Корисна інформація з питань протипожежного захисту

«Антіфаєр» - на сторожі пожежної безпеки Ваших об'єктів!

Проектування протипожежного водопроводу

Влаштування протипожежного водопостачання

Для гасіння пожежі найчастіше використовується вода. Вона може братися зі штучних чи природних джерел. Найпростіший спосіб забезпечити протипожежне водопостачання у місті – скористатися комунальним водопроводом. Для стратегічно важливого об'єкта або у випадках, коли до звичайного трубопроводу немає можливості підключитися, систему водопостачання проектують і споруджують спеціально для такого об'єкта.

Розробляють та будують протипожежні водопроводи та підключають їх до виробничих, господарських чи питних трубопроводів у населених пунктах, на територіях підприємств, великих установ, організацій. Це простий і водночас досить надійний спосіб забезпечити своєчасне гасіння пожежі.

системи протипожежного водопостачання

У населених пунктах мають бути запроектовані, розроблені та змонтовані системи протипожежного водопостачання.

Особливості організації системи протипожежного водопостачання

Залежно від джерел водопостачання та об'єктів, що підлягають пожежній охороні, існують деякі особливості організації системи протипожежного водопостачання.

Загалом система протипожежного водопостачання включає:

 • насоси, що качають воду з джерела
 • систему трубопроводів, що подають воду до точки призначення
 • водозабірні пристрої

Внутрішні та зовнішні водопроводи

Залежно від того, як прокладено водогін, вони бувають:

 • Внутрішні
 • Зовнішні

Внутрішні та зовнішні водопроводи

Зовнішній водогін прокладається зовні будівлі, і застосовують його для підключення пожежної техніки – гідрантів, машин, помп.

Зовнішні протипожежні мережі поєднують із комунальними водопроводами. Це запобігає застою води, уповільнює процеси корозії, збільшує термін служби труб і зменшує витрати на ремонт.

Напір у суміщеному водопроводі, діаметр труб та тиск розраховують, виходячи з максимального навантаження на мережу. Про те, як мають бути організовані джерела зовнішнього пожежного водопостачання, описано у нормативних документах, які можна переглянути на нашому сайті у розділі «Законодавство».

Зовнішні системи протипожежного водопостачання можуть не влаштовуватися в населених пунктах, де проживає невелика кількість осіб, і на об'єктах, що окремо стоять, невеликим обсягом. Такими об'єктами можуть бути житлові будинки, готелі, інтернати, лікарні та інші будівлі певних класів функціональної пожежної небезпеки.

Внутрішній водопровід прокладається всередині будівлі, і застосовують їх для подачі води до пожежних кранів, що знаходяться у цих будівлях. Вода із внутрішніх водопроводів використовується для автоматичних систем пожежогасіння , за допомогою яких своєчасно та ефективно гаситься джерело займання та запобігає пожежі.

Внутрішні водопроводи у разі їх застосування тільки для гасіння пожежі є спеціалізованими, а при взятті води з них та інших потреб - багатофункціональними.

Насосна станція системи пожежогасіння

Насосна станція системи пожежогасіння

Насосна станція – це дуже важлива частина системи пожежогасіння . Вона створює необхідний тиск води в трубі, що дозволяє гасити вогонь навіть на верхніх поверхах будівель. Зазвичай насосна станція являє собою приміщення (звичайно в підвалі) або будівлю, що окремо стоїть, в якій знаходяться насоси, система електропостачання і розгалуження труб.

Вимірювальні прилади

До обов'язкових елементів системи пожежогасіння відносяться манометри, які визначають тиск у системі для прокачування води, та вакуумметри, які вимірюють розрідженість повітря. До вимірювальних приладів повинен бути вільний доступ, щоб можна було здійснити заміну, перевірку, зробити інші необхідні маніпуляції. У приміщенні станції має знаходитись схема системи пожежогасіння, схема внутрішніх протипожежних установок та інструкція щодо їх застосування.

Зважаючи на те, що насоси працюють від мережі високої напруги, окрему увагу необхідно приділяти техніці безпеки.

Для нівелювання впливу людського чинника на станціях використовується автоматичне управління. Автоматика керує насосами, подачею електрики, аварійним вимкненням. У потрібний момент спрацьовує система оповіщення.

Обслуговування протипожежного водопостачання

Система протипожежного водопостачання повинна знаходитись у робочому стані постійно. Від цього залежить пожежна безпека та можливість своєчасно погасити полум'я. Працездатність насосів необхідно періодично перевіряти та заносити результати перевірки до звітної документації.

Щоб бути впевненим у стабільній роботі системи пожежогасіння, її перевіряють двічі на рік. У зимовий період утеплюють гідранти, очищають від льоду, снігових заметів.

Перевіряють наявність під'їзних колій до джерела водопостачання. Вони мають бути вільними, не захаращуватися транспортом, сторонніми предметами. Дорога повинна мати рівне тверде покриття. Влітку відкривають колодязі гідрантів і перевіряють їх стан.

Оглядають труби, запірні пристрої, під'їзні майданчики. Періодично (навесні та восени) огляд проводять з пуском води. Також перевіряються внутрішні протипожежні системи. Це можна зробити самостійно за допомогою співробітників підприємства або із запрошенням профільних фахівців із необхідною апаратурою.

Не можна нехтувати обслуговуванням системи протипожежного водопостачання та легковажно ставитись до систем пожежогасіння, адже вони призначені для порятунку життів людей.

Водопроводи високого/низкого тиску

Залежно від напору води у трубі протипожежний водопровід буває високого та низького тиску.

 • Трубопроводи низького тиску найчастіше використовуються для систем пожежогасіння. Щоб ними скористатися, необхідно підключити насос або мотопомпу до гідранта. Роблять це через всмоктуючі рукави. При цьому повинен утворитися струмінь достатньої потужності та висоти.
 • Водопроводи високого тиску проектують, будують та впроваджують для промислових об'єктів із підвищеною небезпекою займання – нафтопереробних заводів, деревообробних підприємств, паперових комбінатів тощо.

У багатьох випадках протипожежний трубопровід приєднують до господарського, а тиск підвищують лише у потрібний момент. Наприклад, у висотних будинках та спорудах встановлюють насоси, які включають під час пожежі.

У поодиноких випадках споруджують протипожежні водопроводи постійного високого тиску. Для їх роботи немає необхідності додаткового підключення насоса. Рукав можна підключати до гідранта-колонки безпосередньо, а водяний струмінь подавати безпосередньо в джерело горіння.

Встановлення внутрішнього протипожежного водопроводу

Одним із головних завдань щодо забезпечення безпечної експлуатації об'єктів нерухомості є якісне проектування, розробка, монтаж, впровадження та ефективна робота протипожежних систем безпеки. Існуючими будівельними нормами та правилами передбачено обов'язкову наявність в об'єктах нерухомості громадського та житлового користування, а також адміністративні споруди внутрішнього протипожежного водопроводу.

Локальна мережа трубопроводів разом з додатковими інженерними засобами та обладнанням забезпечують своєчасну подачу води як вогнегасну речовину до пожежних кранів з певним тиском. Внутрішня система протипожежних трубопроводів потрібна для надання першої допомоги при локалізації та гасінні загоряння для максимально ефективного усунення обмежених вогнищ загоряння.

Внутренние и наружные водопроводы

Внутрішній пожежний трубопровід часто використовується до прибуття пожежних розрахунків у тому випадку, якщо це не суперечить правилам техніки безпеки, і життя та здоров'я людей не наражаються на ризик.

Класифікація

Комплексні системи протипожежних водоводів класифікуються на два основних типи залежно від їх функціональності та особливостей використання, а саме:

 • багатофункціональний водопровід;
 • протипожежний водопровід спеціального призначення

Спеціальна система протипожежного трубопроводу призначена виключно для функцій гасіння пожеж. Такий водогін монтується із сталевих труб і придатний в основному для багатоповерхових висотних будівель.

Багатофункціональний тип може використовуватися і як мережа водопроводу для побутових потреб, і як протипожежний водовід. Найчастіше він з'єднаний із традиційною системою водопостачання будівлі.

У разі недостатнього тиску води у системі внутрішнього пожежного водопроводу додатково повинні встановлюватись насосні системи та установки. Вони забезпечують належний тиск у мережі на всіх поверхах будівлі. Загальний контроль роботи системи може здійснюватися спеціальними автоматичними та дистанційними блоками управління. Така апаратура дозволяє в автоматичному режимі контролювати рівень води в резервуарах, запускати при недостатньому тиску протипожежні насоси, регулювати роботу запірної арматури, а також забезпечує оповіщення про пожежу шляхом подачі світлового та звукового сигналів в будівлі, що обслуговується.

Правила проектування та встановлення зовнішнього водопроводу

Зовнішній чи зовнішній протипожежний водопровід призначений для забезпечення оперативного підключення пожежної техніки до джерела подачі води.

Ця система в більшості випадків є запорукою швидкої та ефективної локалізації площі загоряння, а також дозволяє підключати техніку різного формату та типу.

Зовнішня система протипожежного водопроводу має встановлюватись у населених пунктах з кількістю жителів до кількох тисяч. Зовнішня магістраль повинна також монтуватись для гасіння можливого загоряння громадських споруд та об'єктів, будівель промислового сектору та будівель, загальний обсяг яких становить до тисячі кубічних метрів.

При складанні робочого проекту та конструюванні описуваних конструкцій важливо правильно розрахувати і надалі забезпечити регламентний показник, що характеризує рівень витрати води.

Кількість рідини, що витрачається, для будівель житлового призначення повинна знаходитися в рамках 10 - 35 літрів, а для споруд комерційної та виробничої категорії 10 - 40 літрів. Важливим критерієм для точного визначення кількості зазначених діапазонів є клас пожежостійкості об'єкта нерухомості.

Не варто забувати про вимоги нормативних документів, які стосуються вільного тиску в мережі. Так, на вході в споруду при максимальному навантаженні на внутрішній водопровід усередині одноповерхового приміщення, вільний напір має становити не менше ніж 10 метрів.

При проектуванні зовнішнього протипожежного водопроводу слід брати до уваги передбачену систему водопостачання адміністративної одиниці або окремого місця, де монтуватиметься загальна система пожежогасіння.

Від цього показника може залежати загальна кількість окремих ліній, що подають. У разі наявності двох або більше окремих водоводів слід розглядати необхідність наявності додаткових запірних пристроїв і механізмів або клапанів, що перекривають, які допоможуть регулювати і сконцентрувати надходження води в конкретну частину того чи іншого об'єкта нерухомості.

При проектуванні систем зовнішньої протипожежної безпеки та водопроводу слід звертати особливу увагу на вибір належного діаметра труб. Підбір здійснюється відповідно до технічних розрахунків з урахуванням можливої роботи при відключенні окремих ділянок.

Регламентований показник діаметра труб протипожежного водопроводу відрізняється залежно від типу населеного пункту. Так, для монтажу зовнішньої протипожежної магістралі в межах міста повинні використовуватися труби діаметром не менше 10 см, для сільської місцевості цей показник може бути 7,5 см.

Підключення техніки

Протипожежні гідранти є невід'ємною частиною зовнішньої протипожежної магістралі. Вони призначені для підключення до пожежних машин та подібного обладнання, вони повинні встановлюватись по краях доріг на достатній відстані від стін споруд. Відстань між гідрантами залежить від їхньої продуктивності та загального внутрішнього натиску в магістралі. Важливу роль при монтажі зовнішнього водоводу та встановлення пожежних гідрантів відіграє і якісна та ефективна теплоізоляція, яка перешкоджатиме замерзанню води в холодну пору року.

Обов'язковою умовою для оперативного підключення протипожежної техніки до гідрантів є наявність схематичних планів та покажчиків їхнього розташування, відстані до джерел водозабору та іншої інформації. Такі покажчики виконуються за допомогою світловідбиваючої фарби або обладнуються додатковими джерелами освітлення.

Самі ж пожежні гідранти повинні монтуватися у спеціально обладнаних колодязях, забезпечуючи швидкий доступ та підключення протипожежної техніки. При цьому прокладка самого водоводу може здійснюватися як поверхнею землі, так і під нею на певній глибині.

Правила проектування та будівництва

Основними регламентуючими документами, на підставі яких здійснюється проектування та монтаж протипожежних водопроводів, є:

 1. ДБН В. 2. 5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. І. Проектування. ІІ. Будівництво.
 2. ДБН В. 2. 5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди
 3. ДБН В. 2. 5-56:2014 Системи протипожежного захисту