмне забезпечення інтегрованої системи АСМУ або відкритий стандартизований інтерфейс.

Дивіться також інформацію по проектуванню, монтажу та встановленню систем Диспетчеризації та автоматизації протипожежного захисту у розділі:
"Пожежна автоматизація та диспетчеризація - розробка і впровадження в Києві"

Автоматизація систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ

Внутрішній протипожежний водопровід:

Електрокерування повинне забезпечити виконання вимог ДБН В.2.5-64, а також:

 • а) автоматичний пуск робочих насосів;
 • б) автоматичний пуск резервних насосів у разі відмови пуску або не виходу робочого насосу на режим;
 • в) автоматичне увімкнення, відкривання електрозасувки на обвідній лінії водомірного вузла;
 • г) місцеве, дистанційне управління насосами; д) відключення автоматичного пуску насосів;
 • е) автоматичний контроль цілісності електричних ланцюгів датчиків положень пожежного кран-комплекту та датчиків контролю відкривання дверцят пожежних шаф.

Формування командного імпульсу автоматичного пуску насосів підвищувачів тиску та відкривання електрозасувки на обвідній лінії водомірного вузла необхідно здійснювати від датчика положення пожежного кран-комплекту в разі відкривання наполовину будь-якого з пожежних кранів.

Пристрій місцевого пуску та зупинки пожежних насосів слід розміщувати в приміщеннях, де вони встановлені.

Кнопки дистанційного пуску на запускання пожежних насосів необхідно розміщувати в шафах пожежних кран-комплектів.

У приміщеннях, де розміщенні пожежні насоси, необхідно передбачати світлову сигналізацію:

 • а) про наявність напруги на робочому та резервному вводах електропостачання пожежних насосів;
 • б) про відключення автоматичного пуску пожежних насосів; в) про несправність ланцюгів керування на включення;
 • г) про заклинювання електрозасувки.

У пожежному посту повинна бути:

 • світлова та звукова сигналізація:
  • а) про пуск насосів (з розшифруванням насосів);
  • б) про відключення автоматичного пуску насосів (з розшифруванням насосів);
  • в) про несправність насоса;
  • г) про зникнення напруги на вводах електропостачання пожежних насосів;
  • д) про заклинювання електрозасувки;
  • е) про зниження температури нижче +5 °С у приміщенні, де розміщені пожежні насоси;
  • ж) про відкривання шаф пожежних кран-комплектів (рекомендовано).
 • світлова сигналізація:
  • а) про наявність напруги на вводах електропостачання пожежних насосів;
  • б) про відключення звукової сигналізації;
  • в) про положення електрозасувки (відкрита); г) про відключення автоматичного пуску.

Протипожежні клапани

У приміщенні пожежного поста повинна бути світлова сигналізація (з розшифруванням щодо розташування клапанів):

 • світлова сигналізація (з розшифруванням щодо розташування клапанів)
  • а) про наявність напруги на вводах електропостачання; б) про автоматичний режим;
  • в) про положення (відкритий або закритий).

Примітка: Якщо клапан утримується в черговому положенні за допомогою електроприводу, а за відсутності напруги електроживлення переходить у робоче положення за допомогою пружини чи іншого механізму, вимога переліку а) - є не обов’язковою.

 • звукова сигналізація про несправність.

Протипожежні двері, ворота та завіси (екрани):

У приміщенні пожежного поста повинна бути:

 • світлова сигналізація (з розшифруванням розташування протипожежних перешкод):
  • а) про наявність напруги на вводах електропостачання; б) про відсутність несправностей;
  • в) про готовність до роботи пристроїв управління (наявність напруги, справність акумуляторів, відсутність несправностей);
  • г) про зачинений стан при пожежі (з розшифруванням розташування).

Примітка: Якщо двері, ворота та завіси утримуються в черговому положенні за допомогою електроприводу, а за відсутності напруги електроживлення переходить у робоче положення,  вимога переліку а) - не є обов’язковою.

 • звукова сигналізація про несправність.

Пожежний ліфт

У приміщенні пожежного поста повинна бути світлова сигналізація про режим транспортування пожежних підрозділів.

Ліфти, ескалатори, травілатори, що повинні працювати в режимі "пожежа"

У приміщенні пожежного поста повинна бути світлова сигналізація про режим "пожежа".

Системи вентиляції та кондиціювання, що відключаються у разі пожежі

У приміщенні пожежного поста повинна бути світлова сигналізація про відключення (загальний сигнал).

Евакуювальні виходи, що знаходяться в закритому стані і контролюються системою контролю доступу

У приміщенні пожежного поста повинна бути світлова сигналізація (з розшифруванням розташування) про розблокування дверей евакуювальних виходів, що контролюються системою контролю доступу.


< попередній розділ | наступний розділ > 

Інформація у цьому розділі є витягом з ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"*


Зміст ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"

 1. Сфера застосування 
 2. Нормативні документи щодо пожежної безпеки та систем протипожежного захисту
 3. Терміни та визначення для СПЗ
 4. Познаки та скорочення
 5. Загальні положення по Системам протипожежного захисту
 6. Склад систем протипожежного захисту
 7. Системи пожежної сигналізації
 8. Автоматичні системи пожежогасіння
 9. Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
 10. Системи протидимного захисту
 11. Диспетчеризація (центральний пункт управління) та автоматизація СПЗ
 12. Системи централізованого пожежного спостерігання
 13. Електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ на об'єктах
 14. Додаток А. Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння
 15. Додаток Б. Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей       
 16. Додаток В. Форма завдання на проектування системи протипожежного захисту
 17. Додаток Г. Проектування систем порошкового пожежогасіння
 18. Додаток Д. Зразки карток, журналів, актів щодо пожежної безпеки
 19. Додаток Е Опис додаткової функції устаткування індикації для систем пожежного спостерігання
 20. Додаток Ж. Технічне обслуговування систем протипожежного захисту
 21. Додаток И. Перевірка відповідності систем протипожежного захисту

*Ця публікація, незважаючи на її схожість з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційнодовідковий характер і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії). Ви можете ознайомитись з повним документом ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту у форматі pdf