Антіфаєр
Save lives and dreams!
зв'язатися
Замовити зворотній зв'язок
...Зачекайте, йде відправка

Ви запитуєте - ми відповідаємо.

FAQ - Все про пожежну безпеку Ваших об'єктів!

Як характеризуються об`єкти з точки зору пожежонебезпечності

Поняття пожежовибухонебезпечності є найбільш узагальненою характеристикою властивостей матеріалів і речовин. Знаючи характеристику такої небезпеки речовин і матеріалів, можна прогнозувати умови, за яких вони при зберіганні, переробці і використанні можуть вибухати або загорятись і спричиняти негативні наслідки.

Пожежонебезпечний перелік властивостей і якостей, що характеризують матеріали і речовини включає велику кількість показників, ці показники детально характеризують горючі матеріали і речовини. До такої характеристики належить: група горючості, нижня і верхня межа розповсюдження полум'я, зона розповсюдження полум'я, температурні межі розповсюдження полум'я, мінімальна енергія самозапалювання, кисневий індекс, швидкість розповсюдження полум'я, швидкість вигоряння, коефіцієнт димоутворення, індекс розповсюдження полум'я, показник токсичності, мінімальний тиск вибуху, стехіометрична концентрація горючої речовини, адіабатична температура горіння і ін.

Дані про наведені показники використовуються для: визначення категорії будівель, приміщень та зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою; класів вибухопожежонебезпечних зон відповідно до вимог ПББ та ПУЕ; проектування вентиляційних систем; розрахунках вибухонебезпечних концентрацій газів; оцінка роботи технологічного обладнання при аварійних ситуаціях, пов'язаних з розливом горючих рідин; вибір безпечних умов виконання технологічних процесів та умов сумісного зберігання й транспортування речовин і матеріалів; класифікація матеріалів за димоутворюючою здатністю і т. д.

Як класифікуються об'єкти за категоріями вибухопожежної та пожежної небезпеки?

Категорія пожежної небезпеки будівель (приміщень) — це класифікаційна характеристика пожежної небезпеки об'єкту, що визначається кількістю та пожежонебезпечними властивостями речовин і матеріалів, які знаходяться або обертаються в ньому з урахуванням особливостей технологічних процесів, розміщених на виробничих об'єктах.

Залежно від характеристики матеріалів за вибухопожежною і пожежною небезпекою приміщення і будівлі поділяються на 5 категорій: А, Б, В, Г, і Д.

До категорії А віднесені приміщення, де задіяні у виробничому процесі горючі гази, ЛЗР з температурою спалаху до 28 °С, а також речовини і матеріали, які здатні до вибуху й горіння при взаємодії з водою, киснем повітря або між собою в таких кількостях, що можуть утворювати вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші, при займанні яких розвивається надмірний тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа.

До категорії Б належать приміщення, де є горючий пил або волокна, ЛЗР з температурою спалаху понад 28 °С, ГР у такій кількості і стані, що можуть утворювати вибухонебезпечні пило - або пароповітряні суміші, при займанні яких виникає розрахунковий тиск вибуху, що перевищує 5 кПа.

До категорії В належать приміщення, де є горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі матеріали (пил і волокна), здатні горіти тільки при взаємодії з водою, киснем повітря або між собою, за умов, що вони не належать до категорій А і Б.

До категорії Г належать приміщення, в яких є негорючі речовини і матеріали у гарячому, розжареному та розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променевого тепла, іскор і полум'я; горючі гази, рідини та тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо.

До категорії Д належать приміщення, у яких є речовини і матеріали у холодному стані. Допускається відносити до категорії Д приміщення, у яких є горючі рідини у системах змащування у кількості не більше як 60 кг на одиницю обладнання за умови, що тиск не перевищує 0,2 МПа. Сюди належать усі приміщення, якщо їх не віднесено до категорій А, Б, В та Г.

Приміщення категорій А, Б - вибухопожежонебезпечні; В — пожежонебезпечні; Г, Д - непожежо- та невибухонебезпечні.

Будинок відноситься до категорії А, якщо в ньому сумарний об'єм приміщення категорії А перевищує 5 % загального об'єму будинку або протипожежного відсіку.

Будинок або протипожежний відсік відносять до категорії Б, якщо одночасно виконуються дві умови:

  • будинок не відноситься до категорії А;
  • сумарний об'єм приміщень категорії А і Б перевищує 5 % об'єму будинку або протипожежного відсіку.

Будинок або протипожежний відсік відносять до категорії В, якщо одночасно виконуються дві умови:

  • будинок не відноситься до категорії А або Б;
  • сумарний об'єм приміщень категорії А, Б і В перевищує 5 % (10 %, якщо в будинку відсутні приміщення категорії А і Б) об'єму будинку або протипожежного відсіку.

Будинок або протипожежний відсік відносять до категорії Г, якщо одночасно виконуються дві умови:

  • будинок не відноситься до категорії А, Б або В
  • сумарний об'єм приміщень категорії А, Б, В і Г перевищує 5 % об'єму будинку або протипожежного відсіку.

Будинок або протипожежний відсік відносять до категорії Д, якщо він не відноситься до категорії А, Б, В або Г.

Зовнішні установки за вибухопожежною і пожежною небезпекою поділяються на категорії: А3, Б3, В3, Г3, Д3.

Зовнішня установка — це така, що розміщена поза приміщенням (зовні будинків) просто неба або під дахом чи за сітчастими захисними конструкціями. Визначення категорій зовнішніх установок здійснюється шляхом послідовної перевірки їх належності до категорій від вищої (А,) до нижньої (Д).

Розподіл приміщень і будівель за категорією щодо вибухопожежної і пожежної небезпеки використовується на стадії проектування для вивчення відповідного ступеня їх вогнестійкості.