Антіфаєр
Save lives and dreams!
зв'язатися
Замовити зворотній зв'язок
...Зачекайте, йде відправка

Корисна інформація з питань експлуатації вогнегасників

Витяг з Наказу МВС України № 25 від 15.01.2018

Схема робочого циклу вогнегасника

 Додаток 1 до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників (пункт 5 розділу І)

Експлуатація вогнегасника — стадія життєвого циклу вогнегасника, на якій реалізується і забезпечується його працездатність.

Схема робочого циклу вогнегасника

До стадій експлуатації вогнегасника належать:

  • початок його експлуатації;
  • зберігання;
  • транспортування;
  • очікування застосування за призначенням;
  • застосування за призначенням;
  • технічне обслуговування;
  • завершення експлуатації.

Життєвий цикл вогнегасника — проміжок часу від виготовлення до завершення експлуатації вогнегасника.

Початок експлуатації вогнегасника — календарна дата, яку проставлено відділом технічного контролю виробника в паспорті та маркуванні вогнегасника.

Зберігання вогнегасника під час експлуатації — утримування вогнегасника в спорядженому стані у відведеному для його збереження місці протягом заданого строку.

Транспортування вогнегасника під час експлуатації — переміщення вогнегасника в спорядженому стані із застосуванням, за потреби, транспортних і вантажопідйомних засобів

Огляд вогнегасника — первинна або періодична перевірка, яка проводиться візуально особою, відповідальною за пожежну безпеку об'єкта, з метою встановлення відповідності зовнішнього вигляду вогнегасника вимогам паспорта, правильності його розміщення, наявності непошкодженої пломби та пристрою блокування, відсутності механічних пошкоджень і слідів корозії, наявності робочого тиску (для закачного вогнегасника), а також прийняття рішення про необхідність його технічного обслуговування або можливість подальшого очікування застосування за призначенням відповідно до експлуатаційних документів.

Технічне обслуговування вогнегасника — комплекс операцій з перевірки вогнегасника та забезпечення його працездатності в режимах очікування застосування за призначенням, транспортування і зберігання або з прийняття рішень про його ремонт чи зняття з експлуатації

Технічне діагностування вогнегасника — стадія технічного обслуговування, метою якої є визначення технічного стану вогнегасника, пошук несправності та прийняття рішення про його ремонт, технічне опосвідчення, перезарядження вогнегасника  (перезарядка, заправка) або завершення експлуатації.

Ремонт вогнегасника — стадія технічного обслуговування, спрямована на заміну пошкоджених або зношених деталей і складальних одиниць вогнегасника, які стали непридатними.

Зняття вогнегасника з експлуатації — подія, яка фіксує неможливість або недоцільність подальшого очікування застосування вогнегасника за призначенням чи його технічного обслуговування та яку документально оформлено в установленому порядку.

Утилізування вогнегасної речовини — технологічний процес перероблення вогнегасної речовини, яка не підлягає регенерації, з метою використання її в інших сферах господарської діяльності, не пов'язаних з процесами припинення горіння.

Інформація у цьому розділі є витягом з Наказу МВС України № 25 від 15.01.2018. Ця публікація, незважаючи на її автентичність та схожість з оригіналом, носить інформаційно-довідковий характер і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті. Ви можете ознайомитись з повним документом або завантажити файл у форматі *.pdf